Töille tekijöitä

Hankimme asiakkaillemme työvoimaa ja teemme työntekijöillemme parempia työkokemuksia.

Rohkeita ratkaisuja yhteen aikamme suurimmista haasteista 

Henkilöstön saatavuuden turvaaminen terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja oppimisen hoitamiseksi on yksi yhteiskuntamme polttavista kysymyksistä. Vuonna 2022 jatkoimme pitkäjänteistä työtämme haasteen ratkaisemiseksi. Kokeilimme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti myös uusia keinoja löytää ja sitouttaa työntekijöitä alan työtehtäviin. Teimme töitä ollaksemme houkutteleva työnantaja sote-alan, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja palvelualojen ammattilaisille. 

Onnistuneella rekrytoinnilla hankimme asiakkaillemme uusia osaajia 

Vuonna 2022 rekrytoimme yli 9 000 uutta työntekijää. Onnistuimme rekrytoimaan uusia osaajia 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tehostimme rekrytointiamme merkittävästi unohtamatta hyvää hakijakokemusta. Rekrytointiprosessimme saa työnhakijoilta erittäin hyvää palautetta. Nopeimmillaan uusi seurelainen teki ensimmäisen työvuoronsa samalla viikolla kuin jätti työhakemuksensa meille.

Seuren rekrytoinnin kohokohdat vuonna 2022

Palkitsimme ja sitoutimme kaivattuja osaajia rekrytointipalkkiolla 

Työntekijälle maksettava rekrytointipalkkio oli yksi ratkaisuistamme vakavan työvoimapulan helpottamiseksi sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa. Uudessa rekrytointipalkkiomallissamme palkitsimme työntekijöitämme pidempiin työsuhteisiin sitoutumisesta. Rekrytointipalkkio on ylimääräinen, määräaikainen kannustin, jolla pyrimme parantamaan työvoiman saatavuutta siellä, missä tarve on kaikista suurin. 

Sote-alan rekrytointipalkkio lisäsi pidempien työsuhteiden houkuttelevuutta ja auttoi meitä turvaamaan työvoimaa asiakkaillemme. Varhaiskasvatuksen rekrytointipalkkio puolestaan toi vauhtia kiertävien lastenhoitajien rekrytointiin. Mallin toimivuuden sitoutumisen osalta pääsemme arvioimaan vuonna 2023, kun varhaiskasvatuksen toimintakaudelle 2022–2023 solmitut työsuhteet päättyvät. 

Teimme Seurea tunnetuksi ja houkuttelevaksi näkyvyyteen panostamalla 

Sano JOO- ja Parempia työkokemuksia -kampanjat kertoivat Seuren lukemattomista työmahdollisuuksista sekä tarjoamastamme vapaudesta ja varmuudesta. Kampanjoilla teimme Seurea suurelle yleisölle tutuksi ja työnhakijalle houkuttelevaksi vaihtoehdoksi kaikissa elämäntilanteissa. Vuonna 2022 onnistuimme parantamaan Seuren tunnettuutta sekä kasvattamaan meille saapuneiden työhakemusten määrää. Kampanjamme näkyivät monipuolisesti verkossa, sosiaalisessa mediassa, maanteiden varsilla ja julkisessa liikenteessä, kaupoissa sekä lehdissä.

Sano JOO -kampanjan mainos näkyi Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukiolla tammi- ja maaliskuussa 2022.
Parempia työkokemuksia -kampanjan tienvarsimainos puhutteli autoilijoita Länsi-Uudellamaalla marras-joulukuussa 2022.

Etsimme keinoja lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa 

Vuoden loppusuoralla valmistelimme Seuren VaraTiimit -projektia, jossa Seuren kautta työskentelevät hoitoalan ammattilaiset huomioivat, suunnittelevat ja omassa työssään testaavat käytännössä uusia työsuhdemuotoja. Projektissa etsimme keinoja parantaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tavoitteenamme on löytää työskentelyn tapoja ja työsuhdemuotoja, jotka vastaavat tämän päivän sote-ammattilaisten toiveisiin ja arvomaailmaan. 

Tuoreet tutkimus- ja kyselytulokset kertovat uutta kieltä siitä, miten sote-ammattilaisten mielestä työsuhteita tulisi parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa. Tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa hyvä työyhteisö, ihmisläheiset työajat, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, johtaminen ja ihmisläheisyys.

