Vaikuttavampia palveluita, järjestelmien modernisointia ja osaamisen kehittämistä – vuoden 2020 valopilkkuja

Seuren valikoimaan tuli entistä vaikuttavampia palveluita, joilla pyrimme taklaamaan pääkaupunkiseudulla vallitsevaa työvoimapulaa. Perehdytimme ja koulutimme valtavan määrän työntekijöitä sekä uusimme rekrytointijärjestelmän työnhakijoiden ja asiakkaiden parhaaksi. Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula tekee katsauksen haastavan vuoden valonpilkahduksiin.

Onpa ollut vuosi, voimme varmasti kaikki todeta yhteen ääneen.

Seuressa liiketoiminta pysähtyi lähes kokonaan maaliskuussa, kun yhteiskuntamme ponnisteli koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koulut ja päiväkodit lakkasivat tarvitsemasta työntekijöitä, ja terveydenhuollossa tuli suuri tarve estää työntekijöiden kiertäminen työyksiköstä toiseen.

Syksyllä tilanne alkoi normalisoitua ja työntekijöitä tarvittiin taas. Polttavaksi kysymykseksi nousi pula osaavista ammattilaisista.

Marraskuussa 2020 jokaisena työpäivänä yli 3 300 Seuren työntekijää teki töitä asiakkaidemme työpisteissä ympäri pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata. 3 300 työntekijää on saman verran ihmisiä kuin Pellon kunnassa on asukkaita.

3 300 työntekijää per työpäivä ei kuitenkaan riittänyt, vaan joka päivä olisi tarvittu vielä 600–700 työntekijää lisää.

Vaikuttavampia palveluita ja uusia osaajia

Seuressa ei ole – valitettavasti – ihmekonetta, joka tuottaisi työvoimaa. Ihmekoneen puuttuessa olemme tehneet kaikkemme työvoiman saatavuuden turvaamiseksi asiakkaillemme.

Otimme käyttöön modernin rekrytointijärjestelmän, jolla työnhaku Seuresta on helppoa ja sujuvaa. Järjestelmän avulla pystymme kutsumaan asiakkaidemme tarvitsemat kovan luokan osaajat erittäin nopeasti työhaastatteluun.

OmaSeure-mobiilisovellus helpotti työntekijöiden asiointia kanssamme.

Perehdytimme motivoituneita ja soveltuvia osaajia työn kautta uusiin tehtäviin muun muassa varhaiskasvatukseen, autismi- ja kehitysvammaopetukseen sekä kotihoitoon – Hamdi oli yksi sadoista perehdytyksen kautta Seureen työllistyneistä.

Koulutimme yli tuhat työntekijäämme käyttämään Apotti-potilastietojärjestelmää.

Aloitimme valmistelut filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytoimiseksi ja työllistämiseksi Suomeen ja Seureen.

Seuren varahenkilöstö, Ville yksi heistä, turvasi työpaikkojen arjen sujuvuutta ennestään tuttuina sijaisina.

Kuluneen vuoden aikana onnistuimme parantamaan työntekijöiden toimitusvarmuutta sijoittelupalvelun avulla. Resurssikeskus ryhtyi optimoimaan käytettävissä olevaa henkilöstöä.

Pieni jousto, suuri merkitys – työssä viihtymiseen kannattaa panostaa

Pääkaupunkiseudulla elää ja työskentelee rajallinen määrä ihmisiä. On käynnissä kova kilpailu siitä, kuka nappaa kysytyt osaajat omille palkkalistoilleen. Muuttoliike ja oppilaitoksista valmistuvat uudet ammattilaiset eivät riitä korvaamaan henkilöstöä, joka poistuu Seuren ja sen asiakkaiden toimialoilta eläköitymisen ja alanvaihdosten myötä.  

Seure ei pysty yksin ratkaisemaan työvoimapulaa, mutta on paras kumppani pääkaupunkiseudulla auttamaan asiassa.

Juuri on valmistunut ylemmän AMK:n opinnäytetyö, jossa vakituisen työnsä Seuren keikkatyöhön vaihtaneilta henkilöiltä kysyttiin päätöksen syytä. Tällaisen päätöksen tehneitä henkilöitä oli hoito- ja hoivatyössä satoja viime vuonna.

Merkittävin syy päätöksen taustalla oli keikkatyön tarjoama valinnanvapaus. Se, että saa itse päättää, missä ja milloin tekee työtä. Toiseksi eniten merkitsi tavallaan sama asia toisinpäin: työntövoima pois vakituisesta työstä, vakituisen työsuhteen joustamattomuus elämäntilanteisiin nähden.

Seuren ja Seuren asiakkaiden henkilöstöasioissa onnistumisessa ensisijaista on, että vakituiset tehtävät on täytetty työssään viihtyvillä ammattilaisilla. Ihmisten oman elämän kannalta tärkeän liikkumavaran mahdollistavat joustot ovat merkittävä työssä viihtymiseen vaikuttava tekijä. Kyse ei useinkaan ole isoista asioista, vaan pieni elämää helpottava järjestely työssä voi riittää.

Tervemenoa vuosi 2020

Kiitän sydämestäni Seuren asiakkaita sekä vuokra- ja hallintohenkilöstöä kuluneesta vuodesta. Ihmekoneeksi en lupaa Seuren muuttuvan, mutta lupaan, että pystymme parempaan kuin tänä vuonna. 

Tervemenoa, vuosi 2020 ja tervetuloa uusi, parempi vuosi 2021!