Välkommen till Seure just som du är – kompetens avgör

Seure har plats för just dig. Kom just som du är – vi värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du vara just som du är: oavsett ålder, språk, etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Vi fattar alla rekryteringsbeslut baserat på yrkeskunskaperna och lämpligheten för uppgiften.

När vi rekryterar nya kunniga arbetstagare till vårt gäng, berättar vi alltid vilken kunskap, utbildning eller kompetens jobbet kräver. Vi ställer bara sådana krav och önskemål som har betydelse för att sköta arbetsuppgiften.

Ett mångsidigt gäng av Seure-medarbetare är en resurs

Hos Seure är vi genuint stolta över vår mångsidiga arbetsgemenskap. Hos oss arbetar människor i olika åldrar från mångsidiga bakgrunder och kulturer i mångsidiga livssituationer. Mångfalden gör vår arbetsgemenskap rikare.

Mångsidiga utbildningsbakgrunder och arbetshistoria är en resurs för oss. Vi vill att alla Seure-medarbetare har likadana möjligheter för att avancera i karriären samt utveckla sig själv och sitt arbete. Vi erbjuder till dig enligt din kompetens och yrkeskunnighet möjligheter till utbildningar, nya arbetsplatser och arbetsuppgifter.

Information om vår arbetsgemenskap

År 2021 arbetade 14 200 inhyrda arbetstagare via Seure.

Ålders- och könsfördelning hos Seures inhyrda arbetstagare 2021.

- Under 26 år - 25 %
- 26-35 - 27,8 %
- 36-45 - 19,9 %
- 46-55 - 14,4 %
- 56-64 - 8,8 %
- 65 eller mer - 4,1 %

Kvinnor 86,4 %, män 14,6 %
Ålders- och könsfördelning hos Seures inhyrda arbetstagare 2021.
Mest allmänna medborgarskap hos Seures inhyrda arbetstagare 2021:
- Finland 91,1 %
- Estland 2 %
- Ryssland 0,62 %
- Somalia 0,5 %
- Irak 0,25 %
- Kina 0,25 %
- Kenya 0,25 %
- Sverige 0,23 %
- Kamerun 0,21 %
- Kosovo 0,2 %
- Övriga 4,4 %
Mest allmänna medborgarskap hos Seures inhyrda arbetstagare 2021.
Seures inhyrda arbetstagare enligt branschen 2021:
- Social- och hälsovård 38,2 %
- Småbarnspedagogik 36,8 %
- Undervisning och bildning 15,5 %
- Kök och städning 3,7 %
- Övriga 5,8 %
Seures inhyrda arbetstagare enligt branschen 2021.