Lönekalender

Seure har två löneutbetalningsdagar

  • För månadsavlönade anställda utgår lönen en gång i månaden (månadens andra löneutbetalning)
  • Inhoppare får betalt två gånger i månaden (månadens första och andra lönenutebetalning)
Månad Första löneutbetalning Andra löneutbetalning
Januari13.1.202331.1.2023
Februari15.2.202328.2.2023
Mars15.3.202331.3.2023
April14.4.202328.4.2023
Maj15.5.202331.5.2023
Juni15.6.202330.06.2023
Juli14.7.202331.7.2023
Augusti15.8.202331.8.2023
September15.9.202329.9.2023
Oktober13.10.202331.10.2023
November15.11.202330.11.2023
December15.12.202329.12.2023