Perehdytykset

Seure järjestää työntekijöilleen eri alojen perehdytyksiä. Perehdytyksen suoritettuaan työntekijän on mahdollista työskennellä Seuren kautta kyseisen alan työkohteissa.

Aika ja paikka: Perehdytyspäivät (1-3) sovitaan erikseen ja perehdytys järjestetään Helsingin tai Espoon vammaistyön kohteessa.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla on aito kiinnostus työskennellä vammaistyössä. Edellytämme lähihoitajan tutkintoa, Valviran JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki rekisteröintiä tai terveydenhuollon opintoja sekä tartuntatautilain pykälän 48 mukaista rokotesuojaa.

Sisältö: Haemme seurelaisia perehtymään vammaistyöhön Helsingin ja Espoon vammaistyön kohteissa. Vammaistyö sisältää hoiva- ja hoitotyön lisäksi arjen toiminnoissa ja askareissa avustamista ja ohjaamista asukkaan omat tarpeet ja voimavarat huomioiden. Palkallisen perehdytyksen aikana tutustut työhön käytännössä työskentelemällä 1-3 päivää työkohteen oman työntekijän kanssa. Onnistuneen perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä vammaistyössä Helsingissä tai Espoossa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen:tästä. Olemme yhteydessä ilmottautuneisiin puhelimitse tai hotline-viestillä. Lisätietoja saat tarvittaessa hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Perehdytys vammaistyöhön.”

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen, sinulle soveltuvin kotihoidon alue Vantaalla.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla on ajokortti sekä soveltuvaa kokemusta perusterveydenhuollosta esimerkiksi vanhustyöstä tai sairaalan vuodeosastolta sekä aito kiinnostus työskennellä kotihoidossa. Edellytämme lähihoitajan tutkintoa sekä Valviran JulkiTerhikki + JulkiSuosikki -rekisteröintiä sekä Vantaan kaupungin lääkehoitolupaa. Lisäksi Vantaan kotihoidossa työskenteleviltä edellytetään tartuntatautilain pykälän 48 mukaista rokotesuojaa.

Sisältö: Haemme seurelaisia perehtymään työhön kotihoidossa. Kotihoidossa hoidetaan ja tuetaan henkilöitä, jotka eivät pärjää omassa kodissaan itsenäisesti. Kotihoitoa voidaan järjestää tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Palkallisen perehdytyksen aikana tutustut työhön käytännössä työskentelemällä 2–4 päivää Vantaan kotihoidon työntekijän työparina. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä kotihoidossa Vantaalla.

Ilmoittautuminen: Ilmottaudu koulutukseen tästä.Olemme yhteydessä ilmottautuneisiin puhelimitse tai hotline-viestillä. Lisätietoja saat tarvittaessa hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Perehdytys kotihoitoon.”

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen.

Kohderyhmä: Vakan ja opetuksen työntekijät.

Sisältö: Perehdytyksen kesto on 4 päivää. Perehdytys sisältää teoriapäivän ja palautepäivän Seuren toimistolla sekä kaksi palkatonta harjoittelupäivää koulussa.

Ilmoittautuminen: Ilmoitetaan myöhemmin. Perehdytykseen valitaan soveltuvimmat hakijat. Onnistuneesti suoritetun perehdytyksen jälkeen työllistyt Seurelle ja pääset työskentelemään Helsingin, Espoon ja/tai Vantaan kaupunkien vammaisopetuksessa. Tarjolla on sekä keikkatyötä, että määräaikaisia työsuhteita.

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen, sinulle soveltuvin kotihoidon alue Helsingissä.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla soveltuvaa kokemusta perusterveydenhuollosta, esimerkiksi vanhustyöstä tai sairaalan vuodeosastolta, sekä aito kiinnostus työskennellä kotihoidossa. Edellytämme lähihoitajan tutkintoa sekä Valviran JulkiTerhikki + JulkiSuosikki -rekisteröintiä.

Sisältö: Haemme seurelaisia perehtymään työhön kotihoidossa. Kotihoidossa hoidetaan ja tuetaan henkilöitä, jotka eivät pärjää omassa kodissaan itsenäisesti. Kotihoitoa voidaan järjestää tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Palkallisen perehdytyksen aikana tutustut työhön käytännössä työskentelemällä 2–4 päivää Helsingin kotihoidon työntekijän työparina. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä kotihoidossa Helsingissä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen tästä. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin puhelimitse tai hotline-viestillä. Lisätietoja saat tarvittaessa hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Perehdytys kotihoitoon.”

Aika ja paikka: Perehdytysjakso järjestetään syksyllä 2020 Helsingissä.

