Seuren vuosikertomus 2022

Toimitimme asiakkaillemme työtunteja enemmän kuin kertaakaan 33-vuotisen historiamme aikana. Työntekijöillemme tarjosimme parempia työkokemuksia.

Osaavaa työvoimaa ja parempia työkokemuksia

Tehtävämme on varmistaa työvoiman saatavuus asiakkaillemme kilpailukykyisesti. Vuonna 2022 toimitimme työtunteja enemmän kuin kertaakaan 33-vuotisen historiamme aikana. Yli 15 000 työntekijällemme tarjoamme omannäköisiä työuria ja parempia työkokemuksia. Työ Seuressa on yhdistelmä vapautta ja varmuutta.

Seuren vuosi 2022 lukuina

 • 146,9 miljoonaa euroa liikevaihtoa
 • 5,5 miljoonaa tehtyä työtuntia
 • 15 800 vuokratyöntekijää
 • 3 200 työkohdetta

Välitämme työntekijöitä yhden päivän sijaisuuksista aina kuukausien mittaisiin työsuhteisiin sosiaali- ja terveysalalle, varhaiskasvatukseen, opetukseen sekä palvelualoille. Olemme asiakkaidemme omistama ja voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö. Tuotamme työvoiman saatavuutta turvaavia palveluita omistaja-asiakkaillemme.

Seuren omistajat 2022

Mukana historiallisessa sote-uudistuksessa

Vuonna 2022 valmistauduimme palvelemaan nykyisten asiakkaittemme lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen. Olemme otettuja siitä, että historiallisessa sote-uudistuksessa hyvinvointialueet valitsivat Seuren kumppanikseen työvoiman saatavuutta turvaamaan.  

Pystymme tarjoamaan uusien omistaja-asiakkaidemme käyttöön Uudenmaan suurimman sote-keikkailijoiden reservin. Työntekijöidemme työtarjonta laajenee entisestään, kun saman OmaSeure-keikkavarausjärjestelmän kautta on varattavissa yhä enemmän työkohteita ja työvuoroja. 

Anu Tuomolin aloitti Seuren toimitusjohtajana

Seuren vt. toimitusjohtajana toimi Antti Nummiranta 28.1.2022 lähtien. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Anu Tuomolin, joka aloitti tehtävässään 3.3.2022. 

Seuren johtoryhmä 31.12.2022

 • Anu Tuomolin, toimitusjohtaja
 • Ilari Viippola, johtaja, strategia ja brändi
 • Teemu Asumaa, johtaja, teknologia ja kehitys
 • Kaarina Liimatainen, johtaja, asiakaskokemus ja myynti
 • Maija Valkama, johtaja, palvelu ja prosessit
 • Anu Peltola, johtaja, ihmiset ja kulttuuri

Hanna Johanson valittiin taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi johtajaksi joulukuussa 2022 ja hän aloitti tehtävässään 16.1.2023. 

Seuren hallitus 31.12.2022

 • Nina Gros, puheenjohtaja
 • Ari Hietamäki
 • Katri Kalske
 • Kirsti Laine-Hendolin
 • Anne Manner
 • Tiina Mäki
 • Saara Suominen-Niemelä
 • Markus Syrjänen
 • Jutta Takala

Kun enemmän ei riitä

Roolimme asiakkaidemme arjen turvaamisessa oli entistä merkittävämpi. Työntekijöillemme tarjoamme mahdollisuuksia räätälöidä omannäköistä työelämää.

Vuosi 2022 oli Seurelle kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 5,5 miljoonaa asiakkaillemme toimitettua työtuntia on enemmän kuin koskaan 33-vuotisen historiamme aikana ja pitää sisällään seitsemän prosentin kasvuloikan. Käsittelimme vuoden aikana yli 20 000 työhakemusta ja rekrytoimme yli 9 000 uutta työntekijää – 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Liiketaloudellisesti toimimme kannattavasti ja ennen kaikkea pitäen kiinni laatukriteereistämme. Roolimme asiakkaidemme arjen turvaamisessa oli entistä merkittävämpi.  

