Kyrkslätts Serviceenhet är den bästa svenskspråkiga arbetsplatsen år 2023 – ”Öppenhet och respekt är det väsentliga i bemötandet av kunden”

Genom Västra Nylands välfärdsområde anslöt sig Kyrkslätts serviceenhet till Seures arbetsplatsutbud och blev vald till den bästa svenskspråkiga arbetsplatsen år 2023. Kyrkslätts serviceenhet kilade förbi enheter inom småbarnspedagogiken som tidigare år dominerat i kampen.

Haluatko lukea artikkelin suomeksi? Klikkaa tästä!

Vi frågade enhetschef Sabrije Avdi om hennes åsikt – vilka saker gör enheten till årets bästa arbetsplats?

– Vi har ett hemtrevligt hus och en respektfull och accepterande arbetsatmosfär. Samarbetet fungerar och vid behov kan vi vara flexibla och göra kompromisser.

Det kan vara knepigt att direkt påverka hur någon bemöter en kund eller en annan arbetstagare, men Avdi berättar att hon strävat efter att fungera som exempel och är tacksam för erkännandet. På basen av responsen och urvalskriterierna för den bästa arbetsplatsen har sakerna tydligt nått fram. Personalen är engagerade i arbetet och har en god uppfattning om vad som strävas efter.

– Vi har ett gemensamt mål som vi alla arbetar för.

”Det centrala i verksamheten är en god och värdefull livskvalitet för varje kund.”

En nära och förtroendefull relation till kunderna

Många bekanta vikarier har jobbat länge i huset, till och med i åratal. En av dem är Kirsti Björk, som har jobbat med personer med funktionsvariation redan i 30 år! Hon har en tydlig inblick i vad det är som gör det så trevligt och givande att jobba i serviceenheten:

– Människorna är det centrala; det är kunderna och utöver det också den trevliga personalen, summerar Björk.

Heidi Lindfors upplever det som särskilt meningsfullt att forma en öppen och nära relation med kunderna, där ömsesidig respekt och förtroende är det centrala. Positiv växelverkan gör det lättare att hantera även svåra saker och att lösa möjliga konfliktsituationer.

Björk och Lindfors poängterar även att i enheten – hemma hos kunderna – agerar man på deras villkor. Att ta deras känslor och önskemål i beaktande är en mycket viktig del av det dagliga arbetet.

– Kunderna har rätten att bestämma när och hur man kommer in i deras hem, betonar Lindfors.

Bra stämning, trevliga kunder och trevlig personal.

Förmannen , handledaren och sjuksköterskan är lyhörda och behjälpliga om det skulle behövas. Personalen är ett kiva gäng att jobba med.

Till enheten kommer man via introduktionsdagar

Alla nykomlingar – både fast anställda och inhoppare – går igenom samma omfattande introduktionshelhet som innefattar flera arbetsturer. Kyrkslätts serviceenhet består av en gruppbostad och en lägenhetsavdelning, under de första dagarna blir båda bekanta. Under husmöten som hålls månadsvis närvarar både kunder och personal, och detta är ett utmärkt tillfälle att presentera en ny person även för kunderna.

– Efter introduktionen har vi ännu en diskussion om hur det varit och hur det känts, summerar Avdi.

Som tips för nya arbetstagare uppmanar hon att modigt prova på något nytt och att ifrågasätta tillvägagångssätt vid behov. Saker behöver inte ses som en självklarhet.

Björk och Lindfors vill fortfarande lyfta fram betydelsen av att bemöta alla med respekt.

– Kunderna har ett öppet sinne och inga fördomar, så vi måste i gengäld förhålla oss till dem på samma sätt och vara på samma linje, berättar Björk.

Det lönar sig även att ha med humor i sin verktygslåda. Enligt Lindfors bygger det upp en lättsam och hemtrevlig atmosfär:

– Man måste trivas hemma och detta är kundernas hem. Där får man skämta och skratta. I slutändan är vi en stor familj.

Kyrkslätts Serviceenhet

Stödboendeenhet inom funktionshinderservice, som består av en gruppbostad och en lägenhetsavdelning. Kunderna är svenskspråkiga.

Adress: Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Organisation: Västra Nylands välfärdsområde

För vem: För närvårdare, vårdbiträde och handledare med inriktning i arbete med personer med funktionsvariation.