Skolgångshandledare till Zacharias Topeliusskolans specialundervisning med rekryteringspremie

Rekryteringspremie för långa anställningar inom den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors! Läs mer här nedan och ansök!

Hakuaika 01.07.2024 – 14.07.2024 Määräaikainen Opetus Helsinki

Vi söker nu flera skolgångshandledare till Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors. Arbetet börjar 7.8.2024 och slutar 31.5.2025.

Vi betalar dig en rekryteringspremie om du inleder arbetet senast 30.11.2024 och förbinder dig till att fortsätta i arbetet fram till 31.5.2025.

Vi erbjuder dig heltidsjobb (38,25 timmar i veckan) med månadslön i Zacharias Topeliusskolan som är en svenskspråkig låg- och högstadieskola i Tölö med integrerad små-gruppverksamhet. Skolan har cirka 50 elever i åldrarna 6-17 år i smågruppsundervisningen. Tidigare arbete eller erfarenhet av barn med autism eller utvecklingsstörning är till fördel. Här kan du läsa mera om Zacharias Topeliusskolan. 

Rekryteringspremien läggs till på arbetstagarens normala lön. Startpremien för uppgiften är 200€ och slutpremien 500€. Premien betalas till arbetstagaren i två delar. Bonusens storlek baserar sig på de förverkligade arbetsturerna. Frånvaron kan inverka på bonusens storlek. Om arbetsperioden avbryts eller förkortas från den ursprungligen planerade perioden, utvärderas bonusen från fall till fall.

Här kan du läsa mera om rekryteringspremien. 
 

Blev du intresserad? Fint! 

Vad vi önskar av dig:

 • Du har lämplig utbildning (t.ex. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet eller närvårdare)
 • Eller tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter. Det är en fördel om du tidigare har jobbat med elever i behov av särskilt stöd
 • Du har förmåga att fungera som en trygg och ansvarig vuxen för eleverna
 • Du har en positiv inställning och gillar nya utmaningar
 • Du har ett gott tålamod och vilja att hjälpa andra i din omgivning
 • Du möter människor runtomkring dig med respekt och empati
 • I arbetsgemenskapen tar du en aktiv roll och du strävar att skapa en positiv atmosfär
 • Du har tillräckliga kunskaper i det svenska språket
 • Du bör kunna uppvisa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

 

Kort om arbetet:

 • Du jobbar som skolgångshandledare 38,25 timmar i veckan
 • Arbetet börjar 7.8.2024 (eller senast 30.11.2024) och slutar 31.5.2025
 • Zacharias Topeliusskolans adress är: Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors
 • Lönen ligger mellan: 2140,54 – 2241,39 € i månaden. På grundlönen betalas rekryteringspremien (startpremien 200 € och slutpremien 500 €) och eventuella tillägg
 • Seure är din arbetsgivare och ansvarar för löneutbetalningen och andra arbetsgivarskyldigheter 
 • Skolans lovtider är oavlönade. Det är möjligt att enligt semesterlagen använda semesterdagar som intjänats under anställningsförhållandet fr.o.m. den 2.1.2025.
 • Vi erbjuder arbetsförmåner (via ePassi Flex) för motion, kultur, välmående och arbetsresor om anställningen fortsätter mer än tre månader och arbetstiden per vecka är åtminstone 20 timmar
 • Hos Seure sköter dina arbetsärenden via vår mobilapplikation OmaSeure som du kan ladda ner på din mobiltelefon avgiftsfritt

 

 

Vi vill höra mer om dig och uppskattar att du i din ansökan berättar om dig själv och varför just du skulle vara rätt person för jobbet. 

Vi svarar gärna på eventuella frågor på adressen rekrytointi@seure.fi

 

Vi väntar på din ansökan!

Ansökningstiden upphör när vi hittat de lämpliga personerna.

 

Obs! Om du redan arbetar via Seure kan du enkelt söka nya jobb via den interna rekryteringen. Du behöver alltså inte söka det nya jobbet genom jobbannonsen på seure.fi, utan du kan göra det smidigt på OmaSeure.