Kräver Seure straffregisterutdrag?

Seure har en lagstadgad skyldighet att regelbundet inspektera straffregistret för dem som arbetar med barn. Seure kräver att ett giltigt straffregisterutdrag uppvisas för personer som arbetar med personer under 18 år.

Du bör leverera ett straffregisterutdrag till Seure om du jobbar i utrymmen där det samtidigt vistas under 18-åriga barn. Detta gäller således arbetstagare inom småbarnspedagogik och undervisningsbranschen samt arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen som jobbar med barn. Även arbetstagare inom servicebranschen som jobbar till exempel i skolor och daghem som vaktmästare, kosthållsarbetare eller daghemsbiträde.

Seure kommer också att granska straffregistret på nytt om ditt arbete hos Seure avbryts under minst sex månader och ovanstående villkor är uppfyllda.

Kravet på att visa upp ett utdrag ur straffregister grundar sig på lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Arbetstagaren skaffar och betalar straffregisterutdraget själv. Vänligen beställ straffregisterutdraget till din hemadress och uppvisa det för Seure då du får det. Straffregisterutdraget får inte vara äldre än sex månader när det uppvisas för arbetsgivaren. Utdraget beställs från rättsregistercentralen.

Du kan beställa ett straffregisterutdrag från rättsregistercentralen.

Loading…