Vilket är det bästa sättet att kontakta Seure?

Du kan skicka in din ansökan direkt utan att kontakta oss. Vid problem betjänar vi arbetssökandena per telefon. Via e-post når du oss på adressen seure@seure.fi. Se närmare kontaktuppgifter och öppettider. Arbetstagarna kontaktar oss via OmaSeure appen.

Ladda ner OmaSeure-applikationen: AppStore, Google Play

I ärenden som kräver att du lämnar ut känsliga personuppgifter (t.ex. personbeteckning, skattenummer) kan vi inte hjälpa dig vidare på Facebook eller andra sociala medier.

Loading…