Koulunkäynninohjaaja auttaa ja kannustaa opintiellä

Luokanopettajan koulutuksesta kiinnostuneelle koulunkäynninohjaajana työskentely on oiva askellauta koulumaailmaan. Arvokkaan kokemuksen lisäksi häntä vetää puoleensa ihana ja ihmisläheinen työ lasten kanssa.

Venlan mukaan koulunkäynninohjaajan työ sopii ihmiselle, jolla on kärsivällisyyttä sekä halua ja luovuutta auttaa lapsia oppimaan. Ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia ovat myös myönteinen asenne ja vuorovaikutustaidot. Palkitsevan työstä tekee puolestaan se, että oman kädenjäljen – lasten oppimisen ja kehittymisen – näkee päivittäin.

Nimensä mukaisesti koulunkäynninohjaaja ohjaa, auttaa ja kannustaa lapsia opintiellä. Tämän lisäksi työ on kasvatuksellista ja pitää sisällään oppilaiden hyvinvoinnista huolehtimisen. Varsinainen vastuu opetuksesta ja lapsiryhmästä säilyy opettajalla, jonka työtä koulunkäynninohjaaja omalla tärkeällä panoksellaan tukee.

Työnkuva voi vaihdella työkohteesta ja osaamisesta riippuen. Tavallisesti koulunkäynninohjaaja työskentelee yleisopetuksen ryhmässä avustajana, mutta tehtäviä löytyy myös erityisopetuksen ryhmissä ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden henkilökohtaisena avustajana.

Käyttäytymis- ja tunne-elämän haasteet ovat osa koulumaailman arkea, minkä lisäksi oppilailla voi olla eriasteisia oppimisvaikeuksia tai liikunta- ja aistivammoja. Hienotunteisuudesta onkin haastavissa vuorovaikutustilanteissa hyötyä, minkä lisäksi puheen ja kommunikoinnin apuna voidaan hyödyntää apuvälineitä, kuten kuvia ja viittomia.

Työpäivä voi pitää sisällään myös esimerkiksi oppilaiden taksikyytien koordinointia, välitunti- ja ruokailuvalvontaa sekä pienryhmien ohjausta. Venlan työnkuva koostuu erityisesti valmistavan luokan ohjauksesta ja iltapäivätoiminnasta varsinaisen koulupäivän jälkeen.

Millaista on työskentely koulunkäynninohjaajana?

Koulunkäynninohjaajana toimiminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, alan opintoja tai työkokemusta. Myös muu tehtävää tukeva aiempi tausta esimerkiksi lasten ryhmä- tai kerhotoiminnan ohjaamisesta voidaan katsoa eduksi.

Seuren kautta koulunkäynninohjaajan on mahdollista työskennellä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tarjolla on runsaasti sekä keikkoja että pidempiä lukukauden tai -vuoden kestäviä sijaisuuksia.

Venla kokee saaneensa Seuren kautta selkeän työnkuvan sekä riittävän tuen päivittäiselle työlleen. Ongelma- ja kysymystilanteissa on helppo saada apua chatin tai puhelimen välityksellä. Taloudellista turvaa puolestaan tuo määräaikainen työsuhde, joka takaa sen, että töitä on tarjolla koko lukuvuodelle.

Kurkkaa oppilashoitajan arkeen

Oppilashoitajana toimivan Sanna-Riikka Piepposen päiviin kuuluu työskentelyä niin isojen kuin pientenkin oppilaiden parissa. Seuren kautta keikkailevan Sanna-Riikan työnä on avustaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita koulupäivän aikana. Tutustu Sanna-Riikan työhön >

Tilaa uutiskirjeemme

Saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.