Salaado Qasim

Kirjoittaja työskentelee Seuressa sijaisopettajana ja toimii lisäksi tuntiopettajana Helsingin kaupungissa korkeakouluopintojensa ohella.