Koronavirustiedotus Seuren työntekijöille

Sivua ja ohjeita päivitetään. Sivun viimeisin päivitys: 27.4. klo 8.15

Alle olemme keränneet ohjeita ja hyödyllistä tietoa Seuren työntekijöille.

Noudata työpaikalla työkohteen ohjeistusta

Noudata työpaikalla työkohteen antamaa ohjeistusta esimerkiksi hygieniasta ja suojautumisesta. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennellessäsi ota vuoroon saapuessasi selvää mahdollisista osasto- tai työkohdekohtaisista ohjeista.

Työkohteen työnjohto voi käyttää normaaleja työnjohto-oikeudellisia toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että sinut voidaan esimerkiksi siirtää toiseen tehtävään tai toiseen työpisteeseen.

Tietyissä tilanteissa työnantaja tai työkohde voi kieltää sinua saapumasta työpaikalle esimerkiksi ulkomailta palaavan henkilön tartuntavaaran vuoksi. Työnjohto saattaa teetättää sinulla tällöin etätyötehtäviä.

Luethan työvuorojen lisätiedot aina ennen varausta. On erittäin tärkeää että tiedät, hoidetaanko työkohteessa altistuneita potilaita, sekä muita mahdollisesti työntekoon vaikuttavia lisätietoja. Tiedot löytyvät OmaSeuressa ja Keikkanetistä kohdista Kohteen yleiskuvaus ja lisätietoja työntekijöille.

Jos olet altistunut koronavirukselle tai sinut on testattu koronaviruspositiiviseksi

Altistuneena tai koronaviruspositiivisena älä jatka työntekoa. Tarkemmat toimintaohjeet altistumisessa, tai jos sinut on testattu koronaviruspositiiviseksi, voit lukea täältä.

Jos et löydä näistä ohjeista vastausta tai asiasi hoito kestää

Ymmärrämme, että omaan työhön, toimeentuloon ja terveyteen liittyvät kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä ja niihin tarvitaan vastauksia mahdollisimman nopeasti. Teemme koko ajan töitä ratkoaksemme omistajiemme ja muiden toimijoiden kanssa eteen nousseita kysymyksiä ja haasteita.

Uudessa tilanteessa erilaisia uusia kysymyksiä nousee nopeasti. Jos olet epävarma siitä miten toimia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos olet ottanut meihin jo yhteyttä ja asiaasi käsitellään, palaamme varmasti asiaan, kun meillä on antaa ongelmaasi ohjeistus.

Seuraathan viestintäämme ja varmista, että uutiskirjeemme näkyvät sähköpostisi etulehdellä. Poikkeustila-asioissa tiedotamme Seure.fi:ssä ja Keikkanetti-uutisissa sekä uutiskirjein ja tarvittaessa tekstiviestillä.

Jos työkohde, johon sinulla on sovittuja työvuoroja, on suljettu koronaviruksen vuoksi

Seure tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkien työnjohdon kanssa. Pyrimme selvittämään myös muuta osaamistasi vaativan työn tarjoamisen mahdollisuutta. Pidämme sinut ajan tasalla asiasta tällä sivulla tai tarvittaessa otamme yhteyttä henkilökohtaisesti.

Poissaolo töistä

Ilmoita aina kaikista poissaoloistasi työkohteeseen. Ilmoitathan myös mahdollisimman ajoissa, niin tilallesi ehditään hakea toinen työntekijä.

Poissaolo sairastumisen vuoksi

Älä mene sairaana töihin. Jos joudut jäämään pois sovitusta työvuorosta sairauden vuoksi, ilmoita asiasta välittömästi työkohteeseesi ja Seureen. Sinulla on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka samalla tavalla kuin muissakin sairaustapauksissa.

Vähintään 16 kalenteripäivän pituisista työsuhteista on tehty kirjallinen työsopimus ja sairausajan palkan saaminen edellyttää, että työsuhteesi on voimassa. Alle 16 päivän pituisista työsuhteista on sovittu vahvistamalla työvuoro Keikkanetistä tai sopimalla työstä työkohteen esimiehen kanssa. Olet oikeutettu sairausajan palkkaan, jos sinulla on ollut vähintään yksi työvuoro sairastumista edeltävänä kolmena kalenteripäivänä.

Tänä poikkeusaikana voimme myöntää sinulle sairauslomaa ilman sairauslomatodistusta 1-7 kalenteripäivää. Kun ilmoitat sairastumisestasi Seureen, saat tarkemmat ohjeet arvioidessamme tilanteesi.

