Barnskötare, lärare och socionomer inom småbarnspedagogik, inhopparjobb på daghem

Hej! Du som vill jobba med barn inom småbarnspedagogik på varierande arbetsplatser. Läs mer och ansök, vi vill ha just dig!

Hakuaika 01.03.2024 – 30.04.2024 Keikkatyö Varhaiskasvatus Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa

Vi här i Seure söker inhoppare till svenskspråkiga daghem i huvustadsregionen.

Som inhoppare har du möjligheten att arbeta på olika daghem och fokusera på det allra viktigaste, nämligen på barnen och deras dagliga vård och omsorg. Samtidigt får du utveckla dig själv i olika arbetsmiljöer och barngrupper, såväl med småbarn som med förskolebarn.

Du kan jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik. Du kan också jobba som lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik om du har lämplig utbildning, t.ex. socionom (behörighet inom småbarnspedagogik) eller pedagogie kandidat (lärare inom småbarnspedagogik) eller om du är studerande inom branschen.

Vi uppmuntrar också dig, som inte har tidigare erfarenhet, men ett brinnande intresse, att söka till oss. Du kan bekanta dig med daghemsarbetet via oss! 

 

 Det finns betydligt färre inhopparturer under sommaren, därför rekryterar vi inte enbart till sommarjobb. 


”Jag jobbar som barnskötare eftersom jag älskar barn och det är bra att jobba vid sidan om studier. Seure ger mig säkerhet i jobbet eftersom de har flexibla arbetsturer och det finns mycket jobb att välja mellan.” – Karla, barnskötare

 

Här berättar Karla från Seure om sitt arbete som barnskötare inom småbarnspedagogik:


Vi erbjuder Seures inhoppare: 

 • Flest arbetsmöjligheter inom småbarnspedagogik – boka arbetsturer till och med varje dag och håll ledigt då du vill! 
 • Möjlighet att arbeta på mångsidiga arbetsplatser i daghem i Helsingfors, Esbo och Vanda
 • Arbete under vardagar och arbetsdagar av olika längd
 • Vår smidiga mobilapplikation OmaSeure som du kan ladda ner på din mobiltelefon avgiftsfritt
 • I OmaSeure kan du boka arbetsturer 24/7 och enkelt sköta frågor gällande ditt arbetsförhållande 
 • För barnskötare inom småbarnspedagogik ligger lönen mellan 13,47-14,85€/h. På grundlönen betalas eventuella tillägg
 • För lärare inom småbarnspedagogik ligger lönen mellan 14,99-16,02€/h. På grundlönen betalas eventuella tillägg
 • För socionomer inom småbarnspedagogik ligger lönen mellan 14,92-15,95€/h. På grundlönen batalas eventuella tillägg

 

Av inhoppare önskar vi: 

 • För barnskötare: Lämpliga studier eller utbildning (t.ex. närvårdare, barnledare) eller tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter (t.ex. klubbledare eller tränarjobb)
 • För lärare och sosionomer: Lämpliga studier eller utbildning (t.ex. socionom (behörighet inom småbarnspedagogik) eller pedagogie kandidat (lärare inom småbarnspedagogik))
 • Genuint intresse av att jobba med barn i daghemsåldern
 • Vilja att arbeta i varierande arbetsplatser och barngrupper
 • Empati och självförtroende att arbeta i barngrupp som en trygg och pedagogiskt ansvarig vuxen
 • Arbetsuppgiften kräver tillräckliga kunskaper i det svenska språket
 • Du bör kunna uppvisa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen


Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 55§ förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

 

  Var gärna i kontakt med oss om du har frågor om arbetet. Du når oss på adressen rekrytointi@seure.fi


  Vi väntar på din ansökan!

   

  Obs! Om du redan arbetar via Seure kan du enkelt söka nya jobb via den interna rekryteringen. Du behöver alltså inte söka det nya jobbet via jobbannonsen på seure.fi, utan du kan göra det smidigt på OmaSeure.

   

  Arbete till personer som har ett liv.

  Seure erbjuder dig ett intressant sätt att jobba. Du kan ta inhopparjobb när du vill eller bygga en karriärstig som passar ditt liv. Hos oss bestämmer du över ditt arbetsliv.