Vantaan ja Keravan sote-kesätyöt 2024

Haemme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle kesätyötehtäviin lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä sairaanhoitajaopiskelijoita.

Seuren nykyiset työntekijät hakevat sisäisessä haussa OmaSeuren kautta ja viimeisten viiden vuoden sisällä Seuressa aikaisemmin työskennelleet voivat hakea tehtäviin palaajina. Kauemmin kuin viisi vuotta aikaisemmin työskennelleet hakevat uusina hakijoina.

Haemme sote-alan osaajia vanhustyöhön, vammaistyöhön, kotihoitoon ja sairaaloiden vuodeosastoille. Tarjolla on eri pituisia sijaisuuksia, joista voit valita itsellesi mieluisan vaihtoehdon.

Kesätyöt ovat määräaikaisia kuukausipalkkaisia tehtäviä. Lähtökohtaisesti työsuhteet ovat jaksotyötä ja ne voivat sisältää myös ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroja, joista tienaat vuorotyölisät.

Kesätyöt sijoittuvat ajalle 1.5. – 30.9.2024. Aloitus- ja lopetusajankohdista voidaan keskustella ja sopia mahdollisuuksien mukaan.

Palkat sekä tarkat tiedot tehtävistä ja niiden edellytyksistä kerromme työpaikkailmoituksissamme. Tehtäviä on rajallinen määrä ja niitä voidaan avata haun aikana myös lisää.

Tehtävien edellytykset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

 • Sairaanhoitajalla tulee olla suoritettuna LOVe-pohjainen lääkehoitolupa. Lisäksi sinulla tulee olla Apotti-osaaminen ja mielellään myös sote-ammattikortti (vrk-kortti)
 • Lähihoitajalla tulee olla suoritettuna LOP-lääkehoitolupa sekä KIPU1. Mikäli sinulta puuttuu KIPU1-suoritus, tulee tämä suoritettavaksi kesätyön alussa, etenkin vuodeosastoilla. Lisäksi sinulla tulee olla Apotti-osaaminen
 • Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla vähintään 140 opintopistettä tehtynä sairaanhoitajan sijaisuutta varten. Opintopisteiden ollessa alle 140, sijaisuudet tehdään lähihoitajan nimikkeellä. Sh-opiskelijan tehdessä sh-sijaisuutta, tulee sinun olla valmis suorittamaan toimipaikkakohtainen lääkelupa työkohteessa.
 • Edellytämme kaikilta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltämme voimassa olevaa rokotesuojaa sekä uusilta työnhakijoilta tuberkuloosiselvitystä (tartuntatautilaki § 48 ja § 55)
 • Kotihoidossa ajokortti manuaalivaihteiseen autoon
 • Sairaanhoitajilla ja lähihoitajilla tulee olla Valviran myöntämät ammattioikeudet. Useimmissa työkohteissa edellytetään lähihoitajilta Valviran sosiaali- sekä terveydenhuollon rekisteröinti.
 • Työtehtävien hoitamiseen riittävä suomen kielen taito

Tehtävät sairaalapalveluissa

Kiinnostaako sinua työ kuntoutuspotilaiden, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden, haavanhoitopotilaiden, saattohoitopotilaiden tai infektiopotilaiden parissa? Tai oletko ennemminkin kiinnostunut akuuttihoidosta?

Etsimme aktiivisia lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita Katriinan sairaalan vuodeosastoille 1–6, Peijaksen akuuttihoidon osastolle 1 ja 2 sekä Keravan akuuttihoidon osastolle 3. Tehtäviä on avoinna useilla osastoilla, joten kuulemme mielellämme osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Tässä on erinomainen tilaisuus hyödyntää omaa ammattitaitoasi ja oppia uutta.

Sairaalassa työskennellään kolmivuorotyössä, mutta voit kertoa meille myös toiveistasi työaikojen suhteen. Työsuhteita on tarjolla eri pituisia, joten kerro meille, millaisesta sijaisuudesta olet kiinnostunut.

Työkohteissa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka koulutus tulee olla suoritettuna ennen työsuhteen aloitusta. Myös Apotti-koulutuksen voit suorittaa tarvittaessa ilmaiseksi Seuren kautta.