Kokeilimme kesärekrytointia ihan toisin päin 

Työntekijöiden löytämiseksi ja sitouttamiseksi sote-alan kesätöihin kokeilimme mallia, jossa työntekijä saa kertoa ensin, milloin hän haluaisi olla töissä – ja lomalla. Tavoitteenamme on löytää kesäksi työntekijöitä asiakkaan kohteisiin eri pituisiin sijaisuuksiin, reilusti ennakoiden ja työntekijöiden toiveet ja tarpeet paremmin huomioiden. Kampanjaan sisällytettiin myös mojovat kesäbonukset kesätyönsä ajoissa varaaville työntekijöille. Uudenlainen kesärekrytointi käynnistyi vuoden 2022 lopulla herättäen tuoreeltaan innostusta. 

Välitimme asiakkaillemme kansainvälisiä osaajia 

Yksi uusista keinoistamme turvata työvoiman saatavuutta oli kansainvälisen työvoiman välityspalvelun tarjoaminen asiakkaillemme. Vuoden 2022 aikana 50 filippiiniläistä hoitajaa aloitti työt asiakkaidemme palveluksessa. Olemme kilpailuttaneet kumppaniksemme Silkkitie Oy:n ja mahdollistamme työvoiman välityspalvelun käyttämisen kaikille asiakkaillemme samoin periaattein, asiakkaidemme aikaa ja resursseja säästäen.  

Oppisopimuskoulutuksella uusia ammattilaisia ja uusia työuria 

Varhaiskasvatuksen oppisopimuskoulutus osoittautui toimivaksi keinoksi parantaa työvoiman saatavuutta. 100 opiskelijaa kulki oppisopimuspolkua Seuren matkassa vuonna 2022. Oppisopimuskoulutuksella työntekijä hankkii lastenohjaajan ammattitutkinnon ja parhaimmillaan opiskelee itselleen täysin uuden ammatin. Koulutuspolku on innostanut alalle uusia tekijöitä sekä sitouttanut uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia. 

Varhaiskasvatustyöhön tutustuminen tuotti tulosta 

Varhaiskasvatustyöhön tutustumisen kautta 428 työntekijää löysi tiensä töihin helsinkiläisiin, vantaalaisiin ja espoolaisiin päiväkoteihin. Itsenäisestä opiskelusta ja tutustumisjaksosta muodostuvan kokonaisuuden kautta Seurelle rekrytoidut työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuneita. Tutustumisen kautta pystyimme löytämään ja työllistämään uusia työntekijöitä nopeasti sinne, missä tarve on suurin – ja samalla tarjoamaan väylän varhaiskasvatustyöhön henkilöille, joiden sydän sykkii lasten parhaaksi. 

Volyymeiltaan maltillisempia tutustumis- ja perehdytyskokonaisuuksia järjestimme myös opetus-, sote- ja palvelualoille. 

Lääkehoitoluvallisia hoitajia asiakkaillemme Seuren järjestämillä koulutuksilla  

Seuressa terveydenhuoltoalan työntekijä voi hankkia lääkehoitoluvan kauttamme. Vuonna 2022 yli 170 seurelaista suoritti lääkehoito-osaamisen LOVe-koulutuksen. Järjestämme työntekijöillemme myös tarvittaessa tilaisuuden käytännön näyttöjen antamiseen. Koulutuksilla seurelaiset saavat monipuolisempia työmahdollisuuksia ja asiakkaamme työntekijöitä, jotka voivat osallistua luvanvaraisen lääkehoidon toteuttamiseen. 

Tuimme koulutusten avulla työntekijöidemme työhyvinvointia ja työkykyä 

Raskaiden koronavuosien jälkeen tarjosimme vuokrahenkilöstöllemme työkykyä ja työhyvinvointia tukevia koulutuksia. Koulutuksiin osallistui yli 300 seurelaista. Palautteiden perusteella osallistujat kokivat erityisen onnistuneeksi keskustelut ja kokemusten jakamiset, monipuoliset sisällöt ja hyvät koulutuskokonaisuudet sekä koulutusten maksuttomuuden.  

Ryhdyimme hyödyntämään tuhansia kohtaamisia entistä tehokkaammin 

Vuonna 2022 vastasimme 86 791 verkkoviestiin ja 101 955 puheluun. Omat asiakaspalvelun ammattilaisemme kouluttautuivat hyödyntämään tuhansia kohtaamisia työntekijöidemme kanssa. Etsimme toimivia keinoja innostaa, kannustaa ja kiittää työntekijöitämme tärkeästä työpanoksestaan. Annamme työntekijälle vinkkejä kiinnostavista työkohteista ja uusista mahdollisuuksista – hankimme tekijöille töitä ja töille tekijöitä.