Jos sinulla on lieviä oireita, lepää ja sairasta kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos oireesi ovat vakavia ja koet, että et pärjää kotona. Koronabotti ohjaa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä.

Jos oireesi alkavat työpäivän aikana, sinut ohjataan välittömästi pois työyksiköstä, jotta et sairastuta muita. Saat koko päivältä palkan.

Poissaolo terveysviranomaisen määräämän karanteenin vuoksi

Terveysviranomainen voi määrätä sinut karanteeniin (Tartuntatautilaki 60 §), jos olet oleskellut samassa tilassa Koronaan sairastuneen henkilön kanssa. Jos terveysviranomainen on määrännyt sinut karanteeniin, ilmoita asiasta välittömästi puhelimitse työkohteeseesi ja Seureen.

Jos samassa taloudessasi oleva henkilö on määrätty terveysviranomaisen päätöksellä karanteeniin ja itse olet terve ja täysin oireeton, kysy työkohteeltasi, voitko mennä töihin. Työkohde voi antaa sinulle tarvittaessa etätyötehtäviä.

Kela voi maksaa sinulle tartuntatautipäivärahaa, jos tartuntatautilääkäri määrää sinut tai alle 16-vuotiaan huollettavasi karanteeniin ja et voi tehdä työtä sinä aikana. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Sinun tulee hakea itse tartuntatautipäivärahaa KELAsta. Lue lisää KELAn sivuilta.

Poissaolo sairaan lapsen hoidon vuoksi

AVAINTES:n 5 luvun 98 §:n mukaisesti tilapäistä hoitovapaata voidaan myöntää määräyksen edellytyksin alle 10-vuotiaan lapsen taikka vammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Tilapäistä hoitovapaata voit saada enintään neljä työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä. Mikäli sinulla on tarve jäädä hoitamaan lasta pidemmäksi ajaksi tai lapsesi on jo täyttänyt 10 vuotta, voit anoa/saada palkatonta vapaata (AVAINTES 5. luku 99 §). Anothan palkattoman vapaan Seuresta. Saat ohjeet puhelinpalvelustamme. 

Lisätietoa asiasta löydät Työntekijän ABC -oppaasta.

Poissaolo terveen lapsen, lähiomaisen tai läheisen hoitamisen vuoksi

Jos sinun tarvitsee jäädä hoitamaan lastasi siksi, että hänen koulunsa on suljettu tai lähiomaisesi tarvitsee sinun huolenpitoasi, voit anoa/saada palkatonta vapaata (AVAINTES 99 § 1-2. mom.) Seuresta. Anothan palkattoman vapaan Seuresta. Saat ohjeet puhelinpalvelustamme.

Lääkärissä tai terveydenhoitajalla käynti

Terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin kuluva aika on lähtökohtaisesti työntekijän omaa aikaa. Jos työntekijällä on tarve käydä työvuoron aikana tarkastuksessa, tarvitsee hän käyntiin esimiehen suostumuksen ja työaika jää vajaaksi siltä osin kuin tarkastuksessa käyntiin kuluu työaikaa.

Jos haluat perua työvuorosi koronavirushuolen vuoksi

Koronavirustartunnan pelko ei ole peruste jo sovitun työvuoron perumiselle. Yleisesti paras tapa suojautua miltä tahansa hengitystieinfektiolta on hyvän käsihygienian noudattaminen.

Monilla työpaikoilla on tehostettu siivousta, erityisesti ovenkahvojen, kaiteiden, huonekalujen, pöytäpintojen, kosketusnäyttöjen ja muiden näppäimistöjen sekä wc -ja pesutilojen osalta.

Terveydenhuollossa henkilöstö käyttää tavallisten varotoimien lisäksi tarvittaessa suojaimia, joilla ehkäistään kosketus- ja pisaratartuntoja.  Aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä käytetään FFP3-hengityksensuojainta kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan.

Riskiryhmiin kuuluvien työnteko epidemian aikana

Työikäisen riskiryhmään kuuluvan ei tarvitse jäädä pois töistä epidemian aikana. Jos terveydentilasi edellyttää muutoksia työjärjestelyihin epidemian aikana, keskustele asiasta työkohteen työnjohdollisen esimiehen kanssa ja ole tarvittaessa myös yhteydessä Seureen.

Yli 70-vuotiaiden työskentely Seuren kautta

Hallitus on antanut linjauksen, jonka mukaan yli 70-vuotiaiden kuuluu pysyä erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämän vuoksi yli 70-vuotiaat eivät voi poikkeusaikana tehdä työvuoroja, jossa ollaan lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa.

