Osaaminen ratkaisee – myös CV:ssä!

,

Työhaku muuttuu koko ajan, kuten muukin maailma ympärillämme.

Aiemmin emme voineet kuvitellakaan, että työnhakuun voisi liittyä esimerkiksi video tai haastattelu verkon kautta, ilman että tapaatte rekrytoijan kanssa samassa huoneessa. Nykyisin se on monissa yrityksissä arkipäivää. On myös monenlaisia tapoja rakentaa oma ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae).

Monesti ajatellaan edelleen, että ansioluettelo on nimensä mukaisesti luettelo siitä, mitä kaikkea työnhakija on ehtinyt työurallaan tehdä: Työnantaja, titteli, työvuodet, mitäpä sitä muuta.

Se ei kuitenkaan aina palvele työnhakijaa, rekrytoijasta puhumattakaan, parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi hyvä vaihtoehto on rakentaa osaamispohjainen CV.

Osaamispohjaisen ansiluettelon idea on se, että se

  • keskittyy siihen, mitä osaamista hakijalle on kertynyt, ja
  • se räätälöidään haettavan työn mukaan.

Työnantajalle ei ole niinkään merkitystä sillä, missä yrityksessä olet työskennellyt, vaan sillä, millaista osaamista sinulla on tulevalle työnantajallesi tarjota.

Osaamispohjaisesta CV:stä tuleva työnantajasi näkee nopealla silmäyksellä, mitä osaat, kun taas perinteisestä ansioluettelosta osaaminen ei välttämättä edes käy ilmi, vaan työnhakija ainoastaan kertoo, mitä tehtäviä on aiemmissa työpaikoissaan tehnyt. Esimerkiksi pelkän tittelin perusteella rekrytoijan on lähestulkoon mahdotonta tietää, mitä henkilön tehtäviin on kuulunut.

Kun teet omaa osaamispohjaista CV:tä, mieti erityisesti sitä, millaista osaamista sinulla on tarjota mahdolliselle tulevalle työnantajallesi juuri hakemaasi tehtävään.

Samalla on hyvä pohtia ja tunnistaa omaa osaamistaan. Hoitotyössä esimerkiksi rauhallisuus voi olla valttia, toisaalta taas nopea reagointikyky. Lasten parissa työskentelevät hyötyvät varmasti monista luovista taidoista, kyvystä kannustaa, ohjata ja olla lempeä.

Jos innostut tekemään itsellesi osaamispohjaisen CV:n, aloita vaikka kurkkaamalla tästä linkistä maailman eittämättä kuuluisinta osaamispohjaista ansioluetteloa. Omasi voit rakentaa täällä Enhancv:n avulla tai jos olet luova, niin ihan itse!