Vaikka toimitimme asiakkaillemme historiallisen paljon työtunteja ja rekrytoimme huomattavasti enemmän uusia työntekijöitä kuin viime vuonna, emme kuitenkaan onnistuneet täyttämään alati kasvavaa asiakaskysyntää kuin keskimäärin 75-prosenttisesti. Työvoimapula näkyy ja kasvaa kaikilla toimialoillamme.  

Seuren uniikista in-house-asemasta käsin näemme, kuinka kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden on yhä vaikeampi saada vakituisia ammattilaisia omiin riveihinsä ja kuinka sijaisten voimin pyöritetään kokonaisia päiväkotiryhmiä ja kotihoidon alueita. Tilanne on kriittinen ja vaatii jämeriä toimia kaikilta yhteiskunnan tahoilta ja toimijoilta.  

Varmuutta asiakkaillemme ja omannäköistä työelämää työntekijöillemme 

Nopeiden ja yllättävienkin muutosten uudessa normaalissa vanhat konstit eivät tuo haluttua tulosta. Seurelta edellytetään ja me Seuressa edellytämme itseltämme jatkuvaa uudistumista muuttuvassa toimintaympäristössä sekä määrätietoisia toimenpiteitä asiakkaittemme palvelutason varmistamiseksi.  

Vuoden 2022 aikana olemme päivittäneet strategiamme laatua, arvoa ja tehoa tasapainottaen. Tavoitteenamme on rakentaa Seuresta yritys, joka keskittyy toimitusvarmuuteen niin, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että yhdessä määritelty henkilöstö on sovitusti käytettävissä. Työntekijöillemme haluamme tarjota yhä laajempia mahdollisuuksia räätälöidä omannäköistä työelämää. Strategiastamme ja tekemistämme valinnoista kerromme tarkemmin tässä vuosikertomuksessa.  

Opin ja kasvun vuosi   

Mennyt vuosi oli kasvun vuosi paitsi Seurelle, myös minulle henkilökohtaisesti. Aloitin Seuren ruorissa maaliskuussa 2022 koronan jälkimainingeissa, viikko Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ja keskellä kiivasta työtaistelukevättä, jossa lakonuhat koskivat sosiaali- ja terveydenhuoltoa erityisesti sekä kunta-alaa yleisesti.  

Seure-urani alkumetreillä totesin ääneen, että palkkoja tulee nostaa työn houkuttelevuuden varmistamiseksi. Ulostuloni ei aiheuttanut pelkkää selkään taputtelua – asiahan ei ole mustavalkoinen. Pitkin vuotta tutkimme ja analysoimme toimialojemme palkkatasoa, ja joulun kolkuttaessa jo ovelle päätimme nostaa lähihoitajien palkkoja reilulla prosentilla enemmän kuin työehtosopimukset vaativat. Vaikka tämä korotus ei vielä yksinään kesää tee, näen eleen tärkeänä signaalina siitä, miten arvotamme sote-alan työn sekä myös keikkatyön suhteessa perinteisempiin tapoihin tehdä työtä. Keikkailu ei ole mikään kakkosluokan työskentelymalli, vaan ihan oma osaamisalansa, josta pitää maksaa.  

Keikkatyötä on aina tarvittu osana peruspalveluiden turvaamista, ja Seurella on paikkansa tärkeänä osana kokonaisratkaisua. Keikkahenkilöstön ja vakituisen henkilöstön välille ei kannata rakentaa keinotekoista joko tai -asetelmaa, sillä parhaiten uusimaalaisten arkea turvataan sekä että -mentaliteetilla.

Vuosi 2022 oli itselleni hyvä esimerkki siitä, että tekemällä todellakin oppii. Kun menemme eteenpäin, pyrin pitämään mielessäni sen, että vaikeista ajoista huolimatta asioilla on tapana järjestyä. Lämmin kiitokseni seurelaisille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme mielenkiintoisesta ja opettavaisesta vuodesta 2022.

Anu Tuomolin Toimitusjohtaja +358 40 772 5775

Miksi Seure on päivittänyt strategiaansa?

Kun rakennamme työntekijäkokemuksesta kilpailuedun, varmistamme henkilöstön saatavuuden asiakkaillemme.

