Seuren vuosikertomus 2023

Töitä ihmisille, joilla on elämä

Tehtävämme on varmistaa asiakkaillemme henkilöstön saatavuus ja toimiva arki. Toteutamme tehtäväämme olemalla houkutteleva työnantaja – tarjoamalla ihmisille yksilöllisen tavan tehdä töitä ja luoda urapolku. Vuonna 2023 seurelaiset tekivät enemmän työtunteja kuin kertaakaan 34-vuotisen historiamme aikana. Seurelaisten työllä varmistetaan meille kaikille tärkeiden palveluiden saatavuutta pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Seuren vuosi 2023 lukuina

Seurelaiset työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa sekä palvelualoilla keittiö- ja siivousalan sekä kulttuurin, liikunnan, kiinteistönhuollon ja nuorisotyön tehtävissä. Välitämme työntekijöitä yhden päivän sijaisuuksista aina kuukausien mittaisiin työsuhteisiin. Olemme asiakkaidemme omistama ja voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö. Tuotamme työvoiman saatavuutta turvaavia palveluita omistaja-asiakkaillemme. 

Seuren omistajat 2023

Seure uusien hyvinvointialueiden kumppaniksi 

Suomessa vuosia valmisteltu sote-uudistus astui voimaan 1.1.2023. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi uusille hyvinvointialueille. Olemme otettuja siitä, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue valitsivat Seuren kumppanikseen henkilöstön saatavuutta turvaamaan.  

Uudet omistaja-asiakkaamme saivat käyttöönsä OmaSeure-tilausjärjestelmän, jolla he tavoittavat Uudenmaan suurimman sote-keikkailijoiden joukon. Seurelaisten työmahdollisuudet laajenivat entisestään, kun OmaSeure-mobiilisovelluksen kautta varattavaksi tuli entistä enemmän työkohteita ja työvuoroja. 

Seuren johto ja hallitus

Seuren johtoryhmä 31.12.2023

 • Anu Tuomolin, toimitusjohtaja
 • Teemu Asumaa, teknologia ja kehitys
 • Hanna Johanson, talous ja hallinto
 • Kaarina Liimatainen, asiakaskokemus ja myynti
 • Riikka Tuppurainen, ihmiset ja kulttuuri
 • Maija Valkama, palvelut ja prosessit
 • Ilari Viippola, strategia ja brändi

Seuren hallitus 31.12.2023

 • Nina Gros, puheenjohtaja
 • Ari Hietamäki
 • Katri Kalske
 • Kirsti Laine-Hendolin
 • Anne Manner
 • Tiina Mäki
 • Saara Suominen-Niemelä
 • Markus Syrjänen
 • Jutta Takala

Hyvää työtä rakentamassa

Seuren vuosi 2023 oli tapahtumarikas kasvun ja onnistumisten vuosi, joka ei kuitenkaan päästänyt meitä helpolla. Uudistimme onnistuneesti toiminnanohjausjärjestelmämme, mikä on meidän mittakaavassamme laaja ja riskialtis hanke. 2023 jää myös Seuren historiaan vuotena, jona toivotimme tervetulleeksi kaksi uutta omistaja-asiakasta: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. 

Liikevaihtomme kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Seurelaiset tekivät 6,4 miljoonaa tuntia töitä, mikä on enemmän kuin koskaan Seuren 34-vuotisella taipaleella ja pitää sisällään seitsemäntoista prosentin kasvun viime vuoteen verrattuna. Käsittelimme vuoden aikana lähes 23 000 työhakemusta ja koko rekrytointiprosessimme läpi kulki yli 11 400 henkilöä. Ihmisiä vetää Seureen mahdollisuus rakentaa omannäköistä työelämää ja uraa. Taloudellisesti epävarmoina aikoina keikkatyö on myös tapa tienata lisäansioita. 

Liiketaloudellisesti toimimme kannattavasti, ja mikä tärkeintä, pitäen kiinni työmme laadusta. Entistä useampi seurelainen on valmis suosittelemaan Seurea työnantajana: suositteluhalukkuus eNPS nousi vuodessa kolmestatoista kolmeenkymmeneenviiteen. Olemme myös erittäin iloisia siitä, että onnistuimme kääntämään suunnan ja kasvattamaan toimitusvarmuuttamme 7–10 prosenttiyksikköä läpi kaikkien toimialojemme. 

