Coronavirusinformation för Seures kunder

Till denna sida har vi samlat information om coronaviruset till Seures kunder.

Undantagstillståndet har förorsakat ett antal frågor och situationer, som inte haft färdiga svar. Seure letar konstant efter lösningar tillsammans med våra ägare och andra samarbetsparter för att kunna svara på alla frågor och lösa utmanande situationer. Sidan uppdateras i takt med ändringar i situationen. Senaste uppdateringen 15.5.2020 kl 9.46.

Coronaviruspatienter vårdas på min arbetsenhet. Hur bör jag göra?

Om coronaviruspatienter vårdas i din arbetsenhet, var så vänlig och nämn detta i Keikkanettis allmänna beskrivning och beställningen då du beställer arbetstagare från Seure. Alternativt kan du meddela Seure om saken med ett meddelande i Keikkanetti. Vi på Seure skriver informationen till arbetsenhetens uppgifter, så att Seures arbetstagare är medvetna om situationen då de bokar arbetspass.

Ifall Seures arbetstagare utsätts för coronaviruset under sitt arbetspass

Ifall Seures arbetstagare blivit utsatt för coronaviruset under sitt arbetspass, skall Seures kundservice meddelas via Keikkanetti per meddelande eller per telefon 09 329 73100 må-fre kl 6.30–17.00. Vid behov skickas meddelandet till adressen asiakkuus@seure.fi.

Ifall det på arbetsenheten framkommit ett positivt coronavirustestresultat hos en patient, kund eller bland personalen, bör informationen på Seures arbetstagare som blivit utsatt för smittan skickas till epidemiologiska enheten. Uppgifterna som behövs är personbeteckning, namn, e-postadress, telefonnummer, adress och hemkommun. För att snabba på processen kan du själv kontakta Seures arbetstagare och ta reda på de uppgifter som krävs. Från Keikkanetti hittar du telefonnumret på arbetstagaren som bekräftats för arbetspasset.

Seure inhiberar arbetstagarens möjliga arbetsturer för 14 dagars tid och instruerar arbetstagaren att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ifall Seures arbetstagare misstänks ha blivit utsatt för coronaviruset

Ifall Seures arbetstagare misstänks ha blivit utsatt för coronaviruset, men möjliga utsmittarens smittan ej har bekräftats, kan Seure inte ensidigt inhibera Seures arbetstagares möjliga kommande arbetsturer på grund av möjlig utsättning för smittan. På basen av misstänkt smittan är arbetstagaren inte berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall. Vi rekommenderar användning av skydd under arbetspasset samt justeringar på arbetsplatsen för att undvika möjlig smittan. Seures anvisning för alla arbetstagare är, att man inte får gå på jobb ifall man är sjuk.

Ifall Seures arbetstagare diagnostiseras med coronaviruset

Seure reder ut de arbetsenheterna där arbetstagaren arbetat via Seure för de senaste 14 dygn efter att arbetstagaren fått ett positivt coronavirusresultat. Seure meddelar arbetsenheterna om arbetstagarens positiva coronavirusresultat. Läs här om Seures instruktioner till arbetstagare.

Seure kartlägger personalens kunnande för uppgifter inom hälsovården

Seure kartlägger personalens kunnande och färdigheter för uppgifter inom hälsovården. I Seures personal finns det personer som har utbildat sig inom vårdbranschen. Dessa personer har främst jobbat inom andra fält än inom hälsovården. Vi granskar nu dessa personers kunnande, förutsättningar (t.ex.vaccinationsskydd) samt deras intresse för att jobba inom hälsovården.

Handledning och skyddande av Seures arbetstagare

Du ser väl till att handleda Seures arbetstagare till arbetet, när arbetstagaren kommer till arbetspasset. Under denna epidemitid är det viktigt att arbetstagaren vet hurudana åtgärder det görs på din enhet för att hindra spridningen av viruset. Eventuella avvikelser från det vanliga är viktigt att gå igenom i handledningen. Se även till att Seures arbetstagare får i bruk arbetsenhetens skyddsutrustning.

Personalens, patienternas och kundernas skyddande mot coronaviruset

Seure rekommenderar att arbetstagare inom social- och hälsovårdsbanchen begränsar sitt arbetande till enskilda områden eller arbetsenheter. Vi strävar efter att samtidigt skydda människor samt att säkerställa tillräcklig arbetskraft.

Min arbetsenhet har blivit stängd eller kommer att stängas enligt regeringens förordning. Hur gå tillväga då Seures arbetstagare jobbar på enheten?

På grund av begräsningsåtgärderna som tidigare införts av regeringen 16.3.2020, stängdes Seures kundernas bibliotek, museer, kulturhus, hobbyutrymmen och -ställen, ungdomslokaler och idrottslokaler 18.3.2020.

