Rätt människor, på rätt ställe, vid rätt tidpunkt

Arbetslivet förändras

Arbetet och arbetssätten förändras ständigt. Dagens metoder fungerar inte längre i morgon. Med innovativa, flexibla och helhetsbetonade personallösningar säkerställer man den offentliga sektorns högklassiga och kostnadseffektiva service även i framtiden.

Bemanningsföretaget Seure Henkilöstöpalvelut Oy ägs av städerna i huvudstadsregionen, kommuner i Mellersta Nyland och HNS. Med våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att tillhandahålla offentliga tjänster av hög kvalitet. Seure förmedlar arbetstagare i huvudstadsregionen till fler än 3 000 arbetsplatser, till exempel sjukhus, daghem och skolor.

Mest jobb förmedlar vi till social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, undervisningen och till olika servicebranscher. De vanligaste arbetsuppgifterna är närvårdare, sjuksköterska, barnskötare, skolassistent, kock, arbetstagare inom måltidstjänsterna samt lokalvårdare.

Tjänster enligt kundens behov

Vi ser passionerat på utvecklingen av framtidens personallösningar. Vi tror att man genom att planera användningen av personalen ur slutkundens perspektiv kan säkerställa att man alltid har rätt människor på rätt ställe och vid rätt tidpunkt på jobbet. Detta kräver inget hokuspokus – bara en grupp entusiastiska experter och en mångsidig verktygslåda där man hittar lösningarna för arbetsmätning, planering, rekrytering, inhyrning av arbetskraft och andra utmaningar som har med användningen av personal att göra. Som ett icke-vinstdrivande företag är vårt viktigaste mål att hjälpa kunderna att lyckas!

När vi planerar och genomför optimala personallösningar för er tillsammans med er och ser till att det finns tillräckligt många anställda, kan ni lägga fokus på er kärnkompetens: på att producera högklassiga tjänster för era kunder – barnen på daghemmen, skoleleverna och åldringarna inom hemvården. Helhetsbetonade personallösningar har även andra fördelar: man sparar in både i personalkostnaderna och i chefernas arbetstid, man kan erbjuda de anställda mångsidiga arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens och man skapar ett mer inspirerande och lyckligare arbetsliv.

Vårt arbete med kunderna kan kristalliseras i ett enda ord – partnerskap. Vårt mål är att vara kundernas strategiska partner och att redan under personalplaneringen sitta på samma sida av bordet med dem.

Kort om Seure

  • Grundades: 1990
  • Ägare: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Samkommunen HNS, Västra Nylands välfärdsområde, Vanda och Kervo väfärdsområde
  • Omsättning: 146,9 M€ (2022)
  • Aktiva anställda: 15 800 (2022)
  • Arbetsplatser: 3 200 (2022)
  • Ny rekryteringar: 9 050 (2022)
  • Största sektorer: social- och hälsovård, bildning, servicebranscher
  • Vanligaste arbetsplatser: daghem, skolor och sjukhus
  • Vanligaste yrkesbeteckningar: närvårdare, barnskötare, arbetare inom målstidstjänsten, sjukskötare, skolassistent, daghemsassistent, anstaltsvårdare, assistent, lokalvårdare och handledare.