Vuosien 2021–2022 välillä Seuren toimialoilla on tapahtunut merkittäviä liiketoiminnallisia muutoksia. Työvoimapula on räjähtänyt käsiin, asiakkaiden tilausmäärät ovat kasvaneet rajusti ja koronan tuomat työelämän muutostrendit ovat vahvistuneet. Siellä missä on kysyntää, kasvaa myös liiketoimintamahdollisuuksia, ja olemmekin nähneet kiristyvää kilpailua alueilla, joilla ennen ei sitä ole ollut.  

Seuren perustehtävä on edelleen kirkas ja ajankohtainen: tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden varmistaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Mutta koska maailma ympärillämme on muuttunut, meidänkin pitää muuttua.

 • Ensinnäkin, tässä ajassa saatavuuden varmistaminen on työläämpää kuin koskaan, ja meidän on oltava näkyvä, maineikas ja luotettava työnantaja, jotta pystymme tarjoamaan toimialojemme parhaat tekijät asiakkaidemme käyttöön.
 • Toiseksi, työvoimapula ja työmarkkinaneuvottelukierrokset yhdistettynä muuttuneeseen kilpailutilanteeseen toimialoillamme ovat tarkoittaneet korkeampia palkkoja ja sitä myöden korkeampia kustannuksia, joten tarve varmistaa Seuren oman toiminnan tehokkuus on kasvanut.
 • Kolmanneksi, rajusti kasvanut kysyntä tilapäisestä työvoimasta asiakkaillamme on näkynyt paikoitellen vaikeutena löytää ihmisiä tekemään kaikkia vuoroja. Meidän on siis yhteistyössä asiakkaidemme kanssa suunniteltava tiedolla johdettu malli optimoida saatavilla oleva työvoima. 

Nämä kolme tavoitetta ovat toisiaan täydentäviä, eikä siten ole mahdollista valita niistä vain yhtä strategiamme keihäänkärjeksi. Seuressa on vuoden 2022 alusta alkaen otettu strategian keskiöön kaikkien kolmen näkökulman tasapainottamisen varmistaminen.

Uskomme vahvasti siihen, että kyse ei ole joko-tai-valinnasta vaan sekä-että-asenteesta. Tämä Arvon, Laadun ja Tehon tasasivuisen kolmion tasapainottaminen on modernin ja ajassa elävän sekä ketterän strategian kulmakivi. Olemme vuoden 2022 aikana myös panostaneet strategian aktiiviseen päivittämiseen, ja tarvittaessa täsmentäneet kolmiomme kärkien sisältöjä, eli toimenpiteitä, joilla uskomme strategian parhaiten toteutuvan. 

Henkilöstön saatavuus varmistetaan työntekijäkokemukseen panostamalla

Tällä hetkellä uskomme perustehtävämme toteutuvan parhaiten siten, että kun rakennamme työntekijäkokemuksesta kilpailuedun, varmistamme henkilöstön saatavuuden, ja kun toimimme vahvojen asiakaskumppanuuksien kautta, varmistamme Seuren aseman tulevaisuudessakin. Taustalle tarvitsemme tehokkaasti toimivan organisaation, joka mahdollistaa työntekijä- ja asiakaslähtöisyyden toteutumisen.  

Vuoden aikana olemme myös aloittaneet päivitetyn strategian pohjalta rakentamaan polkua kohti uudistettua palvelumallia. Uudessa palvelumallissa liikutaan kauemmaksi perinteisestä tilaaja-toimittaja-mallista ja mennään kohti palvelukokonaisuuksia ja ratkaisuja tarjoavaa yritystä. Työntekijäkokemus ja yksilön valinnan vapaus keskiössä rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa sellaisia työskentelyn tapoja ja työsuhdemuotoja, jotka vastaavat tämän päivän ammattilaisten toiveisiin ja arvomaailmaan.  