Regeringen fastställde den 3 och 4 maj att bland annat följande offentilga lokaler öppnas stegvis från och med den 1.6: kommunala museer, kulturhus, bibliotek, bokbussar, klubbhus, simhallar och andra idrottsanläggningar och ungdomslokaler. Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.

Då regeringens ovannämnda begräsningsåtgärder upphör, har arbestagarna rätt att återvända till sitt arbete som fastställts i arbetsavtalet.

Myndigheten för smittsamma sjukdomar har förordat min enhet till (Lag om smittsamma sjukdomar 60 §) karantän. Hur gör jag med Seures arbetstagare?

Du bör agera på samma sätt som med dina egna arbetstagare. Meddela om karantänen till Seures kundservice.

På grund av coronavirussituationen finns det inte behov för Seures arbetstagare i min enhet. Hur bör jag göra?

Om du har beställt en arbetstagare från Seure till enskilda arbetspass och beställningen är reserverad/bekräftad, eller om du kommit överens muntligt med arbetstagaren, har ett arbetsförhållande bildats. Vi fakturerar arbetsenheten under tiden som Seure har lönebetalningsskyldighet. Försäkra er att överenskomna arbetsturer syns i Keikkanetti så vi har möjlighet att betala arbetstagarens lön rätt och i tid.

Du har rätt att flytta arbetstagaren till andra arbetsuppgifter och till en annan enhet enligt normala arbetsledningsåtgärder. Beställningen kan inte ensidigt avbokas, eftersom det redan bildats ett arbetsförhållande.

Kan jag flytta Seures arbetstagare till andra uppgifter och enheter?

Ja. Seures arbetstagare kan flyttas till andra uppgifter och enheter enligt normala arbetsledningsåtgärder.

Personer som tillhör riskgruppen och deras arbetande under epidemiperioden

Personer i arbetsför ålder som tillhör riskgruppen behöver inte stanna hemma under epidemiperioden. Du kan här läsa instruktioner för Seures arbetstagare.

Över 70-åringar får inte utföra arbete som förutsätter närkontakt med andra människor.

Hur bör jag agera med en arbetstagare från Seure som kommit hem från en utlandsresa?

Enligt regeringens riktlinjer den 16.3.2020, ställs personerna vid hemkomst från utlandet till två veckors tid i liknande förhållanden som karantän. Seure förpliktar arbetstagare som kommit från en utlandsresa att omedelbart meddela Seure och enhetens förman.

Om en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen ordinerar arbetstagaren i karantän (Lag om smittsamma sjukdomar 60 §) bör arbetstagaren ansöka dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA. Om arbetsgivaren betalar lön under karantäntiden, betalar FPA inkomstbortfall till arbetsgivaren. Arbetstagaren bör meddela om karantänen till Seures kundservice.

Om arbetstagaren har återvänt från en utlandsresa och inte kan börja i det nya arbetsförhållandet på grund av regeringens förordnad gällande 14 dagars karantän, förflyttas startdatumet för arbetsförhållandet. Arbetsförhållandet avbokas fullständigt, om arbetsförhållandet skulle ha varat lika lång tid som karantänen.

Om arbetstagaren har bokat enstaka arbetspass före resan och inte kan börja jobba, avbokas arbetspassen för 14 dagar.

Arbetstagare som har ett arbetsförhållande bör hållas i motsvarande förhållanden som karantän i två veckors tid. Du kan ordinera distansjobb åt arbetstagaren.

Anställningsförhållanden för Seures arbetstagare: arbetsgivarens (Seure) och arbetsledningens (kunden) roll

Arbetsgivaren (Seure) ansvarar för sina arbetstagares arbetsförhållanden. Arbetsledningen (kunden) ansvarar för ledningen av arbetet på arbetsenheten. Endast arbetsgivaren kan besluta om arbetstagarnas möjliga permitteringar eller avskedanden.

Ifall kunden besluter om åtgärder som påverkar Seures arbetstagare måste Seure omedelbart meddelas. Kundens arbetsledningsrätt (rätt att övervaka och leda arbetet) når inte Seures arbetsgivarskyldigheter.

Vad förväntas av Seures arbetstagare? Vilka direktiv ger Seure åt sina arbetstagare?

Arbetstagaren är skyldig att meddela om sin eventuella frånvaro både till Seure och arbetsenheten.

Vi har bett våra arbetstagare att uppmärksamma de instruktioner och riktlinjer gällande t.ex. utlandsresor. Vårt direktiv är att inga nya arbetsturer får bokas, före skyddstiden är förbi.

Bekanta dig med Seures information till arbetstagarna.