Ennakkoluuloton ajattelu onnistumisen moottorina 

Jatkoimme määrätietoista, strategiaamme pohjautuvaa työtämme kohti uudistettua tapaa palvella asiakkaitamme. Liikumme kauemmaksi perinteisestä tilaaja-toimittajamallista kohti palvelukokonaisuuksia ja ratkaisuja tarjoavaa yritystä. Vuoden aikana suunnittelimme ja aloitimme useamman asiakkaamme kanssa toimintamallin, jossa Seure siirtyy vahvemmin kuskin paikalle. Hyödynnämme koko keinovalikoimaamme ja huolehdimme siitä, että asiakkaalle toimittamamme henkilöstön työpanos on optimaalisessa käytössä.  

Yhä enenevissä määrin työntekijämme sitoutuvat pidemmäksi aikaa ja ovat esimerkiksi osa varahenkilöpoolia tai suorittavat samalla oppisopimuskoulutusta. Työntekijäkokemus ja yksilön valinnanvapaus keskiössä rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa sellaisia työskentelyn tapoja ja työsuhdemuotoja, jotka vastaavat tämän päivän ammattilaisten toiveisiin ja arvomaailmaan. 

Vuoden aikana uudistimme brändimme sekä panostimme näkyvyyteen tavoitteenamme tietoisuuden lisääminen ja positiivisten tunteiden herättäminen, jotta Seure olisi varteenotettava ja houkutteleva työnantaja myös tulevaisuudessa. Brändin keskiössä on vapaus ja varmuus yhdistettynä yksilöllisiin, ihmisen arkeen ja elämään sopiviin työkuvioihin. 

Parhaat ratkaisut asiakkaillemme ja työntekijöillemme varmistamme omalla työllämme sujuvasti toimivassa organisaatiossa. Uudistettu ja yhdessä henkilöstön kanssa suunniteltu toimintamallimme astui voimaan 1.1.2024. 

Yhdistämme työn ja tekijän   

Vaikka vuonna 2023 toimitimme asiakkaillemme enemmän työtä kuin koskaan aikaisemmin ja onnistuimme rekrytoimaan huomattavasti enemmän uusia seurelaisia kuin viime vuonna, emme kuitenkaan pystyneet vastaamaan sataprosenttisesti asiakkaidemme tarpeisiin. Työvoimapula näkyy edelleen kaikilla toimialoillamme niin soten kuin kasvatuksen puolella, palvelualoja unohtamatta.  

Ennustamme hurjimpien kasvun vuosien jäävän nyt hetkeksi taakse. Hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen palveluiden tarve kasvaa, mutta palveluiden tuottamiseen tarvittavat osaajat alkavat yksinkertaisesti loppua Suomesta. Ulkomaisen työvoiman välityspalvelussa olemme ottaneet ensimmäisiä onnistuneita askeleita, mutta tämä polku ei tuo nopeita ratkaisuja.  

Työ ja sen tekijät eivät tällä hetkellä kohtaa optimaalisesti. Kohtaantohaasteiden ratkaiseminen on yksi vuoden 2024 teemoistamme. Vuonna 2024 panostamme hyvän työntekijä- ja asiakaskokemuksen luomiseen sekä keikkailuaktiivisuuden nostamiseen. Me Seuressa uskomme, että meillä on kaikki edellytykset olla mukana rakentamassa parempaa Suomea tarjoamalla työtä ihmisille, joilla on elämä. 

Anu Tuomolin Toimitusjohtaja +358 40 772 5775

Toimitimme asiakkaillemme ennätykselliset 6,4 miljoonaa tuntia työtä 

Vuonna 2023 toimitimme asiakkaillemme 6,4 miljoonaa seurelaisten tekemää työtuntia, joka on enemmän kuin koskaan Seuren 34-vuotisen historian aikana. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi 17 prosenttia. Paransimme toimitusvarmuuttamme 7–10 prosenttiyksikköä läpi kaikkien toimialojemme. Toimialoistamme eniten kasvoi sosiaali- ja terveysala, jolle toimitimme 29 prosenttia enemmän työtunteja kuin vuonna 2022.  