Vastasimme kasvavaan kysyntään rikkomalla ennätyksiä

Toimitimme asiakkaillemme ennätykselliset 5,5 miljoonaa työtuntia ja liikevaihtomme kasvoi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Palveluidemme kysyntä kasvoi vuonna 2022. Kysynnän kasvu johtuu alati pahenevasta työvoimapulasta pääkaupunkiseudulla ja koko Uudellamaalla. Kun asiakkaamme eivät itse saa rekrytoitua tarvittavaa määrää työntekijöitä, työntekijöiden tarve Seuren kautta kasvaa. Vuoden aikana kasvu oli erityisen voimakasta varhaiskasvatuksen toimialalla. Sosiaali- ja terveysalalla sekä muilla toimialoilla kasvu oli maltillisempaa. Muut toimialat pitävät sisällään muun muassa keittiöalan, puhtaanapidon, kiinteistö- ja valvonta-alan, kulttuurialan sekä liikunta,- nuoriso- ja toimistoalan.

Työvoimapulan keskellä toimitimme asiakkaillemme 5,5 miljoonaa työtuntia, joka on enemmän kuin koskaan Seuren 33-vuotisen taipaleen aikana. Haastavassa tilanteessa pystyimme kasvattamaan asiakkaillemme toimitetun henkilöstön määrää, kun yhä suurempi joukko työntekijöitä valitsi Seuren työnantajakseen. Joustavia työmuotoja tarvitaan nyt ja tästä eteenpäin. Uusimaalaisten peruspalveluita turvataan parhaiten vakituisen henkilöstön ja keikkahenkilöstön yhdistelmällä.

Myynti toimialoittain

Myynti asiakkaittain

Liikevaihtomme kasvoi 146,9 miljoonaan euroon 

Liikevaihtomme kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden 129,4 miljoonasta eurosta 146,9 miljoonaan euroon. Olemme toiminnallisesti ja taloudellisesti vakaalla pohjalla ratkomassa henkilöstön saatavuuden haasteita tulevina vuosina, joina työmarkkinoilta poistuu eläkkeelle merkittävästi isompia ikäluokkia kuin tilalle tulee uusia.

Seuren liikevaihdon kehitys

Tuotamme asiakkaillemme ratkaisuja kustannustehokkaasti

Vuokrahenkilöstön palkat ja työnantajamaksut muodostavat valtaosan kuluistamme. Jäljelle jäävällä osuudella katamme kustannustehokkaasti muun muassa tietojärjestelmiemme ylläpidon, toimintamme kehittämisen, toimitilamme, markkinoinnin sekä hallinnon henkilöstökulut.

Seuren kulurakenne

Seurelaiset ovat monimuotoinen joukko eri alojen osaajia

Vuonna 2022 meitä seurelaisia oli yli 16 000. Vuokrahenkilöstömme työskentelee muun muassa palvelutaloissa, päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, terveysasemilla sekä kouluissa.

Ihmiset ovat arvokkainta, mitä meillä Seuressa on. Vuonna 2022 meitä seurelaisia oli 16 074. Asiakkaidemme työkohteissa työskenteli 15 835 vuokratyöntekijää. Seuren hallinnossa vuokrahenkilöstöä ja asiakkaita palveli 239 työntekijää.  

Syyt valita vuokratyö – TOP 3 

Työntekijät ammattialoittain 2022

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien seurelaisten suhteellinen osuus kasvoi vuoteen 2021 verrattuna. Samaan aikaan sote-alalla työskentelevien seurelaisten määrä kasvoi ja palautui koronavuosia edeltävälle tasolle. 

Työntekijöiden ikäjakauma 2022

Seuressa työskennellään eri vaiheissa elämää ja monenlaisissa elämäntilanteissa – opintojen ohella, perhevapailla tai eläkkeellä ollessa, sivu- ja päätyönä. 

Työntekijöiden yleisimmät kansalaisuudet 2022

Vuonna 2022 Seuressa työskenteli 94 eri maan kansalaisia – aina pohjoisen Kanadasta ja Norjasta etelän Chileen ja Etelä-Afrikkaan sekä lännen Yhdysvalloista ja Meksikosta idän Japaniin ja Filippiineille.

Vuokra- ja hallintohenkilöstö 2018–2022 

Seuren vuokrahenkilöstö työskentelee muun muassa palvelutaloissa, päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, terveysasemilla sekä kouluissa. Hallintohenkilöstö tekee töitä Seuren toimistolla Helsingin Sörnäisissä ja etänä.  

