Koronavirustiedotus Seuren työntekijöille

Sivun viimeisin päivitys: 31.12.2020

Noudata työpaikalla työkohteen ohjeistusta

Noudata työpaikalla työkohteen antamaa ohjeistusta esimerkiksi suojautumisesta. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennellessäsi ota vuoroon saapuessasi selvää mahdollisista osasto- tai työkohdekohtaisista ohjeista.

Noudata hygieniaohjeita ja vältä lähikontakteja

Lue THL:n ohjeet: Käsien pesu ja yskiminen, käsihygieniaohjeet ammattilaisille. Noudatathan lisäksi työkohteen mahdollisia omia hygieniaohjeita.

Muista pitää 1–2 metrin turvaväli aina, kun se on mahdollista. Älä kättele.

Hengityssuojaimien ja maskien käyttö

Maskin käyttö työmatkoilla: THL suosittaa kasvomaskin käyttöä joukkoliikenteessä lähes koko Suomen alueella. Alueellisen tilanteen voi tarkistaa THL:n sivuilta. Suojaamiseen riittää kangasmaski. Maskit hankitaan ja kustannetaan itse, mutta kunnissa voidaan jakaa maskeja myös ilmaiseksi.

Maskin käyttö työkohteessa: Seuren työntekijät työskentelevät asiakkaan työnjohdon ja valvonnan alaisena. Työkohde on myös vastuussa työntekijöiden työturvallisuudesta. Työkohde arvioi, tarvitseeko työntekijöiden käyttää työkohteessa hengityssuojaimia tai kasvomaskeja, ja hankkii tarvittavat suojaimet sekä valvoo niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työkohteen antamia suojavarusteita.

Koronarokotukset

Koronarokotteet saapuvat Suomeen pienissä erissä. Ensimmäinen erä saapui 26.12.2020.


Rokotteita tarjotaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronarokotejärjestyksen mukaisesti. Tämä koskee myös Seuren työntekijöitä. Koronarokotetta tarjotaan ensin koronapotilaita hoitaville ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille. Tässä ryhmässä on arviolta 100 000 henkilöä.
Katso THL:n koronarokotejärjestys (22.12.2020).

Rokotusten järjestäminen

Kunnat ovat vastuussa koronarokotusten toimeenpanosta omalla alueellaan. Pääsääntöisesti rokotukset siis haetaan oman kunnan terveysasemalta heidän ohjeistuksensa mukaisesti. Kannattaa siis aktiivisesti seurata kuntien tiedotteita aikatauluista.

Yksityiset toimijat, kuten työterveyshuolto, voivat toimia rokottamisessa kuntien tukena. Rokotejärjestys on tästä huolimatta edelleen THL:n mukainen. Tiedotamme myöhemmin tarkemmin mahdollisuudesta ottaa rokote työterveyshuollon kautta heille, joita se koskee.

Jos terveydenhuollon työkohteesi tarjoaa sinulle rokotusta, niin voit halutessasi ottaa sen vastaan. Säilytä rokotuksesta saamasi todistus, saatat tarvita sitä myöhemmin.

Jos epäilet koronavirustartuntaa

Jos epäilet koronavirustatartuntaa, soita kuntasi koronaneuvontapuhelimeen tai kunnan ohjeiden mukaisesti terveysasemalle sen aukioloaikoina. Voit myös tehdä sähköisen oirearvion Omaolo-palvelussa.

Terveysaseman ollessa suljettu, voit olla yhteydessä Päivystysapuun numeroon 116 117.

Koronatestiin varataan aika omalta terveysasemalta tai terveydenhuollon päivystyksestä. Seuren työterveyshuolto ei tarjoa koronatestausta. Testissä käyminen ei ole työaikaa.

Suosittelemme, että varaat ajan koronatestiin sairauden varhaisessa vaiheessa. Näin varmistat, että olet saanut testitulokset ennen kuin paranet sairaudesta ja epävarmuus koronatartunnasta ei ole esteenä töihin paluulle.

Olethan yhteydessä Seureen mahdollisimman pian:

  • jos koet olevasi työkyvytön ja sinulla on sovittuja työvuoroja
  • sinulla on todettu koronavirustartunta ja olet ollut Seuren kautta töissä viruksen altistusaikana tai sinulla on sovittu työsuhde ajalle, jolloin voit mahdollisesti itse olla viruksen tartuttaja.

Jos olet altistunut tai sinut on testattu koronaviruspositiiviseksi, älä jatka työntekoa

Jos saat varmistuksen omasta koronavirustartunnastasi tai altistumisestasi, älä jatka työntekoa. Ilmoita asiasta välittömästä työkohteesi esimiehelle ja Seureen. Tarkemmat toimintaohjeet altistumisessa, tai jos sinut on testattu koronaviruspositiiviseksi, voit lukea täältä.

Poissaolo töistä

Ilmoita aina kaikista poissaoloistasi työkohteeseen. Ilmoitathan myös mahdollisimman ajoissa, niin tilallesi ehditään hakea toinen työntekijä. Poissaolosta ilmoitetaan aina myös Seureen.