Kasvun ovat mahdollistaneet ihmiset, joille Seure yhdessä asiakkaidensa kanssa on onnistunut tarjoamaan toimivan yhdistelmän työn vapautta ja varmuutta. Merkittävin syy Seuressa työskentelyyn on halu itse määritellä, milloin on töissä ja milloin vapaalla.

Liikevaihto toimialoittain 2019–2023

Liikevaihdon jakautuminen asiakkaittain 2019–2023

1.1.2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Vuonna 2023 saimme kaksi uutta omistaja-asiakasta, kun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue valitsivat Seuren kumppanikseen turvaamaan henkilöstön saatavuutta. 

Liikevaihtomme kasvoi 181,1 miljoonaan euroon 

Liikevaihtomme kasvoi lähes 24 prosenttia edellisvuoden 146,9 miljoonasta eurosta 181,8 miljoonaan euroon. Seuren toiminta ja talous on vakaalla pohjalla.

Seuren liikevaihdon kehitys 2019–2023

Palvelemme asiakkaitamme kustannustehokkaasti

Vuokrahenkilöstön palkat ja työnantajamaksut muodostavat valtaosan kuluistamme. Jäljelle jäävällä osuudella katamme kustannustehokkaasti toimintamme muut kulut, kuten tietojärjestelmiemme ylläpidon, toimintamme ja järjestelmiemme kehittämisen, toimitilamme, markkinoinnin sekä hallinnon henkilöstökulut.

Seuren kulurakenne

Olet hyvässä Seuressa

Vuonna 2023 meitä seurelaisia oli 19 375. Asiakkaidemme työkohteissa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla työskenteli 19 117 ammattilaista opetus- ja palvelualoilla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Seuren toimistolla työskenteli 258 työntekijää.  

Seurelaiset ammattialoittain 2023

Varhaiskasvatuksessa työskenteli isoin joukko seurelaisia, yli 8 000 ihmistä. Palvelualoilla työskentelevien ihmisten joukko kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna suhteellisesti eniten, kun seurelaisille avautui uusia työmahdollisuuksia museoissa, nuorisotyön ja liikunnan parissa sekä toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä. 

Seurelaisten ikäjakauma 2023

Työ Seuressa sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin ja elämän eri vaiheisiin. Seurelaiset työskentelevät opintojen ohella, perhevapailla tai eläkkeellä ollessaan sekä tekevät keikkatyötä päätyökseen tai toisen työn ohella.

Seurelaisten yleisimmät kansalaisuudet 2023

Vuonna 2023 Seuressa työskenteli 88 eri maan kansalaisia – eri alojen osaajia Algeriasta Kolumbiaan ja Italiasta Vietnamiin. 

Ihmisvilinää elokuvateatterin aulassa.
Vuosi 2023 huipentui Itiksen ja Tennispalatsin leffapikkujouluihin #hyvässäseuressa.

Seurelaisten työsuojeluvaltuutettuina toimivat Risto Kaivola ja Merja Salo

Seuren vuokrahenkilöstön omat työsuojeluvaltuutetut aloittivat työnsä alkuvuodesta 2023. Sosiaali- ja terveysalan työsuojeluvaltuutettuna toimii Risto Kaivola ja varhaiskasvatuksen, opetuksen ja palvelualojen työsuojeluvaltuutettuna Merja Salo. 

Työsuojeluvaltuutetut edustavat seurelaisia ja tekevät työnantajan ja työkohteiden kanssa yhteistyötä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.  

Vuokrahenkilöstön työsuojeluvaltuutetun tehtävä on Seuressa päätoiminen ja kokoaikainen. Olemme halunneet varmistaa, että työsuojeluvaltuutetut saavat keskittyä täysillä työhönsä. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta ja seurelaiset valitsevat itselleen työsuojeluvaltuutetut äänestämällä. 

Merja ja Risto ovat seurelaisten työsuojeluvaltuutetut.

Miksi Seure?