Seuren vuokrahenkilöstö sai oman työsuojeluvaltuutetun 

Vuokrahenkilöstömme ensimmäisissä työsuojeluvaaleissa seurelaiset saivat asettua ehdolle ja äänestää itselleen oman työsuojeluvaltuutetun. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja palvelualojen työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Merja Salo ja hänen 1. varatyösuojeluvaltuutetukseen Dahir Mohamed Halimo ja 2. varatyösuojeluvaltuutetukseen Jori Mattila. Sosiaali- ja terveydenhuollon työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta siirtyi ehdokkaiden puuttuessa vuoteen 2023. 

Työsuojeluvaltuutettu tekee työnantajan ja työkohteiden kanssa yhteistyötä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamiseksi.  

Järjestimme odotettuja kohtaamisia hyvässä Seuressa 

Olemme panostaneet sähköisten palveluiden kehittämiseen, jotta työntekijämme voisivat hoitaa asiat kanssamme silloin kun se itselle parhaiten sopii, ajasta ja paikasta riippumatta. Sen rinnalla haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden tulla asioimaan paikan päälle, oikean ihmisen kanssa. Pitkän koronasulun jälkeen olimme iloisia, kun pystyimme avaamaan Seuren toimiston aulapalvelun toukokuussa 2022.  

Koronatilanteen helpotettua saimme järjestää vuokrahenkilöstöllemme kaivattuja koulutuksia – lähitoteutuksena. Koulutuksissa paitsi opitaan uutta, myös ennen kaikkea tavataan seurelaisia kollegoita, jotka työskentelevät ympäri Uuttamaata asiakkaidemme työkohteissa. Palautteiden perusteella työntekijämme arvostavat koulutusten yhteisiä keskusteluja ja kokemusten jakamista. 

Vuoden kruunasi vuokrahenkilöstön pikkujoulut muutaman vuoden tauon jälkeen. Finnkinossa vietettyyn elokuvailtaan kuului rentoa yhdessäoloa, iloista puheensorinaa sekä tietenkin elokuvan katselun kruunaavat leffaherkut. 

Onnistuimme tarjoamaan yhdistelmän vapautta ja varmuutta

Haluamme tarjota seurelaisille ainutlaatuisen yhdistelmän vapautta ja varmuutta. Laajan keikkatarjontamme ansiosta työntekijöillämme on vapaus valita juuri itselle sopivat tehtävät, työkohteet ja työvuorot. Selkeitä raameja kaipaaville tarjoamme jatkuvuutta ja tuttuja työkohteita. Lupaamme, että töitä on riittävästi ja juuri sovitun verran. Loppuvuodesta 2022 toteutetun Seuren vuokrahenkilöstön tutkimuksen perusteella onnistuimme pitämään lupauksemme varsin hyvin.

Voin vaihdella työkohteita tarpeeksi usein

Voin tehdä töitä yhdessä ja samassa kohteessa, jos haluan

Saan riittävästi työvuoroja

Rohkeita ratkaisuja yhteen aikamme suurimmista haasteista

Hankimme asiakkaillemme työvoimaa ja teemme työntekijöillemme parempia työkokemuksia.

Henkilöstön saatavuuden turvaaminen terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja oppimisen hoitamiseksi on yksi yhteiskuntamme polttavista kysymyksistä. Vuonna 2022 jatkoimme pitkäjänteistä työtämme haasteen ratkaisemiseksi. Kokeilimme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti myös uusia keinoja löytää ja sitouttaa työntekijöitä alan työtehtäviin. Teimme töitä ollaksemme houkutteleva työnantaja sote-alan, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja palvelualojen ammattilaisille. 

Onnistuneella rekrytoinnilla hankimme asiakkaillemme uusia osaajia

Vuonna 2022 rekrytoimme yli 9 000 uutta työntekijää. Onnistuimme rekrytoimaan uusia osaajia 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tehostimme rekrytointiamme merkittävästi unohtamatta hyvää hakijakokemusta. Rekrytointiprosessimme saa työnhakijoilta erittäin hyvää palautetta. Nopeimmillaan uusi seurelainen teki ensimmäisen työvuoronsa samalla viikolla kuin jätti työhakemuksensa meille.