Jos työkohde on varotoimenpiteenä lähettänyt sinut kotiin ja edellyttää negatiivista koronavirustestiä ennen työpaikalle paluuta, mutta tunnet olevasi oireeton ja työkykyinen, ota yhteyttä Seureen tilanteen selvittämiseksi.

Poissaolo sairastumisen vuoksi

Älä mene sairaana töihin. Jos joudut jäämään pois sovitusta työvuorosta sairauden vuoksi, ilmoita asiasta välittömästi työkohteeseesi ja Seureen. Jos oireesi alkavat työpäivän aikana, sinut ohjataan välittömästi pois työyksiköstä, jotta et sairastuta muita. Saat koko päivältä palkan.

Seure voi edellyttää sairauslomatodistuksen toimittamista ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Noudata kanssasi sovittua tapaa todistuksen toimitusvelvollisuudesta.   

Poissaolo sairaan lapsen hoidon vuoksi

Tilapäistä hoitovapaata voidaan myöntää tietyin edellytyksin äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Tilapäistä hoitovapaata voi saada enintään neljä työpäivää kerrallaan. Mikäli sinulla on tarve jäädä hoitamaan lasta pidemmäksi ajaksi tai lapsesi on jo täyttänyt 10 vuotta, voit anoa palkatonta vapaata. Palkaton vapaa anotaan Seuresta. Saat ohjeet puhelinpalvelustamme.

Seure voi edellyttää sairauslomatodistuksen toimittamista huollettavan ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Noudata kanssasi sovittua tapaa todistuksen toimitusvelvollisuudesta.  

Huomaathan, että terveen lapsen hoitoon kotona ei voi saada tilapäistä hoitovapaata eikä sairauslomaa.

Poissaolo töistä terveysviranomaisten määräämän karanteenin vuoksi

Terveysviranomainen voi määrätä sinut karanteeniin (Tartuntatautilaki 60 §), jos olet oleskellut samassa tilassa koronaan sairastuneen henkilön kanssa. Jos terveysviranomainen on määrännyt sinut karanteeniin, ilmoita asiasta välittömästi puhelimitse työkohteeseesi ja Seureen.

Karanteeniin asetetulle henkilölle myönnetään Seuresta palkaton poissaolo, jos työtä ei voi tehdä etätyönä.

Kela voi maksaa sinulle tartuntatautipäivärahaa, jos tartuntatautilääkäri määrää sinut tai alle 16-vuotiaan huollettavasi karanteeniin ja et voi tehdä työtä sinä aikana. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Sinun tulee hakea itse tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. Lue lisää KELA:n sivuilta.

Jos työkohde, johon sinulla on sovittuja työvuoroja, on suljettu koronaviruksen vuoksi

Seure tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkien työnjohdon kanssa. Pyrimme selvittämään myös muuta osaamistasi vaativan työn tarjoamisen mahdollisuutta. Pidämme sinut ajan tasalla asiasta tällä sivulla tai tarvittaessa otamme yhteyttä henkilökohtaisesti.

Matkustaminen ulkomaille

Seure suosittelee välttämään matkustamista ulkomaille. Jos kuitenkin matkustat, Valtioneuvoston suosituksesta monista maista palaavien tulee rajoittaa lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia 10 vuorokauden ajan Suomeen palaamisen jälkeen.

Ajantasaisen tiedon maista, joista palaaminen vaatii 10 vuorokauden omaehtoisen karanteenin, voit tarkistaa THL:n sivuilta täältä.

Jos henkilö vastoin Seuren suositusta matkustaa vapaa-ajallaan ulkomaille ja matka kohdistuu maahan, josta palatessa suositellaan karanteenia, henkilön:

  • ei tule varata/sopia/tehdä työvuoroja 10 vuorokauteen Suomeen palaamisen jälkeen
  • määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön tulee anoa (ja saada puolto) palkattomasta vapaasta tai vuosilomasta etukäteen matkan jälkeiselle 10 vuorokaudelle, mikäli etätyön tekeminen ei ole mahdollista

Valtioneuvoston ilmoittamia/suosittelemia matkustusrajoituksia tulee seurata, koska raja-alueita tarkastellaan säännöllisesti ja ohjeistus voi muuttua nopeastikin. Jos suunnitelmissasi on matkan varaaminen, tarkistathan aina ensin, että suositellaanko matkustusmaasta palaamisen jälkeen omaehtoista karanteenia. Jos suositellaan, niin työvuoroja ei saa varata 10 vuorokauteen paluusta tai jos sinulla on jo sovittuja työvuoroja, sinun tulee anoa palkatonta vapaata tai vuosilomaa 10 vuorokauden ajalle Suomeen saapumisen jälkeen.

Muistathan, että jos olet matkustanut ulkomaille ja matkan jälkeen sinulla on hengitystieoireita, olethan välittömästi yhteydessä terveydenhuoltoon.


Koronavirusneuvontaa paikkakunnallasi

Espoo

Helsinki

  • Koronavirusneuvonta on avoinna arkisin klo 7–20 numerossa 09 310 10024.
  • Iltaisin kello 20 jälkeen ja viikonloppuisin auttaa päivystysapu, puh. 116 117.

Vantaa

  • Vantaan kaupungin neuvontapuhelin kuntalaisille ma, ke, pe klo 9–11, p. 09 8392 3120.