Finns det en övre eller undre åldersgräns för arbete?

Vi har ingen övre åldersgräns, förutom på vissa arbetsplatser inom HNS där den övre åldersgränsen är 72 år.

När den officiella pensionsåldern har nåtts anställer Seure inte längre till långa anställningar.

Principen är att Seure inte anställer arbetstagare under 18 år.

Loading…