Vuoden 2018 parhaat työkohteet valittu

Seure järjesti alkuvuoden aikana työntekijöilleen kyselyn, jossa oli mahdollista äänestää mielestään vuoden 2018 parasta työkohdetta. Määritelmää parhaalle kohteelle ei mitenkään rajattu, joten jokainen sai antaa äänensä itselleen merkityksellisten perusteiden pohjalta. Vastauksissa toistuneita teemoja olivat esimerkiksi ystävällinen vastaanotto, laadukas perehdytys, hyvä työilmapiiri ja työhyvinvointiin panostaminen. Äänioikeutettuja olivat kaikki Seuren kautta vuoden 2018 aikana työskennelleet, ja vastauksia kertyikin kunnioitettavat noin 1300 kappaletta. Nyt voittajakohteet on valittu ja palkittu asiaankuuluvin tunnustuksin!

Sosiaali- ja terveydenhuolto: Jorvin sairaala

Soten osalta vuoden parhaaksi työkohteeksi kiri tasaisen äänestyksen jälkeen Jorvin sairaala, jonka vahvuuksina painottuivat motivoitunut ja vastaanottavainen henkilökunta sekä koko työyhteisön yhteenkuuluvuutta korostava Jorvi-henki. Uusi työntekijä löytää nopeasti paikkansa osastolla eikä joudu painimaan yksin haasteiden kanssa.

”Tunsin itseni todella tervetulleeksi ja työtäni arvostettiin.”

”Keikkalainen otetaan hyvin vastaan ja tämän osaamiseen luotetaan.”

Jorvin sairaala palkittiin soten vuoden 2018 parhaana työkohteena.

Opetus: Saunalahden koulu

Espoossa sijaitseva Saunalahden koulu on noin 800 oppilaan opinahjo esikoulusta 9. luokkaan. Seurelaiset antoivat Saunalahdelle kiitosta erityisesti positiivisesta ja kannustavasta ilmapiiristä. Uuden keikkalaisen on helppo tulla töihin eikä tarvitse pelätä jäävänsä ilman tukea.

”Antoisin työpaikka ikinä!”

”Haluaisin aina olla Saunalahdessa töissä.”

Apulaisrehtori Minna Welin kertoo koulun halunneen tietoisesti panostaa sijaisten perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen. Seurelaisia Saunalahdessa onkin runsaasti sekä pitkissä lukuvuoden mittaisissa työsuhteissa että keikkatöissä.

Saunalahden koululle myönnetyn tunnustuksen vastaanotti apulaisrehtori Minna Welin.

Varhaiskasvatus: Vaaralanpuiston päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee 2017 valmistuneessa lähes omavaraisessa kaksikerroksisessa designtalossa Vantaalla. Komeat puitteet keräsivätkin kehuja seurelaisilta. Vielä uusia ja uljaita tiloja enemmän seurelaisia puhuttelevat päiväkodin työntekijät, jotka ottava aina iloisesti vastaan ja antavat arvoa sijaisen tekemälle työlle. Vaaralanpuistossa keikkailevaa ei koeta pelkkänä lyhytaikaisena sijaisena vaan täysipainoisen työkaverina.

”Vaaralanpuistossa tuntui heti, että kuuluu porukkaan.”

”Kaikki kyselee kuulumisia ja jaksaa välittää toisista ja toisten jaksamisesta.”

Seuren asiakasvastaava Susanna Joutsenvirta (vas.) ja päiväkodin johtaja Sari Ikonen-Polamo.

Palvelualat: Helsingin työväenopiston opistoisäntäpalvelu

Seure välittää työväenopiston toimipisteisiin pääasiallisesti opistoisäntiä, ja toimivasta yhteistyöstä kertovat sekä valinta parhaaksi työkohteeksi että palvelupäällikkö Seppo Valmarin antama tunnustus seurelaisten merkitykselle. Jokainen työntekijä on arvokas eikä vakituisten ja vuokratyöntekijöiden välille tehdä eroa. Parhaan työkohteen perusteluissa korostettiinkin erityisesti työväenopiston hyvää yhteishenkeä.

”Paras yhteishenki henkilökunnalla.”

”Tosi hyvät työolot.”

Seuren asiakasvastaava Salla Allen ja palvelupäällikkö Seppo Valmari.

Kohti parempaa työhyvinvointia

Seure onnittelee kaikkia palkittuja kohteita ja kiittää äänestykseen osallistuneita aktiivisuudesta! Vastaukset perusteluineen antavat jatkossa työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen.

Kiinnostaako kuulla lisää Jorvin sairaalasta, Saunalahden koulusta, Vaaralanpuiston päiväkodista tai Helsingin työväenopistosta? Esittelemme voittajakohteita tarkemmin ensi viikolla, jolloin ääneen pääsevät sekä kohteiden edustajat että niissä työskentelevät seurelaiset. Pysy siis kuulolla!