Sijaisopettajana siirryin teoreettisesta tulkitsijasta käytännön toimijaksi

Helsingin yliopistossa opiskellessani sain perehtyä erilaisiin maantieteellisiin alueisiin kielellisesti ja kulttuurisesti, mutta kokonaisvaltaisen ymmärryksen tasolle pääsin vasta toimiessani opettajana.

Opetustyössä pääsin todella hyödyntämään oppimiani tietoja ja taitoja. Erityisesti monipuolinen kielitaito on hyvä työkalu, kun opetetaan Suomesta katsoen kaukaisten alueiden historiaa, kulttuuria, uskontoa ja politiikkaa. Opettaessani olen myös saanut selville, mihin omat tietoni ja taitoni ulottuvat.

Kielitaitoni on ollut merkittävä tekijä toimiessani monikulttuurisessa luokassa.

Työskennellessäni Seuressa sijaisopettajana olen saanut laaja-alaiset valmiudet työskennellä opetusalalla. Olen työskennellyt monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja kielitaitoni on ollut merkittävä tekijä toimiessani monikulttuurisessa luokassa. Monimuotoisessa ympäristössä työskenteleminen tuo uusia menettelytapoja ja samalla olen auttanut oppilaitani menestymään.

Historian opetus ei ole enää pelkkää ”kuivaa” historiaa. Sijaisopettajana minulla ollut mahdollisuus esimerkiksi ohjata oppilaita tunnistamaan ja tuntemaan ihmisoikeuksia sekä kunnioittamaan ja puolustamaan niitä.

Oppitunneilla pidämme mielessämme että vaikka historia tutkii menneisyyttä, se on silti tulevaisuutta ja nykypäivää varten. Menneisyydestä on mahdollista oppia. On tärkeää keskustella oppilaiden kanssa historian tapahtumista ja niiden ongelmakohdista, sillä historialla on tapana toistaa itseään.

Luokan edessä saarnaamisesta on jo siirrytty keskustelevaan opetustapaan.

Opettaminen Seuren sijaisopettajana on ollut vaihtelevaa ja antoisaa. Erityisesti olen nauttinut juuri oppitunneilla käydyistä hedelmällisistä keskusteluista. Kysymysten pohtiminen yhdessä tuo uutta ymmärrystä sekä minulle että opiskelijoilleni.

Nuorten sijaisopettajien tulee myös uskaltaa tarttua uusiin opetusmenetelmiin. Opettajan luokan edessä saarnaamisesta on jo siirrytty keskustelevaan opetustapaan. Keskustelut luovat vapaan vyöhykkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus ottaa osaa aiheeseen ja astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.