Uusi AVAINTES työehtosopimus voimaan 1.5.2022

,

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n uutta AVAINTES työehtosopimusta koskeva neuvotteluratkaisu on hyväksytty. Voimassa oleva sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Ratkaisulla on vaikutuksia kaikkiin Seuren Avaintes-työsuhteissa (yli 16 päivää kestävät työsuhteet) olevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Seuretes-työehtosopimusta (keikkatyö eli alle 16 päivää kestävät työsuhteet) koskevaa sopimusratkaisua ei ole vielä saavutettu.

Avaintes työehtosopimuksen sopimuskausi ja palkantarkistukset

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta:

  • 1.5.2022 yleiskorotus 2 %, kuitenkin vähintään 46 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 %.
  • 1.6.2023 yleiskorotus kaikille 1,5 %

Sopimusratkaisun mukaan tarkistetut palkat ovat maksussa viimeistään neljän kuukauden kuluessa (syyskuussa 2022) sekä taannehtivat korotusmäärät tulevat maksuun viimeistään viiden kuukauden kuluessa (lokakuussa 2022).

Korotukset tulevat automaattisesti kaikille Seuren Avaintes- työsuhteissa oleville.

Yleiskorostusten lisäksi sopimuskaudelle on sovittu kaksi työnantajakohtaista paikallista järjestelyerää sekä kaksi liittojen välillä neuvoteltavaa kehittämiserää.

Sopimusratkaisuun sisältyy lisäksi tekstimuutoksia, joilla on huomioitu mm. 1.8.2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus.

Päivitämme AVAINTES työehtosopimuksen tarjolle Seure.fi:hin tarkistetun sopimuksen julkaisun jälkeen.