Uppgifter inom social- och hälsovården i Västra Nyland

Arbeta via Seure i Västra Nylands välfärdsområde från och med den 1 januari 2023.

Seure erbjuder inhopparjobb inom social- och hälsovården och servicebranscherna i Västra Nyland från början av 2023. Vi erbjuder inhopparjobb och tidsbundna anställningar till exempel inom tjänsterna för äldre i Västra Nyland, såsom i hemvården, boende- och sjukhustjänsterna samt måltidstjänsterna och renhållningen.

Se Seures lediga uppgifter inom social- och hälsovården och servicebranscherna här.

Mest arbetsmöjligheter i Västra Nyland och huvudstadsregionen

Genom att ansöka till Seure som inhoppare kan du från och med januari 2023 arbeta i uppgifter inom social- och hälsovården i Vichtis, Sjundeå, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Hangö och Kyrkslätt. Om du vill kan du välja svenskspråkiga arbetsplatser.

Vi erbjuder inhopparjobb och tidsbundna anställningar inom social- och hälsovården också i Vanda, Esbo och Grankulla samt på arbetsplatserna vid Helsingfors stad och HUS.

Vi söker närvårdare, sjukskötare och studerande inom social- och hälsovården till de nya uppgifterna samt till arbetsplatserna inom välfärdsområdet också yrkesverksamma personer inom köksbranschen och renhållningen. Via oss arbetar också andra yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Läs mer om uppgifterna i Västra Nyland (på finska).

Seure erbjuder mest inhopparjobb inom social- och hälsovården i Nyland. Via oss kan du få inhopparjobb eller välja ett arbetsförhållande med månadslön. Du kan välja det arbetssätt som bäst passar dig; inhopparjobb då och då eller vid sidan om annat arbete, förkortade arbetsveckor eller endast dagskift. Du kan genuint bestämma var, när och hur mycket du arbetar.

Läs mer om Seure som arbetsgivare.