Työnhakijalle

Muut sote-alan ammattilaisten tehtävät

Lähihoitajana voit Seuren kautta työskennellä monipuolisesti kaikilla Seuren työskentelyalueilla.

Lähihoitaja voi työskennellä perusterveydenhuollossa, jossa suurin osa töistä on kotihoidossa, vanhusten hoiva-asumisessa, palvelutaloissa sekä kaupunginsairaaloissa. Keikkoja on tarjolla myös erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon puolella on tarjolla monipuolisesti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella.

Lähihoitajalle on töitä tarjolla lisäksi pääkaupunkiseudun peruskouluissa autististen ja kehitysvammaisten lasten opetuksessa. Töitä tehdään tehtävänimikkeillä oppilashoitaja tai erityiskoulunkäynninohjaaja.

Kouluissa työsuhteet kestävät yleensä koko lukuvuoden ja lisäksi tarjolla on runsaasti keikkatöitä läpi koulun lukuvuoden. Oppilashoitajana tai koulunkäyntiavustajana voi työskennellä myös lähihoitajan koulutuksella, ilman Valviran rekisteröintiä lähihoitajaksi.

Rekrytoimme lähihoitajia läpi vuoden. Edellytämme Valviran rekisteröinnin (valmistuneet), tietyissä kohteissa työskentelyyn tartuntatautilain mukaisen rokotesuojan ja lasten parissa työskenteleviltä rikostaustaotteen. Lisäksi moniin työkohteisiin on vaatimuksena lääkehoitolupa (LOVe/LOP-verkkokurssi + näytöt) ja käyttöjärjestelmäosaaminen (esimerkiksi Apotti), joita voit lähteä tarvittaessa suorittamaan kauttamme heti Seureen työllistyessäsi.

Kotihoitoon rekrytoimme myös opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta kotihoidosta. Lisäksi valmistuneille kotihoidosta kiinnostuneille lähihoitajille järjestämme perehdytystä, jos kotihoito työkenttänä on vieras tai työskentelystä siellä on jo pidempi aika.

Lähihoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme. Lue lisää palkkojen rakentumisesta.

Soveltuva tausta: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto tai olet alan opiskelija

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Valviran rekisteröinti (alalle valmistuneet). Tehtävästä riippuen tartuntatautilain vaatima riittävä rokotesuoja. Tehtävän mukaiset lääkehoitoluvat ja potilastietojärjestelmäosaaminen. Jos työ tehdään tiloissa, joissa on lapsia: Rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Tutustu tarkemmin Seuren sote-tehtäviin ja työkohteisiin pääkaupunkiseudulla.

Työskentely kotihoidossa

Tilaa itsellesi sähköposti tai uutiskirjekooste uusista avautuvista hauista!