Vilka filformat gokänns i rekryteringssystemet?

Rekryteringssystemet godkänner de vanligaste filformaten, bland annat pdf, docx, ppt ja png. Rekryteringssystemet godkänner inte bilder i jpg-format.

Loading…