Vuoden 2019 paras varhaiskasvatuksen työkohde – Jönsaksen päiväkoti

Seurelaiset ovat jälleen valinneet eri toimialojen parhaat työkohteet! Vuoden paras työkohde -kampanjalla Seure työntekijöineen haluaa korostaa hyvän vastaanoton, perehdytyksen ja työhyvinvoinnin merkitystä sijaisille, sekä palkita työkohteita, joissa nämä arvot toteutuvat.

Vuoden 2019 paras työkohde -palkinto annetaan tunnustuksena vuokrahenkilöstön hyvästä kohtelusta ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Äänestyksen perusteluissa toistuvat samat tärkeät teemat: hyvä perehdytys, tasa-arvoinen kohtelu, hyvä yhteishenki, tunne työyhteisöön kuulumisesta ja palautteen saaminen omasta työstä. Kiitos kaikille 1407 äänensä antaneelle seurelaiselle!

Varhaiskasvatuksessa vuoden 2019 paras työkohde on Jönsaksen päiväkoti.

Päiväkoti sijaitsee Vantaalla kivenheiton päässä Myyrmäen asemalta. Hyvien liikenneyhteyksien lisäksi lähistöltä löytyy esimerkiksi Löydöspuiston viheralue ulkoilumahdollisuuksineen. Lapsiryhmiä päiväkodissa on kuusi: Muruset ja Siruset 1–3-vuotiaille, Soraset ja Kiviset 3–5-vuotiaille sekä esiopetusikäisten Ketut ja Leppäkertut.

”Minua kuunnellaan ja arvostetaan työntekijänä. Pulmatilanteissa olen saanut apua ja rehellistä palautetta.”
”Ystävällinen vastaanotto, hyvä henkilökunta ja iloinen ilmapiiri!”

Arvostava työyhteisö ja keskittyminen olennaiseen ovat Jönsaksen valttikortteja

Jönsaksen päiväkodin johtaja Soile Pikkarainen kertoo työhyvinvoinnilla ja työssä viihtymisellä olevan talossa suuri painoarvo. Keikkalaisia Jönsaksessa käy paljon ja myös pidemmissä määräaikaisissa työsuhteissa on useita seurelaisia. ”Olen korostanut, että tulee työntekijä sitten neljäksi tunniksi, viikoksi tai vaikka pidempään sijaisuuteen, niin kaikki otetaan aina ilolla vastaan ja arvostetaan heidän osaamistaan”, Pikkarainen kertoo.

Entä mitkä asiat sitten erityisesti vaikuttavat sijaisten työssä viihtymiseen? Pikkarainen löytää tälle useita tekijöitä: ”Täällä on tosi kivoja työntekijöitä! Lisäksi Jönsaksessa keskitytään olennaiseen eli lasten kanssa olemiseen.” Seurelaisten kanssa käydään myös päivän ohjelma aina läpi, joten jokainen pysyy tilanteen tasalla.

Samoilla linjoilla on syksystä lähtien Jönsaksen päiväkodissa lastenhoitajana työskennellyt Julia-Miranda Keränen. Hänen mukaansa sijaiset pidetään hyvin kartalla siitä, mitä seuraavaksi tai myöhemmin päivän aikana on tarkoitus tehdä; onko esimerkiksi aamupäivän ulkoilussa ohjelmana retkeilyä vaiko pihaleikkejä.

Oman työssä viihtymisensä Keränen sitoo suoraan lasten kanssa toimimiseen: ”Parhaita puolia työssä ovat tietysti lapset ja se, että saa luotua näiden kanssa luottamussuhteen.” Lasten ilon tunteet haasteidenkin keskellä ovat asia, jonka hän kokee motivoivana työssään.

Päiväkodin johtaja Soile Pikkarainen kertoo työhyvinvoinnilla olevan talossa suuri painoarvo.
Julia-Miranda Keränen on työskennellyt Jönsaksen päiväkodissa syksystä lähtien.

Jönsaksen henkilökuntaa Keränen kuvailee hyvällä hengellä ja huumorintajulla varustetuksi yhteisöksi, joka ottaa sijaiset huomioon tasavertaisina työntekijöinä. Päiväkodin johtaja Pikkarainen puolestaan antaa vastavuoroisesti tunnustusta seurelaisille: ”Ovathan he iso pelastus moneen tilanteeseen. Ei päiväkoti pyörisi ilman tällaisia varahenkilöitä.”

Onnittelut Jönsaksen päiväkodille, varhaiskasvatuksen vuoden 2019 parhaalle työkohteelle!

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.