Työnhakijalle

Svensktalande arbetsplats – Assistent på daghemmet

Assistentens arbetsuppgift är i huvudsak att assistera barn som behöver särskilt stöd i vardagen på daghemmet genom att främja barnets förutsättningar att bli självständigt och de sociala kontakterna.

Barnet kan behöva hjälp vid till exempel på- och avklädning, måltider och utomhusaktiviteter.

Lön: Vi anger löner i våra jobbannonser

Lämplig bakgrund: En lämplig utbildning (t.ex. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdare) eller tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter, t.ex. av att jobba på skola, eftis eller dagis. Din erfarenhet kan du också ha fått genom fritidsintressen som klubbledare.

Tillstånd och certifikat: Diplom och arbetsintyg, utdrag ur straffregistret

TES / Kollektiva förhandlingar: