Coronainformation för Seures kunder

Senaste uppdateringen 1.3.2023.

THL:s ståndpunkt är att coronaviruset ska behandlas som andra luftvägsinfektioner. Det finns inte längre behov av särskilda instruktioner angående coronaviruset.


Ifall Seures arbetstagare utsätts för coronaviruset under sitt arbetspass

Ifall Seures arbetstagare blivit utsatt för coronaviruset under sitt arbetspass:

  • Ring Seure utan dröjsmål på 09 329 73100.
  • För att påskynda processen och förhindra att sjukdomen fortskrider, hoppas vi att du också kontakt Seures arbetstagare som har blivit utsatt på din webbplats. Från Keikkanetti hittar du telefonnumret på arbetstagaren som bekräftats för arbetspasset.
  • Om du inte kan kontakta oss per telefon, kan du skicka informationen via e-post till asiakkuus@seure.fi. Om du rapporterar det till Seure via e-post, är det väldigt viktigt at du informera också arbetstagare per telefon.

Ifall det på arbetsenheten framkommit ett positivt coronavirustestresultat hos en patient, kund eller bland personalen och du rapporterar till epidemiologiska enheten, bör informationen också på Seures arbetstagare som blivit utsatt för smittan. Uppgifterna som behövs är personbeteckning, namn, e-postadress, telefonnummer, adress och hemkommun. För att snabba på processen kan du själv kontakta Seures arbetstagare och ta reda på de uppgifter som krävs.

Seure inhiberar arbetstagarens möjliga arbetsturer för den tiden som läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar ordinerar karantäntid för och instruerar arbetstagaren att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ifall Seures arbetstagare diagnostiseras med coronaviruset

En anställd som är positiv för ett coronavirus ska följa sjukvårdens riktlinjer för karantän och isolering i den egna kommunen.

För en person som lider av corona följs Seures instruktioner för sjukskrivning.

Seures arbetstagare har också fått i uppdrag att omedelbart rapportera infektionen till arbetsplatsen om han har arbetat på platsen i 1-2 dagar innan symtomdebut. Läs här om Seures instruktioner till arbetstagare.

Handledning och skyddande av Seures arbetstagare

Du ser väl till att handleda Seures arbetstagare till arbetet, när arbetstagaren kommer till arbetspasset. Under denna epidemitid är det viktigt att arbetstagaren vet hurudana åtgärder det görs på din enhet för att hindra spridningen av viruset. Eventuella avvikelser från det vanliga är viktigt att gå igenom i handledningen. Se även till att Seures arbetstagare får i bruk arbetsenhetens skyddsutrustning.

Användning av mun-och nässkydd eller andningsskydd på arbetsplatsen

Seures arbetstagare arbetar under kundens arbetsledning. Till arbetsledningens ansvar hör att säkerställa arbetstagarnas trygghet på arbetet. Arbetsledningen, alltså Seures kund, avgör om man bör använda mun-och nässkydd eller andningsskydd på arbetsplatsen. Kunden köper nödvändig skyddsutrustning för hela enhetens arbetstagare, även för Seures arbetstagare. Arbetstagaren har som plikt att använda arbetsledningens förutsätta skyddsutrustning.

På grund av coronavirussituationen finns det inte behov för Seures arbetstagare i min enhet. Hur bör jag göra?

Om du har beställt en arbetstagare från Seure till enskilda arbetspass och beställningen är reserverad/bekräftad, eller om du kommit överens muntligt med arbetstagaren, har ett arbetsförhållande bildats. Vi fakturerar arbetsenheten under tiden som Seure har lönebetalningsskyldighet. Försäkra er att överenskomna arbetsturer syns i Keikkanetti så vi har möjlighet att betala arbetstagarens lön rätt och i tid.

Du har rätt att flytta arbetstagaren till andra arbetsuppgifter och till en annan enhet enligt normala arbetsledningsåtgärder. Beställningen kan inte ensidigt avbokas, eftersom det redan bildats ett arbetsförhållande.

Kan jag flytta Seures arbetstagare till andra uppgifter och enheter?

Ja. Seures arbetstagare kan flyttas till andra uppgifter och enheter enligt normala arbetsledningsåtgärder.

Anställningsförhållanden för Seures arbetstagare: arbetsgivarens (Seure) och arbetsledningens (kunden) roll

Arbetsgivaren (Seure) ansvarar för sina arbetstagares arbetsförhållanden. Arbetsledningen (kunden) ansvarar för ledningen av arbetet på arbetsenheten. Endast arbetsgivaren kan besluta om arbetstagarnas möjliga permitteringar eller avskedanden.

Ifall kunden besluter om åtgärder som påverkar Seures arbetstagare måste Seure omedelbart meddelas. Kundens arbetsledningsrätt (rätt att övervaka och leda arbetet) når inte Seures arbetsgivarskyldigheter.

Resor till utlandet

Läs här om instruktioner till Seures arbetstagare.