Sjukledighet och tillfällig vårdledighet meddelas till Seure via mobilappen OmaSeure

Anmäl alltid din frånvaro till både arbetsplatsen och Seure. När du meddelar arbetsplatsen om din frånvaro, kontrollera om det behövs en vikarie.

Anmälan om sjukskrivning eller tillfällig vårdledighet via mobilappen OmaSeure

Om du eller ditt barn insjuknar, vänligen rapportera din frånvaro till Seure främst via OmaSeure. Meddela din frånvaro genast då den står klar.

Via OmaSeure kan du rapportera:

  • Akut frånvaro samma dag eller nästa dag.
  • Tre dagars frånvaro inom en vecka.

I övriga fall av frånvaro, vänligen kontakta Seures telefontjänst.

Anmälan via OmaSeure

Logga in på OmaSeure och gå till fliken Kalender. Om du vill meddela din frånvaro trycker du på Plus-knappen (+). Följ instruktionerna i appen och skicka ett meddelande om frånvaro. Du kommer att få en kvittering per SMS efter att din frånvaroanmälan har behandlats – vänta tills svarsmeddelandet anländer!

Att anmäla insjuknande per telefon

Om du inte kan anmäla via OmaSeure eller om frånvaron är annan än akut sjukfrånvaro eller sjukdom som beskrivs ovan, vänligen kontakta alltid vår telefontjänst, 09 329 73200 mån-fre kl. 6.30–12.00.

Sjukfrånvarointyg

Vid anställningsförhållande som är kortare än tre månader ska sjukfrånvarointyget lämnas in från och med den första sjukfrånvarodagen.

Skaffa ett sjukintyg från din lokala vårdcentral.

Inlämning av sjukskrivningsintyg

Skicka sjukskrivningsintyget i elektroniskt format (foto, skanning, pdf) via Seures hemsidan här.