Avoin kirje: Hoitoalan työvoimapula on ratkaistava nyt  ja se on tehtävä yhdessä 

Arvoisat

opetusministeri Li Andersson
työministeri Timo Harakka
perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

Pula hoitoalan henkilöstöstä on paisunut Suomessa ennennäkemättömiin mittoihin. Hoitoalan toimijat – kotihoito, hoivalaitokset ja sairaalat – eivät saa henkilöstöä enää edes vakinaisiin tehtäviin, joten niiden on turvauduttava yhä enemmän sijaisiin.   

Joka päivä Suomessa tarvitaan tuhansia sijaisia, jotta hoitoalan  peruspalvelut saadaan turvattua.  

Tilanne uhkaa muodostua ennen pitkää kriittiseksi myös alan työntekijöitä välittävissä henkilöstöpalveluyrityksissä. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivassa Seuressa työntekijöiden kysyntä on ollut syksystä 2017 lähtien jatkuvassa, yli 25 % kasvussa.   

Tällä hetkellä yksin Seuren kautta työkohteisiin lähtee joka päivä yli 3 000 työntekijää. Samaan aikaan, kun sijaisten tarve on lyhyessä ajassa kolminkertaistunut, on työvoiman tarjonta vähentynyt kolmannekseen.  

On väärin, että hoitoalan työntekijöiden tärkeys huomataan aina  vasta siinä vaiheessa, kun heitä ei ole.  

Työvoimapulan taustalla on pitkä kehityskaari ja useita rakenteellisia sekä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka ovat olleet tiedossa. Paljon puhuttua vanhusten hoivan tasoa ei paranneta hoitajamitoitusta nostamalla, jos työntekijöitä ei kerta kaikkiaan ole.   

Tilanteeseen on puututtava nyt ja se on tehtävä yhdessä.  

  1. Hoitoalan arvostusta on nostettava yhteiskunnassamme huomattavasti. Tämä vaatii puheiden sijaan konkreettisia tekoja kaikilta tahoilta. Vain siten voidaan houkutella alalle uusia työntekijöitä ja saada töihin edes osa niistä yli 70 000 koulutetusta osaajasta, jotka nyt tekevät mieluummin jotain muuta työtä.  
  2. Hoitoala kilpailee työntekijöistä monien muiden alojen kanssa ja yhä useammin häviää. Alan on uskallettava uudistua. Ovatko hoitoalan sopimukset ja käytännöt modernin työelämän mukaisia? Ovatko tekijät koulutustaan vastaavassa työssä vai täyttyykö päivä jostain muusta? Viekö byrokratia aikaa hoitotyöltä? 
  3. Tehdään arjesta yhdessä sujuvampaa. Voiko henkilöstön resursointia keskittää ja yhdistää naapurin kanssa? Hyödynnämmekö teknologiaa tehokkaasti? Ovatko osaamisvaatimukset yhdenmukaiset, jotta työntekijät voivat tehdä työtä monissa eri työyksiköissä? Voiko joku perehdyttää työkseen tai voiko perehdytystyön ulkoistaa?

Hoitoalan työvoimapulan ratkaisu vaatii suuria ja pieniä tekoja. Seure on julkaissut verkkosivuillaan seure.fi/hoitoalan-tyovoimapula oman kuuden kohdan listan ehdotuksista alan henkilöstön riittävyyden parantamiseksi. Peräänkuulutamme kaikilta tahoilta avointa keskustelua ja osallistumista tilanteen ratkaisemiseen sekä uusilta vastuuministereiltä ripeitä käytännön toimia tulevaisuuden näkymien muuttamiseksi.   

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.