Käytä kielitaitoasi hyväksi ja palkitse itsesi rekrytointi-palkkiolla!

Helsingin ruotsinkielisiin päiväkoteihin haetaan uusia osaajia ensi lukukaudeksi. Jos etsit itsellesi pidempää työsuhdetta ja haluat työskennellä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, on tämä mahdollisuus juuri sinulle. Maksamme tehtävistä kannustavan rekrytointipalkkion. 

Helsingin ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen tarvitaan ensi lukuvuodeksi uusia motivoituneita ammattilaisia työskentelemään kiertävinä varhaiskasvatuksen lastenhoitajina. Tehtävässä aloittaneille maksamme rekrytointipalkkion.

Palkkio maksetaan kaikille, jotka aloittavat Helsingin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kiertävän lastenhoitajan tehtävässä viimeistään 21.10.2024 mennessä ja sitoutuvat jatkamaan työssä 30.5.2025 asti. Palkkio maksetaan kahdessa erässä.   

Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja hae ruotsinkielisiin tehtäviin! Täydellistä ruotsin osaamista emme sinulta vaadi. Kouluruotsilla ja aidolla halulla toimia ruotsinkielisessä ympäristössä pärjäät tehtävässä hyvin. Käytä siis kielitaitoasi hyväksi ja palkitse itsesi rekrytointipalkkiolla.  

Rekrytointipalkkio

  • Alkupalkkio 200 €
  • Työsuhde tulee aloittaa viimeistään 21.10.2024 mennessä ja jatkaa 30.5.2025 asti
  • Loppupalkkio 800 € maksetaan, kun työntekijä on työskennellyt määräaikaisessa työsuhteessa 30.5.2025 asti
  • Loppupalkkion suuruus on suhteessa työaikaan, esimerkiksi 80 % työaika > loppupalkkion suuruus 80 %
  • Rekrytointipalkkio maksetaan normaalin palkan päälle

Palkkion suuruus perustuu toteutuneisiin työvuoroihin. Poissaolot voivat vaikuttaa bonuksen määrään. Mikäli sovittu työjakso keskeytyy tai lyhenee alun perin suunnitellusta, palkkio arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tehtävään hakeminen

Tehtävään haetaan seure.fi -sivustolla työpaikkailmoituksesta, jossa mainitaan rekrytointipalkkio.

Palkkio koskee myös Seuren nykyisiä työntekijöitä, jotka hakevat rekrytointipalkkion piiriin kuuluvia tehtäviä. Nykyiset seurelaiset hakevat tehtävää Seuren sisäisen rekrytoinnin kautta OmaSeure-sovelluksessa.

Tutustu sisäisen rekrytoinnin ohjeisiin.

UKK – usein kysyttyä

Milloin rekrytointipalkkio maksetaan?

Palkkio maksetaan automaattisesti niistä töistä, joihin palkkio kuuluu, palkkion ehtojen täyttyessä. Palkkio maksetaan kahdessa osassa. Tehtävän aloituspalkkio on 200 euroa ja se maksetaan sen jälkeen, kun työsuhde on kestänyt 1 kuukauden. Loppupalkkio on 800 euroa ja se maksetaan sen jälkeen, kun työsuhde on kestänyt 30.5.2025 asti. 

Rekrytointipalkkio lisätään työntekijän normaalin palkan päälle. Palkkion maksupäivät voivat poiketa normaalista palkanmaksuaikataulusta. Bonuksen suuruus perustuu toteutuneisiin työvuoroihin. Poissaolot voivat vaikuttaa bonuksen suuruuteen. Mikäli työaika keskeytyy tai lyhenee alun perin suunnitellusta, palkkio arvioidaan tapauskohtaisesti.

Miksi rekrytointipalkkio ei koske kaikkia varhaiskasvatuksen tehtäviä?

Rekrytointipalkkiolla pyrimme vaikuttamaan työvoiman saatavuuteen tietyissä erikseen määritellyissä tehtävissä. Tästä syystä on sovittu, että palkkiota sovelletaan tehtäviin, työsuhdemuotoihin ja alueisiin, joilla työvoimapula on suurin.

Voiko opiskelija hakea rekrytointipalkkiollista työtä?

Kyllä voi, mikäli hakijalla on aiempaa soveltuvaa työkokemusta. Voit lukea lisää työpaikkailmoitukselta. (linkki)

Maksetaanko rekrytointipalkkio vaikka en työskentelisi viittä päivää viikossa?

Kyllä. Tällöin rekrytointipalkkio suhteutetaan työaikaprosenttiin. Lisäksi huomiona, että bonuksen suuruus perustuu toteutuneisiin työvuoroihin. Poissaolo voi vaikuttaa bonuksen suuruuteen. Mikäli työaika keskeytyy tai lyhenee alun perin suunnitellusta, palkkio arvioidaan tapauskohtaisesti.