Sisäinen ilmoituskanava

Seure tarjoaa työelämään vapautta ja varmuutta. Tavoitteenamme on edistää työyhteisössä avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria sekä noudattaa eettisiä periaatteita. Sisäinen ilmoituskanava on apuna tässä työssä.

Pyrimme aktiivisesti seuraamaan tavoitteidemme toteutumista jokapäiväisessä toiminnassamme. Toteutumista seuraamme muun muassa sisäisen ilmoituskanavan avulla. Sisäinen ilmoituskanava auttaa meitä saamaan tärkeää tietoa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä ja -rikkomuksista sekä reagoimaan niihin ajoissa.

Sisäisen ilmoituskanavan käyttö

Jos työntekijällä, asiakkaalla tai muulla osapuolella on vahva epäilys vakavasta väärinkäytöksestä tai laittomasta toiminnasta yrityksessämme, voi hän tehdä asiasta ilmoituksen sisäisen ilmoituskanavan kautta. Sisäistä ilmoituskanavaamme hallinnoi ulkopuolinen kumppanimme Whistleblower Partners.

Ilmoittaja voi jättää kanavassa nimettömän ilmoituksen ilman pelkoa häneen kohdistuvista vastatoimista. Ilmoituksen tekijä ei tarvitse ilmoituksensa tueksi todisteita, mutta ilmoitus tulee tehdä hyvässä uskossa ja ilman vilppiä.

Sisäisen ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa seuraavista aiheista:

  • lahjukset ja sopimattomat lahjat
  • kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
  • tietosuojalainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
  • häirintä (fyysinen, henkinen, seksuaalinen tai psykologinen)
  • muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteita vastaan tehdyt vakavat rikkomukset

Huom! ilmoituskanava ei ole tarkoitettu palveluita koskeviin työntekijä- tai asiakaspalautteisiin eikä yleisiin HR-asioihin. Työkohteidemme epäkohdat voi ilmoittaa suoraan työkohteen esihenkilölle tai työkohteen sisäiseen ilmoituskanavaan.

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen tekeminen ja lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla ilmoituslomakkeella olevia ohjeita. On tärkeää antaa lomakkeella mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus tapahtuneesta rikkeestä.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen ruudulle ilmestyy ilmoituksen koodi, joka on tärkeää ottaa talteen. Koodin avulla ilmoittaja pystyy nimettömänä seuraamaan ilmoituksen etenemistä, vastaanottamaan viestejä käsittelijältä sekä antamaan tarvittaessa lisätietoja. Koodin avulla ilmoittaja pysyy nimettömänä koko prosessin ajan.

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu tai mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty.