Kyrkslätts Serviceenhet on kodikas, arvostava ja hyväksyvä työpaikka

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen myötä Seuren työkohdetarjontaan liittynyt Kirkkonummen asumispalvelut (Kyrkslätts Serviceenhet) kampesi valtikan aiempia vuosia hallinneilta varhaiskasvatuksen kohteilta itselleen ja kiilasi vuoden 2023 parhaaksi ruotsinkieliseksi työkohteeksi.

Vill du läsa artikeln på svenska? Klicka här!

”Avoimuus ja arvostus ovat avain asiakkaan kohtaamiseen”

Kysyimme palveluesihenkilö Sabrije Avdilta hänen näkemystään – mitkä asiat tekevät yksiköstä vuoden parhaan työkohteen?

– Meillä on kodikas talo sekä arvostava ja hyväksyvä työilmapiiri. Yhteistyö toimii ja tarvittaessa pystymme olemaan joustavia sekä tekemään kompromisseja.

Siihen voi olla hankala suoraan vaikuttaa, miten kukin asiakkaan tai toisen työntekijän kohtaa, mutta Avdi kertoo pyrkineensä toimimaan tässä esimerkillä ja onkin kiitollinen saadusta tunnustuksesta. Palautteiden ja parhaan työkohteen valintaperusteluiden pohjalta asiat ovat selvästi menneet perille. Henkilökunnalla hän kertoo lisäksi olevan vahva sitoutuminen työhön ja hyvä ymmärrys siitä, miksi täällä ollaan.

– Meillä on yhteinen tavoite, jonka eteen kaikki teemme töitä.

”Toiminnan keskiössä on hyvä ja arvokas elämänlaatu jokaiselle asukkaalle.”

Läheinen ja luottamuksellinen suhde asukkaisiin

Monella yksikössä työskentelevällä tutulla sijaisella on takanaan pitkä, jopa vuosikausien historia talosta. Yksi heistä on Kirsti Björk, jolta löytyy kokemusta kehitysvammaisten parista jo 30 vuoden ajalta! Häneltä löytyy selvä näkemys siitä, mikä tekee asumispalveluissa työskentelystä niin mukavaa ja antoisaa:

– Ihmiset ovat kaiken keskiössä; ensinnäkin asukkaat ja sen lisäksi tietysti kiva henkilökunta, Björk tiivistää.

Heidi Lindfors puolestaan kokee erityisen merkitykselliseksi sen, että asukkaiden kanssa on muodostunut avoin ja läheinen suhde, jossa arvostus sekä luottamus ovat puolin ja toisin avainasemassa. Positiivinen vuorovaikutus helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja mahdollisten konfliktitilanteiden ratkaisemista.

Björk ja Lindfors korostavat myös sitä, että kohteessa – asukkaiden kotona – toimitaan heidän ehdoillaan. Tuntojen ja toiveiden kuulosteleminen sekä niihin vastaaminen ovat tärkeässä osassa päivittäistä työtä.

– Asukkaalla on oikeus päättää, miten heidän kotiinsa tullaan ja miten siellä ollaan, Lindfors alleviivaa.

”Hyvä ilmapiiri, mukavat asiakkaat ja kiva henkilökunta.”

”Esimies, ohjaaja ja hoitajat ovat valmiita auttamaan aina tarvittaessa. Muutenkin mahtava porukka, jonka kanssa on kiva työskennellä.”

Taloon tullaan perehdytyspäivien kautta

Jokainen uusi tulija – sekä vakituinen että keikkalainen – käy läpi saman kattavan perehdytyskokonaisuuden, joka pitää sisällään useamman työvuoron. Kirkkonummen asumispalvelut koostuu ryhmäkodista sekä asunto-osastosta, ja nämä molemmat tulevat tutuksi ensimmäisten päivien aikana. Kuukausittain pidettävissä talokokouksissa ovat paikalla sekä asukkaat että henkilökunta, ja se onkin mitä mainioin tilaisuus esitellä uusi henkilö myös asiakkaille.

– Perehdytyksen jälkeen käymme aina vielä keskustelun, että miltä on tuntunut ja miten on mennyt, Avdi summaa.

Vinkkeinä uudelle työntekijälle hän kehottaa rohkeasti kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan tarvittaessa toimintatapoja. Asioita ei tarvitse pitää itsestäänselvyytenä.

Björk ja Lindfors korostavat edelleen inhimillisyyden ja kohtaamisen merkitystä:

– Asukkaat ovat avoimia ja ennakkoluulottomia, joten heihin täytyy vastavuoroisesti suhtautua samoin ja olla samalla viivalla, Björk kertoo.

Myös huumori kannattaa pitää mukana työkalupakissa. Lindforsin mukaan se rakentaa osaltaan rentoa ja kodikasta ilmapiiriä:

– Kotona pitää viihtyä ja tämä on asiakkaiden koti. Siellä saa vitsailla ja nauraa. Loppujen lopuksi tässä ollaan kuitenkin yhtä isoa perhettä.

Kirkkonummen asumispalvelut / Kyrkslätts Serviceenhet

Vammaispalveluiden tuetun asumisen yksikkö, joka koostuu ryhmäkodista ja asunto-osastosta. Asukkaat ovat ruotsinkielisiä.

Osoite: Rajakuja 4, 02400 Kirkkonummi

Organisaatio: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Kenelle: Vammaistyön lähihoitajille, hoiva-avustajille ja ohjaajille

Kyrkslätts Serviceenhet valittiin vuoden 2023 parhaaksi ruotsinkieliseksi työkohteeksi.

Vuoden paras työkohde -kampanja juhlii upeita työyhteisöjä ja hyvää johtamista – tekijöitä, jotka saavat seurelaiset viihtymään ja voimaan hyvin työssään. Vuoden paras työkohde -tunnustus on kiitos työhyvinvoinnin eteen tehdystä hyvästä työstä.

Tutustu työkohteisiin