Seuren rekrytoinnin kohokohdat vuonna 2022

Palkitsimme ja sitoutimme kaivattuja osaajia rekrytointipalkkiolla 

Työntekijälle maksettava rekrytointipalkkio oli yksi ratkaisuistamme vakavan työvoimapulan helpottamiseksi sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa. Uudessa rekrytointipalkkiomallissamme palkitsimme työntekijöitämme pidempiin työsuhteisiin sitoutumisesta. Rekrytointipalkkio on ylimääräinen, määräaikainen kannustin, jolla pyrimme parantamaan työvoiman saatavuutta siellä, missä tarve on kaikista suurin. 

Sote-alan rekrytointipalkkio lisäsi pidempien työsuhteiden houkuttelevuutta ja auttoi meitä turvaamaan työvoimaa asiakkaillemme. Varhaiskasvatuksen rekrytointipalkkio puolestaan toi vauhtia kiertävien lastenhoitajien rekrytointiin. Mallin toimivuuden sitoutumisen osalta pääsemme arvioimaan vuonna 2023, kun varhaiskasvatuksen toimintakaudelle 2022–2023 solmitut työsuhteet päättyvät. 

Teimme Seurea tunnetuksi ja houkuttelevaksi näkyvyyteen panostamalla

Sano JOO- ja Parempia työkokemuksia -kampanjat kertoivat Seuren lukemattomista työmahdollisuuksista sekä tarjoamastamme vapaudesta ja varmuudesta. Kampanjoilla teimme Seurea suurelle yleisölle tutuksi ja työnhakijalle houkuttelevaksi vaihtoehdoksi kaikissa elämäntilanteissa. Vuonna 2022 onnistuimme parantamaan Seuren tunnettuutta sekä kasvattamaan meille saapuneiden työhakemusten määrää. Kampanjamme näkyivät monipuolisesti verkossa, sosiaalisessa mediassa, maanteiden varsilla ja julkisessa liikenteessä, kaupoissa sekä lehdissä.

Sano JOO -kampanjan mainos näkyi Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukiolla tammi- ja maaliskuussa 2022.

Parempia työkokemuksia -kampanjan tienvarsimainos puhutteli autoilijoita Länsi-Uudellamaalla marras-joulukuussa 2022.

Etsimme keinoja lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa

Vuoden loppusuoralla valmistelimme Seuren VaraTiimit -projektia, jossa Seuren kautta työskentelevät hoitoalan ammattilaiset huomioivat, suunnittelevat ja omassa työssään testaavat käytännössä uusia työsuhdemuotoja. Projektissa etsimme keinoja parantaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tavoitteenamme on löytää työskentelyn tapoja ja työsuhdemuotoja, jotka vastaavat tämän päivän sote-ammattilaisten toiveisiin ja arvomaailmaan. 

Tuoreet tutkimus- ja kyselytulokset kertovat uutta kieltä siitä, miten sote-ammattilaisten mielestä työsuhteita tulisi parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa. Tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa hyvä työyhteisö, ihmisläheiset työajat, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, johtaminen ja ihmisläheisyys.

Kokeilimme kesärekrytointia ihan toisin päin

Työntekijöiden löytämiseksi ja sitouttamiseksi sote-alan kesätöihin kokeilimme mallia, jossa työntekijä saa kertoa ensin, milloin hän haluaisi olla töissä – ja lomalla. Tavoitteenamme on löytää kesäksi työntekijöitä asiakkaan kohteisiin eri pituisiin sijaisuuksiin, reilusti ennakoiden ja työntekijöiden toiveet ja tarpeet paremmin huomioiden. Kampanjaan sisällytettiin myös mojovat kesäbonukset kesätyönsä ajoissa varaaville työntekijöille. Uudenlainen kesärekrytointi käynnistyi vuoden 2022 lopulla herättäen tuoreeltaan innostusta. 