Seurelaiset arvostavat vapautta valita itse.

TOP 5 syytä työskennellä Seuressa 

Vuokra- ja hallintohenkilöstö 2019–2023

Seuren vuokrahenkilöstö työskentelee muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, palvelutaloissa, sairaaloissa ja terveysasemilla. Hallintohenkilöstön kotipesä on Seuren toimisto Helsingissä. Meitä seurelaisia oli vuonna 2023 yhteensä yli 19 000.

Seurelaisia tekoja työn ja tekijän yhdistämiseksi

Tehtävämme on varmistaa asiakkaillemme toimiva arki toimimalla henkilöstön saatavuuden turvaamisen kumppanina. Toteutamme tehtäväämme tarjoamalla töitä ihmisille, joilla on elämä. Tarjoamme ihmiselle yksilöllisen tavan tehdä töitä ja luoda omannäköinen urapolku, omaan elämään sopivassa rytmissä. Tutustu tekoihimme, joilla rakennamme toimivaa työtä ja saatamme työn ja tekijän yhteen:

Rekrytoimme onnistuneesti uusia osaajia joukkoomme

Vuonna 2023 rekrytoimme yli 10 000 uutta seurelaista kollegoiksemme lähes 23 000 hakemuksen joukosta. Rekrytointiprosessimme sai työnhakijoilta hyvää palautetta: suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku oli peräti 50. Lanseerasimme vuonna 2023 pikahaun, jossa sote-osaaja hakee työtä jopa alle minuutissa.

Vuoden aikana olimme mukana 40 erilaisessa rekrytointitapahtumassa Tammisaaresta Tuusulaan. Vuoden loppusuoralla Studia 2023 -messuilla päivänvalon näki uudistunut messukonseptimme, joka perustuu kiireettömiin kohtaamisiin kahvikupillisen äärellä.  

Työntekijän toiveiden huomioiminen tuotti tulosta sote-alan kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa 

Rekrytoimme sote-osaajia kesätöihin uudella otteella. Mallissamme kesätöistä kiinnostunut sote-alan ammattilainen sai kertoa ensin, milloin hän haluaisi olla töissä – tai vapaalla. Sisällytimme kampanjaan myös mojovat kesäbonukset kesätyönsä ajoissa varaaville työntekijöille.

Työntekijän toiveet huomioiva kesärekrytointi tuotti tulosta. Löysimme kesäksi sote-osaajia asiakkaillemme eri pituisiin sijaisuuksiin, reilusti ennakoiden. 

Bonus osoittautui merkittäväksi syyksi tehdä kesätyö Seuressa. Kesätyöntekijät arvostivat myös mahdollisuutta vaikuttaa työsuhteen kestoon ja vapaisiin.

 Miksi valitsit kesätyön Seuressa? TOP 5

 1. Bonukset
 2. Mahdollisuus päästä vaikuttamaan itse työsuhteen kestoon 
 3. Seure on ennestään tuttu työnantaja
 4. Mahdollisuus sopia palkattomista vapaista
 5. Seure on luotettava työnantaja
Lähde: Palautekysely Seuren sote-alan kesätyöntekijöille, syyskuu 2023

Kansainvälisiä osaajia asiakkaillemme harkitusti ja eettisesti

Turvaamme henkilöstön saatavuutta tarjoamalla kansainvälisen työvoiman välityspalvelun asiakkaidemme käyttöön. Ensimmäiset filippiiniläiset hoitajat aloittivat työnsä asiakkaidemme palveluksessa vuonna 2022. Toisena toimintavuotena 2023 uuden työnsä Suomessa aloitti 95 ihmistä.

Etenemme kansainvälisessä rekrytoinnissa maltillisesti ja luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestäviä ja eettisiä toimintamalleja tilanteessa, jossa Suomessa ei ole tarpeeksi ihmisiä hoiva- ja hoitoalan tehtäviin nyt eikä tulevina vuosina.  

Olemme kilpailuttaneet kumppaniksemme Silkkitie Oy:n ja mahdollistamme työvoiman välityspalvelun käyttämisen kaikille asiakkaillemme samoin periaattein, asiakkaidemme aikaa ja resursseja säästäen.

