Katriinan sairaalan kuntouttavan hoidon osastolla seniorit tukevat keikkalaista

Katriinan sairaala Seutulassa on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen toimipiste. Sairaalassa on kahdeksan eri potilasryhmien hoitoon erikoistunutta vuodeosastoa. Moni asiakas saapuu hoidostaan kotiin Osasto 1:n eli kuntoutuksen kautta.

Katriinan sairaalan Osasto 1 on 27 asiakaspaikan kuntouttavan hoidon osasto. Sen toiminnan tavoitteena on potilaan mahdollisimman nopea kotiutuminen ja keskeistä on potilaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen.

Hoidon ja sairaalan toiminnan tehostumisen myötä kuntoutuksen hoitoaikoja on pystytty lyhentämään ja potilasvaihto nopeutunut.

Apulaisosastonhoitaja Stiina Perkiö kertoo työstä osastolla: – Suurin osa potilaista tulee jatkohoitoon erikoissairaanhoidon eri erikoisaloilta, joten sairaanhoidollista hoitamista kuuluu työhön paljon.

Monipuolista työtä monikulttuurisessa työyhteisössä

Nopeat kuntoutuksen hoitojaksot tekevät hoitajan työn ammatillisesti monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi.

– Omaa ammattitaitoa pääsee hyödyntämään ja myös kehittämään laaja-alaisesti.

Stiina toivottaa keikkalaiset ja pidempien sijaisuuksien tekijät tervetulleeksi Osasto 1:seen. – Toivomme uudelta työyhteisömme jäseneltä ennen kaikkea reipasta työotetta ja iloista mieltä.

– Työyhteisömme on monikulttuurinen, joten avointa asennetta tarvitaan myös. Asiakkaistamme moni on jo iäkäs, joten toivon myös aitoa kiinnostusta iäkkäiden potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon.

–  Näillä eväillä sekä toivomme että itse tarjoamme hyvää yhteistyötä moniammatillisessa työyhteisössä, Stiina kertoo.

Parityöllä ja opastuksella kaikkien osaaminen käyttöön

Katriinan Osasto 1:llä työskentelyssä parasta on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri sekä aidosti kaikkien työskentelyä tukevat rakenteet. – Reipas tekemisen meininki on meillä homman nimi. Työskentelemme parityönä ja aina saa apua, ohjausta ja opastusta.

–  Uusi työntekijä on meille aina iloinen asia, Stiina tiivistää asenteen keikkatyöntekijöitä kohtaan.

Hoitaja tekee yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä

Kuntouttavan hoidon osastolla hoidetaan iäkkäitä potilaita hyvin kokonaisvaltaisesti. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä osastonlääkäreiden ja terapeuttien kanssa.–  Meille voivat tulla töihin sairaanhoitajat ja lähihoitajat sekä sairaanhoidon opiskelijat.

Osastolla tehdään kolmivuorotyötä. – Työrytmi on välillä kiireistä ja tilanteet vaihtelevat, joten pitää olla paineensietokykyä. 

Katriinan Osasto 1:lle on hyvä tulla ensimmäisellä tai kymmenennellä kerralla

Osasto 1:n supervoimaksi Stiina nostaa esiin kokeneiden hoitajien aidon halun ottaa ja auttaa uudet työntekijät mukaan. –  Osastollamme on paljon kokeneita hoitajia, jotka ovat vahvasti sitoutuneita työhönsä ja antavat uudelle työntekijälle hyvän perehdytyksen. Työilmapiiri on avoin ja iloinen. 

Tutustu työkohteisiin