Tutustu Vaken sairaalapalveluiden arkeen Instagrammissa: Vake_sairaalapalvelut

Vuodeosastotyön toimipaikat lähihoitajille ja sairaanhoitajaopiskelijoille

 • Peijas AKOS 1 Akuuttiosasto
 • Peijas AKOS 2 Akuuttiosasto
 • Katriina os.1 Geriatrinen kuntoutusosasto
 • Katriina os.2 Ortopedinen kuntoutusosasto
 • Katriina os.3 Neurologinen kuntoutusosasto
 • Katriina os.4 Haavaosasto
 • Katriina os.5 Saattohoito- ja palliatiivinen osasto
 • Katriina os.6 Infektio-osasto
 • AKOS 3 Akuuttiosasto 
 • Kiertävän varahenkilön tehtävä (vuodeosasto)

Vuodeosastotyön toimipaikat sairaanhoitajille ja sairaanhoitajaopiskelijoille

 • Katriina os.1 Geriatrinen kuntoutusosasto
 • Katriina os.2 Ortopedinen kuntoutusosasto
 • Katriina os.3 Neurologinen kuntoutusosasto
 • Katriina os.4 Haavaosasto
 • Peijas AKOS2 Akuuttiosasto

Työpaikalla sinua odottaa moniammatillinen tiimi, jonka vahva ammattitaito ja tuki auttavat arjen työtehtävissä. Apua on aina saatavilla, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin.

 • Lisäksi tarjoamme tehtäviä sairaanhoitajille päihdevieroitusyksikössä

Tehtävät vanhustyössä

Vanhustyössä kesätyötä on tarjolla VaKe-alueen hoivakoteihin ja Keravan arviointi- ja kuntoutusyksikkö Helmeen. Erityisesti tehtäviä on tarjolla hoiva-asumisessa.

Hoivakodeissa pääset tekemään arvokasta hoitotyötä ikäihmisten parissa avustaen heitä arjen toiminnoissa. Työssä tuet ikäihmisten oman näköistä ja aktiivista arkea, sekä edistät asukkaiden toimintakykyä. Hoivakodeissa olet tärkeä osa moniammatillista tiimiä, jolta saat tarvittavaa apua ja tukea.

Vanhustyön tehtäviin haemme lääkehoitoluvallisia lähihoitajia. Työkohteissa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka koulutus tulee olla suoritettuna ennen työsuhteen aloitusta. Myös Apotti-koulutuksen voit suorittaa tarvittaessa ilmaiseksi Seuren kautta.

Kesätöiden toimipaikat

 • Myyrmäen hoivakoti 3
 • Myyrmäen hoivakoti 6
 • Korson hoivakoti 2
 • Myyrinkodin kuntoutus- ja arviointiyksikkö
 • Hämeenkylän hoivakoti 1
 • Hämeenkylän hoivakoti 2
 • Simonkylän hoivakoti 2
 • Kiertävän varahenkilön tehtävä (hoiva-asuminen)

Tutustu Vaken hoiva-asumisen arkeen Instagrammissa: Hoivaasuminen_vake

Tehtävät kotihoidossa

Kotihoidossa työskentelyn voit keskittää sinulle sopivan työskentelyalueen mukaan Länsi- tai Itä-Vantaalle. Seuraathan kevään aikana mahdollisesti myös Keravalle aukeavia kotihoidon kesäsijaisuuksia!

Kotihoitoon haemme lääkeluvallisia lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Kotihoidossa pääset tekemään ja näkemään hoitotyötä monipuolisesti. Kohtaat asiakkaat heidän omissa kodeissaan ja tapaat monenlaisia ihmisiä. Kesätyönä kotihoito on mukavaa, sinun ei tarvitse olla yhdessä paikassa. Työ on itsenäistä, mutta et tee sitä yksin. Voit aina kysyä neuvoa muilta hoitajilta.

Tehtäviin edellytämme kokemusta kotihoidosta työn, työharjoittelun tai perehdytyksen kautta. Lähihoitajalla tulee olla suoritettuna LOVe-pohjaisen lääkehoitoluvan LOP-osuus. Valmistuneet hoitajat, joilla lääkehoitolupaa ei vielä ole, voivat suorittaa luvan Seuren kautta.