Välitimme asiakkaillemme kansainvälisiä osaajia

Yksi uusista keinoistamme turvata työvoiman saatavuutta oli kansainvälisen työvoiman välityspalvelun tarjoaminen asiakkaillemme. Vuoden 2022 aikana 50 filippiiniläistä hoitajaa aloitti työt asiakkaidemme palveluksessa. Olemme kilpailuttaneet kumppaniksemme Silkkitie Oy:n ja mahdollistamme työvoiman välityspalvelun käyttämisen kaikille asiakkaillemme samoin periaattein, asiakkaidemme aikaa ja resursseja säästäen. 

Oppisopimuskoulutuksella uusia ammattilaisia ja uusia työuria

Varhaiskasvatuksen oppisopimuskoulutus osoittautui toimivaksi keinoksi parantaa työvoiman saatavuutta. 100 opiskelijaa kulki oppisopimuspolkua Seuren matkassa vuonna 2022. Oppisopimuskoulutuksella työntekijä hankkii lastenohjaajan ammattitutkinnon ja parhaimmillaan opiskelee itselleen täysin uuden ammatin. Koulutuspolku on innostanut alalle uusia tekijöitä sekä sitouttanut uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia. 

Varhaiskasvatustyöhön tutustuminen tuotti tulosta

Varhaiskasvatustyöhön tutustumisen kautta 428 työntekijää löysi tiensä töihin helsinkiläisiin, vantaalaisiin ja espoolaisiin päiväkoteihin. Itsenäisestä opiskelusta ja tutustumisjaksosta muodostuvan kokonaisuuden kautta Seurelle rekrytoidut työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuneita. Tutustumisen kautta pystyimme löytämään ja työllistämään uusia työntekijöitä nopeasti sinne, missä tarve on suurin – ja samalla tarjoamaan väylän varhaiskasvatustyöhön henkilöille, joiden sydän sykkii lasten parhaaksi. 

Volyymeiltaan maltillisempia tutustumis- ja perehdytyskokonaisuuksia järjestimme myös opetus-, sote- ja palvelualoille. 

Lääkehoitoluvallisia hoitajia asiakkaillemme Seuren järjestämillä koulutuksilla  

Seuressa terveydenhuoltoalan työntekijä voi hankkia lääkehoitoluvan kauttamme. Vuonna 2022 yli 170 seurelaista suoritti lääkehoito-osaamisen LOVe-koulutuksen. Järjestämme työntekijöillemme myös tarvittaessa tilaisuuden käytännön näyttöjen antamiseen. Koulutuksilla seurelaiset saavat monipuolisempia työmahdollisuuksia ja asiakkaamme työntekijöitä, jotka voivat osallistua luvanvaraisen lääkehoidon toteuttamiseen. 

Tuimme koulutusten avulla työntekijöidemme työhyvinvointia ja työkykyä 

Raskaiden koronavuosien jälkeen tarjosimme vuokrahenkilöstöllemme työkykyä ja työhyvinvointia tukevia koulutuksia. Koulutuksiin osallistui yli 300 seurelaista. Palautteiden perusteella osallistujat kokivat erityisen onnistuneeksi keskustelut ja kokemusten jakamiset, monipuoliset sisällöt ja hyvät koulutuskokonaisuudet sekä koulutusten maksuttomuuden.  

Ryhdyimme hyödyntämään tuhansia kohtaamisia entistä tehokkaammin 

Vuonna 2022 vastasimme 86 791 verkkoviestiin ja 101 955 puheluun. Omat asiakaspalvelun ammattilaisemme kouluttautuivat hyödyntämään tuhansia kohtaamisia työntekijöidemme kanssa. Etsimme toimivia keinoja innostaa, kannustaa ja kiittää työntekijöitämme tärkeästä työpanoksestaan. Annamme työntekijälle vinkkejä kiinnostavista työkohteista ja uusista mahdollisuuksista – hankimme tekijöille töitä ja töille tekijöitä. 

Kehitystä työntekijöidemme ja asiakkaidemme parhaaksi

Kehitimme järjestelmiämme, palveluitamme ja prosessejamme työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja parempien työkokemusten luomiseksi.

