Skolgångs-handledare, ge dig själv en premie för en lång anställning

Efterfrågan av arbetstagare inom den svenskspråkiga undervisningen är stor. Speciellt stort är behovet av skolgångshandledare i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors.

Vi hos Seure vill aktivt bidra till att lösa problemet med bristen på arbetstagare och trygga en välfungerande vardag inom undervisningen. Därför har vi startat ett belöningssystem med rekryteringspremier för arbete som skolgångshandledare i Zacharias Topeliusskolan. Rekryteringspremien är ett viktigt steg i arbetet för att förbättra tillgången av arbetstagare för undervisningen och branschens attraktivitet.

Premien betalas till alla nya sökande som börjar arbeta som skolgångshandledare i Zacharias Topeliusskolan senast den 30.11.2024 och fortsätter i arbetet fram till den 31.5.2025. Premien betalas till arbetstagaren i två delar. Startpremien för uppgiften är 200€ och slutpremien 500€. Rekryteringspremien läggs till på arbetstagarens normala lön. Bonusens storlek baserar sig på de förverkligade arbetsturerna. Frånvaron kan inverka på bonusens storlek. Om arbetsperioden avbryts eller förkortas från den ursprungligen planerade perioden, utvärderas bonusen från fall till fall.

Premien är en extra uppmuntran som används under en bestämd tid och var syfte är att förbättra tillgången till arbetskraft i uppgifterna inom området.

Modellen med rekryteringspremie

Uppgifter för vilka premien gäller:

  • Skolgångshandledare i Zacharias Topeliusskolan, Helsingfors

Startpremie:

  • Startpremien är 200 e
  • Nya sökande ska inleda arbetet senast den 30.11.2024

Slutpremie:

  • Slutpremien är 500e
  • Slutpremien betalas när arbetstagaren har arbetat i en tidsbestämd anställning fram till den 31.5.2025 förutsatt att villkoren för premiemodellen uppfylls

Bonusens storlek baserar sig på de förverkligade arbetsturerna. Frånvaron kan inverka på bonusens storlek. Om arbetsperioden avbryts eller förkortas från den ursprungligen planerade perioden, utvärderas bonusen från fall till fall.

Utbetalningsdagarna för premien kan avvika från det normala lönebetalningsschemat.

Arbetstagaren kan endast ingå en anställning med rekryteringspremie under den tid som premiemodellen gäller.

Att söka jobbet

Jobbet söks på seure.fi via annonsen med rekryteringpremie.

Premien gäller även Seures nuvarande arbetstagare som söker de platser för vilka rekryteringspremien gäller. De nuvarande arbetstagarna söker jobbet via Seures interna rekrytering i OmaSeure-applikationen. Läs anvisningarna om den interna rekryteringen.

Frågor och svar

Får jag rekryteringspremien om jag jobbar ett visst antal dagar som inhoppare på den arbetsplatsen där rekryteringspremien gäller?

Rekryteringspremien betalas endast för tidsbestämda anställningar för skolgångshandledare i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors som ingåtts senast den 30.11.2024 och som fortsätter fram till den 31.5.2025.

Hur och när betalas rekryteringspremien ut?

Premien betalas automatiskt för de anställningar för vilka premien avtalats när villkoren uppfylls. Premien betalas i två delar: Startpremien för uppgiften är 200€ och betalas när anställningen har varat 120 dagar. Slutpremien är 500€ och den betalas när anställningen har avslutat enligt överenskommelsen. Rekryteringspremien läggs till på arbetstagarens normala lön. Bonusens storlek baserar sig på de förverkligade arbetsturerna. Frånvaron kan inverka på bonusens storlek. Om arbetsperioden avbryts eller förkortas från den ursprungligen planerade perioden, utvärderas bonusen från fall till fall.

Varför gäller rekryteringspremien inte alla arbetsuppgifter inom undervisningen?

Vår avsikt med premiemodellen är att påverka tillgången till arbetskraft inom vissa, särskilt definierade uppgifter. Det har därför avtalats att premien ska gälla arbetsuppgifter, arbetsformer och arbetsplatsen där bristen på arbetskraft är mest akut.

Varför gäller rekryteringspremien bara höstens rekryteringar?

Modellen med rekryteringspremie är inte avsedd att bli en bestående åtgärd, utan en åtgärd med vilken vi söker erfarenheter av hur en modell med stimulansåtgärd påverkar tillgången till arbetskraft. Beslut om extra, tidsbundna premier fattas alltid separat.