Töitä ihmisille, joilla on elämä – uudistimme Seuren brändin

Me Seuressa tarjoamme töitä ihmisille, joilla on elämä. Tämä on uudistetun brändimme ydinsanoma. Olemme toimivan työn tekijä, joka tuo muuttuvaan työelämään vapautta ja varmuutta. Työelämä on isossa murroksessa ja se edellyttää uudenlaisia tapoja toimia.

Meillä vapaus tarkoittaa itselleen sopivien työkuvioiden suunnittelun mahdollisuutta mielekkään elämän ehdoilla, varmuus puolestaan lupausta, että olemme reilu työnantaja. Uudistuksella halusimme tuoda paremmin esille meille seurelaisille tärkeitä asioita: inhimillisyyttä, merkityksellisyyttä ja rohkeutta. 

Oppisopimuskoulutus on yksi keinoistamme vastata varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Varhaiskasvatuksen oppisopimuskoulutus on osoittautunut kysytyksi ja pidetyksi keinoksi uusien osaajien kouluttamiseksi alalle sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme keskuudessa. Vuonna 2023 yhteensä 79 seurelaista opiskeli itselleen uutta ammattia oppisopimuskoulutuksessa, ja heistä 35 ehti valmistua vuoden 2023 aikana.

Oppisopimuskoulutuksella seurelainen saa lastenohjaajan ammattitutkinnon. Koulutuspolku on innostanut alalle uusia tekijöitä sekä sitouttanut uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Tarjosimme väyliä uusille urille 

Yhdessä asiakkaidemme kanssa mahdollistamme seurelaisille osaamisen kehittämisen ja uusien urapolkujen luomisen työhön tutustumisella ja tehtäviin perehtymisellä. Tarjoamme motivoituneille ja kyvykkäille tekijöille väyliä uusille urille ja rakennamme Seuresta houkuttelevan monien mahdollisuuksien työpaikan.

Tutustumisten ja perehdytysten avulla saamme uusia tekijöitä muun muassa päiväkoteihin, autismi- ja kehitysvammaopetukseen sekä erikoissairaanhoitoon ja kotihoitoon, ja näin pystymme sujuvoittamaan työpaikkojen arkea. 

Tutustumiseen tai perehtymiseen osallistuneet seurelaiset vuonna 2023 

Lääkehoitoluvallisia hoitajia, sujuvampaa arkea työpaikoilla

Tarjoamme terveydenhuollossa työskenteleville seurelaisille mahdollisuuden hankkia kauttamme lääkehoitoluvan maksutta ja työajalla. Vuonna 2023 yli 700 seurelaista suoritti lääkehoito-osaamisen LOVe-koulutuksen. Järjestimme työntekijöillemme myös tarvittaessa tilaisuuden käytännön näyttöjen antamiseen.

Lääkehoitolupa takaa seurelaiselle monipuolisempia ja runsaampia työmahdollisuuksia. Asiakkaamme saavat työntekijöitä, jotka voivat osallistua luvanvaraisen lääkehoidon toteuttamiseen ja siten sujuvoittaa työpaikan arkea.

Koulutuksilla Apotti-osaajia työpaikoille

Asiakkaistamme Apotti-potilastietojärjestelmää käyttävät Helsingin sote, HUS sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Näissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenteleville seurelaisille tarjoamme mahdollisuuden maksuttomaan ja palkalliseen Apotti-koulutukseen työssä tarvittavan potilastietojärjestelmäosaamisen hankkimiseksi. Vuonna 2023 koulutimme ja saimme joukkoomme ja asiakkaillemme 456 uutta Apotti-osaajaa.

Sote-alalle lisää veto- ja pitovoimaa – kehitimme työtä seurelaisten ja asiakkaidemme kanssa

Seuren VaraTiimit -projektissa Seuren kautta työskentelevät lähi- ja sairaanhoitajat testasivat käytännössä erilaisia varahenkilönä työskentelyn ja keikkatyön tekemisen malleja. Yhdessä seurelaisten ja asiakkaidemme kanssa etsimme keinoja parantaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. 

