Seure aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koronan aiheuttamien taloudellisten ja tuotannollisten haasteiden vuoksi

Tiedotteet

Poikkeuksellinen pandemiavuosi 2020 on vaikuttanut merkittävästi Seuren taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaympäristöön. 

Yhtiön toimintaedellytysten säilyttämiseksi sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi Seure aloittaa koko hallintohenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoitellaan kustannussäästöjä ja rakenteellisia muutoksia. Arvio mahdollisten vähennystoimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määrästä tarkentuu neuvottelujen aikana ja vähennystarve on alustavasti 70 henkilötyövuotta.

Tarve kustannussäästöille johtuu koronatilanteen aiheuttamien tappioiden kattamisesta, alentuneesta asiakaskysynnästä ja tarpeesta parantaa organisaation taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta. Organisaation rakenteellisella muutoksella pyritään varmistamaan ketterä ja tehokas toiminta, jolla vastataan muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä hyödynnetään teknologisen kehityksen tarjoamat mahdollisuudet.

Seuren tulevaisuuden varmistaminen edellyttää näillä toimenpiteillä tavoiteltavia taloudellisia säästöjä ja rakenteellisia muutoksia. Tavoitteena on rakentaa kilpailukykyinen ja ketterä organisaatio, joka selviytyy tulevaisuudessa koronan kaltaisista haasteista nykyistä paremmin ja vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä ketterämmin. Olemme pahoillamme henkilöstömme puolesta ja teemme jatkuvasti töitä turvataksemme mahdollisimman monen työntekijän töiden jatkumisen.

Yt-neuvottelut alkavat 13.10 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa, elleivät osapuolet sovi neuvottelujen päättämisestä aiemmin. Neuvottelut eivät koske Seuren vuokrahenkilöstöä eli asiakkailla työskenteleviä työntekijöitä eikä tilanne vaikuta Seuren palvelujen saatavuuteen.

Lisätietoja:

Suvi Leinonen
Johtaja, markkinointi ja viestintä
Puh. 040 867 4038
suvi.leinonen@seure.fi
Seure Henkilöstöpalvelut Oy