Kohderyhmä: Haemme näytteenottotaitoisia lähihoitajia, sairaanhoitajia, laboratoriohoitajia ja bioanalyytikkoja perehtymään HUSLABin näytteenottotyöhön. Edellytämme Valviran laillistusta sekä voimassa olevaa tartuntatautilain pykälän 48 mukaista rokotesuojaa.

Sisältö: Palkallinen neljän päivän perehdytys suoritetaan yhden viikon aikana. Perehdytykseen sisältyy kaksi teoriapäivää Helsingissä ja kaksi ohjattua näytteenottopäivää erikseen sovittavassa näytteenottopisteessä pääkaupunkiseudulla.

Ilmoittautuminen: Syksyn perehdytysjaksot ovat tällä hetkellä täynnä.

  • 21-22.9.2020
  • 13.10-14.10
  • 20.10-21.10
  • 9.11-10.11

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen, Seuren asiakaskohde Espoossa tai Helsingissä.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla hygieniapassi sekä kokemusta ravintola-alalta. Edellytämme salmonellatodistusta. Työntekijällä tulee olla keittiötyöhön soveltuvat työhousut ja -kengät. Seure tarjoaa työpaidan, -esiliinan ja -päähineen.

Sisältö: Haemme perehdytyksen kautta ruokapalvelutyöntekijöitä työskentelemään päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden keittiöihin. Ruokapalvelutyöntekijä työskentelee keittiössä ja salissa avustavissa työtehtävissä. Työhön voi kuulua esimerkiksi salaattien valmistamista, tiskiä sekä linjaston hoitamista. Perehdytys on kestoltaan 1–3 päivää ja se suoritetaan koulun keittiössä. Lisäksi saat ennakkomateriaalin tutustuttavaksi ennen perehdytyspäivää. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien keittiöissä Espoossa tai Helsingissä.

Ilmoittautuminen: Ilmoitetaan myöhemmin. Olemme kaikkiin ilmoittautuneisiin henkilökohtaisesti yhteydessä. Lisätietoja saat hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Ruokapalvelutyöntekijän perehdytyskoulutus.”

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen, Seuren asiakaskohde Helsingissä.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla hygieniapassi, kokemusta keittiö- ja siivoustehtävistä sekä valmius itsenäiseen työskentelyyn. Edellytämme salmonellatodistusta. Työntekijällä tulee olla keittiötyöhön soveltuvat työhousut ja -kengät. Seure tarjoaa työpaidan, -esiliinan ja -päähineen.

Sisältö: Haemme perehdytyksen kautta yhdistelmätyöntekijöitä työskentelemään päiväkodeissa. Työtehtäviin kuuluu sekä keittiö- että siivoustyötehtäviä. Työkohteesta riippuen yhdistelmätyöntekijä vastaa kuumennuskeittiön ruokahuollosta yksin tai avustaa kokkia kuumennus- tai valmistuskeittiössä sekä huolehtii työkohteen puhtaanapidosta. Tarvittaessa yhdistelmätyöntekijä voi avustaa lapsiryhmässä esimerkiksi lasten pukemisessa. Keittiössä yhdistelmätyöntekijän työtehtäviin voi työkohteesta riippuen kuulua esimerkiksi aamupalan valmistusta, salaatin ja energialisäkkeiden valmistusta, ryhmäkärryjen kattamista, välipalan valmistusta, omavalvontaa, astiahuoltoa sekä ylläpitosiivousta. Puhtaanapitotehtävät ovat työkohteen ylläpitosiivousta. Loppusiivouksen ajan yhdistelmätyöntekijä voi työskennellä yksin. Saat ennakkomateriaalin tutustuttavaksi ennen perehdytyspäivää. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä päiväkodeissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoitetaan myöhemmin. Olemme kaikkiin ilmoittautuneisiin henkilökohtaisesti yhteydessä. Lisätietoja saat hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Yhdistelmätyöntekijän perehdytyskoulutus.”

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen, Seuren asiakaskohde Espoossa tai Helsingissä.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla hygieniapassi. Edellytämme salmonellatodistusta. Työntekijällä tulee olla keittiötyöhön soveltuvat työhousut ja -kengät. Seure tarjoaa työpaidan, -esiliinan ja -päähineen.

Sisältö: Haemme perehdytyksen kautta astiahuoltajia työskentelemään päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden keittiöihin. Työhön kuuluu esimerkiksi astioiden pesua ja paikallaan laittamista, pöytien pyyhkimistä sekä keittiön puhtaanapitoa. Perehdytys on kestoltaan 1–3 päivää ja se suoritetaan koulun keittiössä. Lisäksi saat ennakkomateriaalin tutustuttavaksi ennen perehdytyspäivää. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien keittiöissä Espoossa tai Helsingissä.