Vuoden 2023 kestänyt projekti tunnisti seurelaisten työtyytyväisyyteen eniten vaikuttaviksi asioiksi keikkalaisen kohtaamisen ja kohtelun työpaikalla, yhteisöllisyyden kokemuksen ja palautteen annon, sekä sujuvan esihenkilötyön ja työsuhdeasioiden hoidon.

Projektin aikana vahvistui tieto siitä, että keikkatyö on työntekijän omaehtoinen valinta, joka antaa mahdollisuuden työskennellä silloin, kun perinteisessä työsuhteessa ei haluta tai voida työskennellä. Toimivaan vuokra- ja keikkatyöhön panostamalla parannamme koko alan veto- ja pitovoimaa, kun sote-alan ammattilaisilla on mahdollisuus valita omaan elämään sopiva tapa tehdä töitä.

Tuimme koulutuksilla seurelaisten työhyvinvointia ja työkykyä

Järjestimme vuonna 2023 yhteensä 18 työhyvinvointia tukevaa koulutusta, joihin osallistui lähes 300 seurelaista. Palautekyselyssä 95 prosenttia piti saamaansa koulutusta hyödyllisenä oman työn ja ammattitaidon kannalta.

Palautteiden perusteella koulutuksiin osallistuneet seurelaiset pitivät erityisen onnistuneina koulutusten käytännönläheisyyttä, kouluttajien asiantuntijuutta ja selkeää toteutusta. Kiitosta sai myös miellyttävä oppimisympäristö: tunnelma, puitteet ja ryhmähenki.

Juhlimme upeita työyhteisöjä ja työhyvinvointiin panostamista

Vuonna 2023 seurelaiset antoivat tunnustusta hyvästä työilmapiiristä viidettä kertaa toteutetussa Vuoden parhaat työkohteet -kampanjassa. Vuoden parhaan työkohteen valinnalla haluamme nostaa esille upeita työyhteisöjä ja hyvää johtamista – tekijöitä, jotka saavat seurelaiset viihtymään ja voimaan hyvin työssään.

Seurelaisten mielestä vuoden 2023 parhaat työkohteet ovat Hakunilan kotihoito, vammaispalvelun asumispalveluyksikkö Kyrkslätts serviceenhet, Sellosali, Tikkurilan päiväkoti ja Vartiokylän ala-asteen koulu. 

Ratkaisuja ja arjen sujuvuutta asiakkaillemme

Vuonna 2023 jatkoimme määrätietoista työtämme kohti uudistettua tapaa palvella asiakkaitamme. Asiakkaidemme aitona kumppanina haluamme tarjota vaikuttavia ratkaisuja, joilla varmistamme henkilöstön saatavuuden ja toimivan arjen työpaikoille. Siksi liikumme kauemmaksi perinteisestä tilaaja-toimittajamallista kohti palvelukokonaisuuksia tarjoavaa yritystä.

Vuonna 2023 etenimme kohti tavoitettamme kehittämällä palvelumalliamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Käynnistimme uuden palvelumallimme mukaiset yhteiskehittämiskokonaisuudet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Helsingin Palvelukeskuksen kanssa.

Modernit teknologiat ja järjestelmät yhdistämässä työtä ja tekijää

Vuoden 2023 iso ponnistuksemme oli Seuren toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja koko järjestelmäarkkitehtuurimme päivittäminen sitä vastaavaksi. Asiakkaamme tekevät tilaukset OmaSeuressa ja seurelaiset varaavat työvuorot OmaSeure-sovelluksella, ja taustalla toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa sen, että työ ja tekijä kohtaavat toisensa.

Uudella järjestelmällä toteutamme tehtäväämme entistä tehokkaammin ja kyvykkäämpinä reagoimaan yhä nopeammin muuttuviin tarpeisiin. 

Samalla kun uudistimme toiminnanohjausjärjestelmämme, toimme OmaSeureen asiakkaidemme toivomia uudistuksia muun muassa tilauspohjien ja omien tietojen hallintaan.

Seurelaisille lanseerasimme kokonaan uuden OmaSeure-sovelluksen työvuorojen varaamiseen ja omien työsuhdeasioiden hoitamiseen.