Vuoden työkohteet

Vuokratyöntekijät voivat usein valita työkohteensa ja ystävällinen kohtelu on yksi tärkeimmistä kriteereistä valita keikka. Parhaat työkohteemme ottavat keikkalaisen ilolla ja huomioiden vastaan.

Palkitsimme ensimmäistä kertaa Vuoden parhaat työkohteet

Työntekijätutkimuksemme mukaan 80 % keikkatyöntekijöistä valitsee työkohteensa saamansa ystävällisen ja huomioivan vastaanoton perusteella. Keikkatyö vaihtuvissa työkohteissa ja työyhteisöissä voi olla haastavaa, ja halusimme tuoda esiin asiakkaita ja työkohteita, jotka panostavat vuokrahenkilöstön hyvään vastaanottoon, perehdytykseen, palautteenantoon ja tasa-arvoiseen kohteluun. Seuren perustama Vuoden paras työkohde -palkinto annetaankin tunnustuksena vuokrahenkilöstön hyvästä kohtelusta ja työhyvinvoinnin edistämisestä.

Vuoden paras työkohde -kampanja järjestettiin vuonna 2019 ensimmäistä kertaa. Kaikki Seuren työntekijät kutsuttiin äänestämään mielestään parasta työkohdetta ja 1 300 seurelaista antoi äänensä. Vuoden parhaan työkohteen kunniakirjan voittivat varhaiskasvatuksessa Vaaralanpuiston päiväkoti, opetuksessa Saunalahden koulu, sosiaali- ja terveysalalla Jorvin sairaala ja palvelualoilla Helsingin työväenopiston opistoisäntäpalvelu.