Jos olet yli 70-vuotias, älä varaa tai sovi itsellesi uusia lähikontaktia sisältäviä työvuoroja tai työsuhteita hallituksen asettaman suojelupäätöksen aikana.

Jos työsi vähenevät tai sinut lomautetaan

Jos sinut lomautetaan tai työsi loppuvat, voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan, sekä mahdollisesti muihin tukimuotoihin. Lue lisää lomautusilmoituksen allekirjoittamisesta, työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta ja päivärahan hakemisesta täällä.

Jos tarvitset työtodistuksen tai palkkatodistuksen Kelaa tai liittoa varten

  • Seuren työntekijä voi tilata itselleen työtodistuksen tai palkkatodistuksen tällä lomakkeella.
  • Jos tarvitset todistuksen siitä, että keikkojen tarjonta on vähentynyt, voit pyytää todistuksen Seuresta Keikkanetin viestipalvelun kautta tai soittamalla työntekijöiden asiakaspalveluun.

Jos olet palannut ulkomaanmatkalta

Suomen hallituksen tiistaina 16.3.2020 tekemällä päätöksellä ulkomailta palaavat henkilöt asetetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin kahden viikon ajaksi.

Jos tartuntatautilääkäri määrää sinut karanteeniin (Tartuntatautilaki 60 §), sinun tulee anoa Kelasta tartuntatautipäivärahaa, jonka perusteella Kela maksaa sinulle korvauksen. Jos työnantaja maksaa karanteeniajalta palkan, Kelan maksama ansionmenetys maksetaan työnantajalle. Ilmoita asiasta Seureen.

Ulkomailta palattuasi pysyttele karanteenia vastaavissa olosuhteissa kaksi viikkoa. Älä varaa uusia työvuoroja tälle ajalle.

Jos olet palannut ulkomailta, etkä pysty aloittamaan uudessa työsuhteessa hallituksen velvoittaman 14 päivän karanteenia vastaavan ajan vuoksi, työsuhteesi alku siirtyy. Työsuhde peruuntuu kokonaan, jos sovittu työ olisi kestänyt enintään karanteenin ajan.

Jos olet varannut yksittäisiä työvuoroja ennen matkaasi, etkä pysty aloittamaan työssä, työvuorot peruuntuvat 14 seuraavan kalenteripäivän ajalta.

Jos olet yli 16 päivää kestävässä työsuhteessa, joka on alkanut jo ennen matkalle lähtemistä, eikä tartuntatautilääkäri ole asettanut sinua karanteeniin, voit olla oikeutettu palkkaan. Ota yhteyttä Seuren asiakaspalveluun tilanteen selvittämiseksi.

Koulutukset ja perehdytykset

Seuren varhaiskasvatuksen ja sivistyksen alan koulutukset ja työhön perehdytykset on peruttu toistaiseksi.

Seuren sosiaali- ja terveydenhuollon perehdytykset, koulutukset ja tentit jatkuvat, yli kymmenen hengen kokoontumiskielto ja tarkka hygienia huomioiden.

Seuren kautta suoritettavat Apotti-koulutukset on peruttu 13.4.2020 saakka. Jo sovittujen koulutusten ja perehdytysten peruuntumisesta on ilmoitettu osallistujille henkilökohtaisesti.

Yhteydenotot Seureen

Tarkistathan huolella, että ohjeistus sopii tilanteeseesi. Jos jokin asia jää askarruttamaan, soitathan asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme palvelee poikkeuksellisesti nyt ma-pe klo 9-16.

Puhelinasiakaspalvelumme toimii normaalisti. Työntekijät voivat ottaa yhteyttä puhelimitse tai Keikkanetin kautta Hotline-viesteillä. Sairauspoissaolon ensimmäisestä päivästä voit ilmoittaa tekstiviestillä normaaliin tapaan. Ohjeet tekstiviestillä ilmoittamiseen löydät työntekijän ABC-oppaasta.

Seuren Käenkujan toimiston aulapalvelu on toistaiseksi suljettu. Jos olet toimittamassa sairauslomatodistuksia tai dokumentteja Seureen, suosittelemme niiden lähettämistä sähköisesti.


Koronavirusneuvontaa paikkakunnallasi

Espoo

Helsinki

  • Koronavirusneuvonta on avoinna arkisin klo 7–20 numerossa 09 310 10024.
  • Iltaisin kello 20 jälkeen ja viikonloppuisin auttaa päivystysapu, puh. 116 117.

Vantaa

  • Vantaan kaupungin neuvontapuhelin kuntalaisille ma, ke, pe klo 9–11, p. 09 8392 3120.

Hyviä tietolähteitä