Resurssikeskus auttaa työvoimapula-aloja optimoimalla käytettävissä olevat henkilöstöresurssit

Resurssikeskus on Seuren uusin keino turvata henkilöstön saatavuutta työvoimapulasta kärsivissä kunta-alan tehtävissä. Resurssikeskus tasaa työn kuormitusta ja auttaa pitämään huolta työhyvinvoinnista. Samalla se pitää kuluja kurissa ja mahdollistaa jopa aiempaa pienemmän vuokrahenkilöstön käytön.

Seuren tehtävä on turvata omistaja-asiakkaidensa henkilöstön saatavuus. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla podetaan paikoin kroonista työvoimapulaa kunta-alan työtehtävissä. Esimerkiksi sairaanhoitajista, varhaiskasvatuksen opettajista, lähihoitajista, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista on pulaa.

Koronavirusepidemian pahentama taloudellinen ahdinko pakottaa kuntapalveluiden tuottajat miettimään, miten työt saataisiin järjestettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstö ja rahat pitää saada riittämään niin, ettei palvelun laadusta tai henkilöstön työhyvinvoinnista tarvitse tinkiä.

Oikea määrä ammattilaisia on laadukkaan palvelun edellytys

Seuren vastaus haasteelliseen yhtälöön on resurssikeskus. Resurssikeskus on uusin tulokas Seuren tuottamien henkilöstöpalveluiden valikoimassa.

– Resurssikeskus varmistaa, että käytettävissä olevan henkilöstön resursointi on optimaalista, oikeudenmukaista ja kustannustehokasta, kuvailee Seuren toimitusketjusta vastaava johtaja Maija Valkama.

Resurssikeskus on erinomainen tuki henkilöstösuunnittelun ja -hallinnan haasteisiin erityisesti isoissa, työvoimavaltaisissa organisaatioissa, joiden toimintaa ei yksinkertaisesti pyöritetä vajailla resursseilla.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstömitoituksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta. Vanhusten ympärivuorokautisessa tehostetussa hoivassa henkilöstömitoituksesta säädettiin vastikään vanhuspalvelulaissa. Lain vaatimat muutokset astuvat voimaan porrastetusti. Muilla sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla henkilöstömitoitus perustuu asiakkaiden tarpeisiin, eli asiakkaiden toimintakykyyn ja palveluntarpeeseen. Säädetäänpä mitoituksesta lailla tai suosituksella, laadukas palvelu edellyttää optimaalista määrää osaavia ammattilaisia.

Resurssikeskus antaa aikaa työolojen kehittämiselle

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia edustavat SuPer ja Tehy ovat kantaneet huolta alan veto-, mutta myös pitovoimasta. Jos ala ei houkuttele nuoria ja jos kouluttautuneet ammattilaiset eivät pysy alalla, koko yhteiskunta joutuu pohtimaan, miten tulevaisuudessa pidetään huolta sairaista, vanhuksista ja lapsista. Ratkaisuksi on ehdotettu palkkojen ja työolojen laittamista kuntoon.

– Resurssikeskuksen avulla voimme auttaa asiakkaita työolojen saralla, Valkama sanoo.

Isoissa organisaatioissa resurssikeskus tasaa työn kuormitusta varmistamalla, ettei yksikään yksikkö työskentele asiakastarpeeseen nähden vajailla henkilöstöresursseilla. Palvelun taustalle on rakennettu ja rakennetaan edelleen automaatioita sujuvoittamaan kaikkien työtä.

– Kun soittelukierroksista ja Exceleiden pyörittämisestä päästään eroon ja päivittäiset työvuorojärjestelyt saadaan hoidettua resurssikeskuksen avulla, esihenkilöille jää enemmän aikaa alaisten kohtaamiseen, johtamiseen sekä työn ja toiminnan kehittämiseen. Tämän lupauksen asiakkaillemme pyrimme kaikin keinoin lunastamaan, Valkama kertoo.

Resurssikeskuksen oivallus on tuoda yhteen ja samaan näkymään koko asiakkaan käytettävissä oleva henkilöstö riippumatta siitä, kenen palkkalistoilla työntekijät ovat. Resurssikeskus siis järjestelee niin asiakkaan omaa kuin ulkopuolelta vuokrattua henkilöstöä. Resurssikeskuksen myötä vuokrahenkilöstön käyttöä on mahdollista jopa vähentää, kun työvuorosuunnittelu tehostuu palvelun tuoman läpinäkyvyyden avulla.