Työkohteissa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka koulutus tulee olla suoritettuna ennen työsuhteen aloitusta. Myös Apotti-koulutuksen voit suorittaa tarvittaessa ilmaiseksi Seuren kautta.

Kotihoidon toimipaikat lähihoitajille

 • Myyrmäen kotihoito
 • Hakunilan kotihoito
 • Martinlaakson kotihoito

Kotihoidon toimipaikat sairaanhoitajille

 • Myyrmäen kotihoito
 • Kotisairaala

Tehtävät vammaistyössä

Vammaistyön kesätyöt tehdään asumispalveluissa, missä työskentely painottuu arjen askareissa avustamiseen, hoitotoimenpiteisiin ja yksilölliseen ohjaustyöhön. Kaikissa vammaistyön tehtävissä tarvitset Apotti-osaamista sekä lääkehoito-osaamista, jotka voit tarvittaessa suorittaa tai täydentää työsuhteen alussa.

Haemme vammaistyöhön lääkeluvallisia lähihoitajia.

Vammaistyön työkohteet

 • Ryhmäkoti Norppa  
 • Kastanjakujan asumisyksikkö
 • Asumisyksikkö Ruusuhaka
 • Vallinojan asumisyksikkö
 • Martinlaaksonkuja


Ryhmäkoti Norppa on pieni kodinomainen asumisyksikkö. Asukkaat ovat aikuisia kehitysvammaisia, joiden tuen tarve voi vaihdella yksilöllisesti päivittäin. Norppa tarjoaa ohjausta ja tukea päivittäisiin toimintoihin ympäri vuorokauden. Yksilölliset asumispalvelumme ovat monimuotoisia elämänhallintaan liittyviä palveluja. Asiakkaita avustetaan ja ohjataan tarvittaessa myös kodin ulkopuolella ja heidän yksilöllisiä voimavarojaan tuetaan. Ryhmäkoti Norppa sijaitsee Metsolassa, lähellä Korsoa ja Lahden moottoritietä.

Kastanjakujan asumisyksikkö on 10-paikkainen aikuisille kehitysvammaisille suunnattu yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ryhmäkotimaisesti. Kastanjakujan asumisyksikössä asiakkaat saavat elää omannäköistä arvokasta arkeaan. Asumisyksikkö sijaitsee luonnonläheisessä Pähkinärinteessä Länsi-Vantaalla hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Ruusuhaan asumisyksikkö sijaitsee Vantaalla Rekolassa. Ruusuhaka tarjoaa pitkäaikaista tehostettua palveluasumista, jossa henkilöstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ympärivuorokautisesti. Asiakasta ohjataan ja autetaan päivittäisissä toiminnoissa, osallistumisessa päivittäiseen yhdessäoloon ja aktiiviseen elämään.

Vallinojan asumisyksikkö on Vallinojalla toimiva kehitysvammaisten aikuisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö. Vallinojan asumisyksikössä on kolme ryhmäkotia, joissa asukkaina on eritasoisesti hoidon ja tuen tarpeista henkilöitä. Osa asiakkaista on työssä tai päivätoiminnassa käyviä ja toiset viettävät vireitä eläkepäiviä kotosalla ja lähiympäristössä liikkumalla. Työtä tehdään yhteisöllisesti. Työntekijän arki koostuu perushoidon ja dokumentoinnin lisäksi läsnäolosta, ruokahuollosta sekä muista kodinhoidollisista tehtävistä ja omien vahvuuksien mukaisesta toiminnasta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Martinlaaksonkujan asumisyksikkö sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa. Martinlaaksonkuja tarjoaa pitkäaikaista tehostettua palveluasumista, jossa henkilöstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautinen asumispalvelu on verrattavissa kotona asumiseen. Asiakasta ohjataan ja autetaan päivittäisissä toiminnoissa, osallistumisessa päivittäiseen yhdessäoloon ja aktiiviseen elämään.

Tutustu tehtäviin ja hae