Coronavirusinformation till Seures arbetstagare

Senaste uppdateringen: 1.3.2023

THL:s ståndpunkt är att coronaviruset ska behandlas som andra luftvägsinfektioner. Det finns inte längre behov av särskilda instruktioner angående coronaviruset.


Syftet med begränsningarna och rekommendationerna är att kontrollera spridningen av coronaviruset.

För närvarande har coronabegränsningarna slopats.

Mer information hittar du här:

Du kan förhindra spridningen av coronaviruset genom dina egna åtgärder:

  • Om du blir sjuk, håll dig hemma tills du är frisk. THL rekommenderar att du frivilligt undviker kontakter med andra personer än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn. Tiden räknas från symtomens början.  Om du vill kan du göra ett hemtest.
  • Håll god hand- och hosthygien. Håll avstånd till andra människor enligt eget övervägande. Följ även andra smittskyddsåtgärder enligt eget övervägande.

THL:s anvisningar: Handtvätt och hostande, anvisningar om handhygien för yrkesutbildade personer. Följ också arbetsplatsens eventuella egna hygienanvisningar

Användning av ansiktsmask på arbetsplatsen

Arbetstagarna hos Seure arbetar under kundens arbetsledning och tillsyn. Arbetsplatsen ansvarar också för arbetstagarnas arbetssäkerhet. Arbetsplatsen bedömer om arbetstagarna behöver använda andningsskydd eller ansiktsmasker på arbetsplatsen och skaffar de skydd som behövs och övervakar användningen av dem. Arbetstagarna hos Seure är alltid skyldiga att följa arbetsplatsens maskrekommendationer. Om du av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask, kan användning av visir vara ett alternativ beroende på arbetsplats och arbete. Du kan inte arbeta utan skydd på en arbetsplats där maskrekommendation gäller.

 Genom att noga följa arbetsplatsens anvisningar skyddar du dig själv och andra från infektioner.

Följ hygienanvisningarna och undvik nära kontakter

Läs THL:s anvisningar: Handtvätt och hostande, anvisningar om handhygien för yrkesutbildade personer. Följ också arbetsplatsens eventuella egna hygienanvisningar Kom ihåg att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt. Hälsa inte genom att ta i hand.

Användning av ansiktsmask när det inte krävs på arbetsplatsen

Använd ansiktsmask enligt eget övervägande, särskilt om du är över 12 år och ovaccinerad eller om du ingår i en riskgrupp.

Mer information om rekommendationen och anvisningar om hur du använder ansiktsmask finns på THL:s webbplats: Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Vaccinationsskydd mot covid-19 hos arbetstagare inom social- och hälsovården

I social- och hälsovårdens samtliga arbetsuppgifter, som vid närkontakt innebär risk för infektion hos klienter eller patienter med större risk för allvarliga följder av covid-19, får man under perioden den 1 januari 2022 och den 31 december 2022 endast av särskilda skäl använda personer som inte har påvisat tillräckligt vaccinationsskydd mot covid-19.

Kravet på vaccinationsskydd mot covid-19 gäller alltså inte arbetstagare som arbetar på daghem eller i skolor.


Coronavirusinformation och kontaktuppgifter

Esbo

Helsingfors

  • Coronavirusrådgivningen är öppen vardagar kl. 7-20 på numret 09 310 10024
  • Jourhjälpen svarar på numret 116 117 efter kl. 20.00 och under veckosluten

Vanda

  • Vanda stads telefonrådgivning må, ons, fre kl. 9-11, tfn. 09 8395 0070.