Ilmoittautuminen: Ilmoitetaan myöhemmin. Olemme kaikkiin ilmoittautuneisiin henkilökohtaisesti yhteydessä. Lisätietoja saat hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Astiahuoltajan perehdytyskoulutus.”

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen, sinulle soveltuvin kotihoidon alue Espoossa.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla ajokortti sekä soveltuvaa kokemusta perusterveydenhuollosta esimerkiksi vanhustyöstä tai sairaalan vuodeosastolta sekä aito kiinnostus työskennellä kotihoidossa. Edellytämme lähihoitajan tutkintoa sekä Valviran JulkiTerhikki + JulkiSuosikki -rekisteröintiä.

Sisältö: Haemme seurelaisia perehtymään työhön kotihoidossa. Kotihoidossa hoidetaan ja tuetaan henkilöitä, jotka eivät pärjää omassa kodissaan itsenäisesti. Kotihoitoa voidaan järjestää tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Palkallisen perehdytyksen aikana tutustut työhön käytännössä työskentelemällä 2–4 päivää Espoon kotihoidon työntekijän työparina. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä kotihoidossa Espoossa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen tästä. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin puhelimitse tai hotline-viestillä. Lisätietoja saat tarvittaessa hotline-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi ”Perehdytys kotihoitoon.”

Koronaviruspandemian takia perehdytystä ei tällä hetkellä järjestetä. Avaamme perehdytyksen uudelleen myöhemmin.

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivät sovitaan erikseen ja perehdytys pidetään Vantaan sairaalassa. Voit toivoa osastoa, jossa haluaisit suorittaa perehdytyksen.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla soveltuvaa kokemusta perusterveydenhuollosta, esimerkiksi vanhustyöstä tai kotihoidosta, sekä aito kiinnostus työskennellä vuodeosastoilla. Edellytämme lähihoitajan tutkintoa sekä Valviran JulkiTerhikki rekisteröintiä. Apotti- Hoitajana vuodeosastolla OSA150S ja Lop-verkkokurssi tulee olla käytynä TAI valmius suorittaa ne Seuren kautta perehdytyksen jälkeen.

Sisältö: Haemme Seurelaisia perehtymään työhön Vantaan sairaalan vuodeosastoille. Vantaan sairaalan perustehtävänä on moniammatillinen ja mahdollisimman lyhyt sairaalahoito ja kuntoutumisen tukeminen yhdessä potilaan, omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Perehdytystä järjestetään Katriinan sairaalan profiloituneilla osastoilla (mm. geriatrinen-, ortopedinen- ja neurologinen osasto) sekä Peijaksen sairaalan geriatrisilla akuuttiosastoilla. Palkallisen perehdytyksen aikana tutustut työhön käytännössä työskentelemällä 2–4 päivää Vantaan sairaalan työntekijän työparina. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä Vantaan sairaalan vuodeosastoilla.

Ilmoittautuminen: Koronaviruspandemian takia perehdytystä ei tällä hetkellä järjestetä. Avaamme perehdytyksen uudelleen myöhemmin.

Koronaviruspandemian takia perehdytystä ei tällä hetkellä järjestetä. Avaamme perehdytyksen uudelleen myöhemmin.

Aika ja paikka: Perehdytyksen päivä(t) sovitaan erikseen ja perehdytys pidetään joko Riistavuoren tai Kustaankartanon Seniorikeskuksessa Helsingissä. Voit toivoa kohdetta, jossa haluaisit suorittaa perehdytyksen.

Kohderyhmä: Työntekijät, joilla on aito kiinnostus työskennellä vanhustyössä ja joilla aikaisemmasta työ- tai harjoittelukokemuksesta vanhustyössä on kulunut jo pidempi aika. Edellytämme lähihoitajan tutkintoa, Valviran JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki rekisteröintiä sekä mielellään mahdollisuutta työskennellä kaksivuorotyössä. Vanhustyössä työskenteleviltä edellytetään tartuntatautilain pykälän 48 mukaista rokotesuojaa.

Sisältö: Haemme Seurelaisia perehtymään vanhustyöhön Helsingin Seniorikeskuksiin. Seniorikeskusten toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työ sisältää hoiva- ja hoitotyön lisäksi arjen toiminnoissa ja askareissa avustamista ja tukemista asukkaan omat tarpeet ja voimavarat huomioiden. Perehdytystä järjestetään Kustaankartanon Seniorikeskuksen sekä Riistavuoren Seniorikeskuksen osastoilla. Palkallisen perehdytyksen aikana tutustut työhön käytännössä työskentelemällä 1-3 päivää työkohteen oman työntekijän kanssa. Perehdytyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä vanhusyössä Helsingissä.

Ilmoittautuminen: Koronaviruspandemian takia perehdytystä ei tällä hetkellä järjestetä. Avaamme perehdytyksen uudelleen myöhemmin.