Palvelualojen vuoden paras työkohde – Helsingin työväenopiston opistoisäntäpalvelu

Seure järjesti alkuvuoden aikana työntekijöilleen kyselyn, jossa oli mahdollista äänestää mielestään vuoden 2018 parasta työkohdetta. Äänioikeutettuja olivat kaikki Seuren kautta vuoden aikana työskennelleet, ja vastauksia kertyikin kiitettävät noin 1 300 kappaletta. Työntekijät äänestivät suosikkinsa neljältä Seuren päätoimialalta, ja palvelualoilla vuoden parhaaksi työkohteeksi nousi Helsingin työväenopisto, tarkemmin sanottuna sen opistoisäntäpalvelu.

Helsingin työväenopisto on tarjonnut kansalle koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia jo yli sadan vuoden ajan. Sillä on kymmenen toimipistettä ympäri kaupunkia ja opetusta järjestetään myös peruskoulujen tiloissa. Opiston tarjontaan kuuluu noin 2 500 erilaista kurssia, joille osallistuu vuosittain jopa 70 000 kurssilaista.

Kasvatuksen ja koulutuksen tukipalveluiden palvelupäällikkö Seppo Valmari kertoo seurelaisten työskentelevän työväenopistolla pääasiallisesti opistoisäntinä. ”Toiminta pyörii arkisin kahdessa ja viikonloppuisin yhdessä vuorossa”, Valmari kertoo.

Valmari toteaa Seuren panoksen olevan tärkeä osa työväenopiston arkea ja sijaisten käytön olevan säännöllistä sekä suunnitelmallista. Viikkolepopäiviin sekä yllättäviin ja pidempiaikaisiin poissaoloihin ei ole tarvetta lähteä tekemään omaa rekrytointia, kun näissä tapauksissa voi tukeutua Seuren palveluihin ja työntekijöihin.

”Hyvä perehdytys ja mukavat työtoverit.”

Seppo Valmari ja Seuren asiakasvastaava Salla Allen.

”Työnkuvan peruslähtökohta opistoisännällä on asiakaspalvelu”, Valmari avaa. Vierailijoiden opastaminen ja ohjaaminen työväenopiston tilojen ja palveluiden suhteen on olennainen osa päivittäistä tekemistä. Myös muuta henkilökuntaa, esimerkiksi opettajia, tuetaan vaikkapa opetustilojen järjestelyssä sekä laitteiden käytössä.

Mikä sitten tekee Helsingin työväenopistosta yhden vuoden 2018 parhaista työkohteista? Valmarilla on asiasta selkeä näkemys: ”Panostamme valmentavaan johtamiseen ja työhyvinvointiin. Jokainen työntekijä on erittäin arvokas – myös vuokratyöntekijä.”

Tasapuolinen kohtelu kiinteän henkilöstön ja keikkalaisten välillä on avainasemassa siinä, että työntekijä kokee työnsä arvokkaana ja merkityksellisenä. ”Luodaan hyvän tekemisen edellytyksiä olemalla kiinnostuneita siitä, että kaikki on hyvin, ja antamalla tukea, kun sille on tarve”, Valmari tiivistää.

Palvelupäällikkö Seppo Valmari kertoo työväenopiston panostavan sijaisten työhyvinvointiin. Seurelaiset korostivatkin vuoden parhaan työkohteen äänestyksessä talon hyvää ilmapiiriä.