Kehitimme toimintaamme niin järjestelmien, palveluiden kuin prosessienkin osalta pitäen kirkkaana mielessä tavoitteemme: hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä työmme järjestämisen tehokkaalla tavalla työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Vuonna 2022 me muun muassa: 

 • Kasvatimme ymmärrystämme vuokratyöntekijän parhaasta mahdollisesta palvelupolusta alkaen siitä, kun henkilö vasta harkitsee työn hakemista Seuresta, päättyen siihen, kun hän lopettaa työskentelynsä – ja sen jälkeen mahdollisesti palaa takaisin seurelaiseksi. Hyödynnämme kerättyjä oppeja työntekijäkokemuksen parantamiseksi.  
 • Käynnistimme projektin rekrytointiprosessimme kehittämiseksi. Rekrytointimme onnistui upeasti vuonna 2022. Tulevien onnistumisten mahdollistamiseksi luomme suuntaviivat rekrytoinnin modernisoinnille ja uudistamiselle tulevina vuosina, kun kilpailu työntekijöistä kiristyy kiristymistään.
 • Kehitimme kiertävien työntekijöiden sijoittelua työvuoroihin yhdessä asiakkaamme kanssa sekä haimme ratkaisuja kiertävän työn houkuttelevuuden parantamiseen. Tietyllä alueella kiertävät työntekijät ovat merkittävässä roolissa paikatessaan äkillisiä poissaoloja ja toimiessaan asiakkaille ennestään tuttuina sijaisina.  
 • Päivitimme asiakaspalvelun puhelinjärjestelmämme helppokäyttöisempään ja toiminnoiltaan monipuolisempaan versioon sujuvan palvelukokemuksen ja tehokkaan työn mahdollistamiseksi. 

Vastasimme asiakkaidemme toiveisiin ja uudistimme OmaSeuren 

Vuoden 2022 aikana OmaSeure korvasi Keikkanetin asiakkaidemme asiointi- ja tilauskanavana. Olemme jo pitkään kuunnelleet asiakkaidemme toiveita ja tarpeita tarkalla korvalla, ja nyt vastasimme niihin kehittämällä OmaSeurea entistä paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Palautteissaan asiakkaamme kuvaavat OmaSeurea helppokäyttöiseksi, nopeaksi, tehokkaaksi ja visuaalisesti selkeäksi. Uusi järjestelmä on nopeuttanut arjen pyörittämistä. Kiitosta saavat erityisesti käytettävyys puhelimella, kertakirjautuminen, nopea chat-palvelu ja tallennettavat tilauspohjat. 

Paransimme työntekijöidemme OmaSeure-sovelluksen käyttökokemusta 

Kehitimme työntekijöidemme OmaSeure-mobiilisovellusta tukemaan parasta mahdollista työntekijäkokemusta. Toimme sovellukseen uusia toimintoja tarkoituksenamme keskittää seurelaisten kaikki asiointi kanssamme yhteen ja samaan paikkaan.

Kehitimme sovellusta entistä selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi. Vuokrahenkilöstön tutkimuksessa loppuvuodesta 2022 työntekijämme antoivat OmaSeuren käytön helppoudelle arvosanan kahdeksan asteikolla 1–10. 

Valmistauduimme toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen

Toiminnanohjausjärjestelmä on Seuren toiminnan ytimessä. Asiakkaamme tekevät tilaukset ja työntekijämme varaavat työvuorot OmaSeuressa, ja taustalla toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa sen, että työ ja tekijä kohtaavat toisensa.

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen tehostaa toimintaprosessejamme ja lisää muutoskyvykkyyttämme alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2022 aikana kilpailutimme järjestelmän hankinnan, valitsimme järjestelmän toimittajan, ryhdyimme toteuttamaan uutta järjestelmää ja valmistauduimme sen käyttöönottoon vuonna 2023.  

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on osa järjestelmäarkkitehtuurimme pitkäjänteistä kehittämistä. Tavoitteenamme on liiketoimintatarpeiden mukaan joustavasti muokattavissa oleva kokonaisuus – asiakkaidemme ja työntekijöidemme parhaaksi.