Varhaiskasvatuksen vuoden paras työkohde – Vaaralanpuiston päiväkoti

Seure järjesti alkuvuoden aikana työntekijöilleen kyselyn, jossa oli mahdollista äänestää mielestään vuoden 2018 parasta työkohdetta. Vastauksissa toistuneita teemoja olivat esimerkiksi ystävällinen vastaanotto, laadukas perehdytys, hyvä työilmapiiri ja työhyvinvointiin panostaminen. Äänioikeutettuja olivat kaikki Seuren kautta vuoden 2018 aikana työskennelleet, ja vastauksia kertyikin kunnioitettavat noin 1300 kappaletta. Nyt voittajakohteet on valittu ja palkittu asiaankuuluvin tunnustuksin!

Vaaralanpuiston päiväkoti sijaitsee 2017 valmistuneessa lähes omavaraisessa kaksikerroksisessa designtalossa Vantaalla. Komeat puitteet keräsivätkin kehuja seurelaisilta. Vielä uusia ja uljaita tiloja enemmän seurelaisia puhuttelevat päiväkodin työntekijät, jotka ottavat aina iloisesti vastaan ja antavat arvoa sijaisen tekemälle työlle. Vaaralanpuistossa keikkailevaa ei koeta pelkkänä lyhytaikaisena sijaisena vaan täysipainoisena työkaverina.

Päiväkodin johtaja Sari Ikonen-Polamon mukaan työssä viihtymistä parantaa työpaikan ilmapiiri, ystävällinen vastaanotto ja tasa-arvoinen kohtelu. ”Olemme paneutuneet siihen, että sijaiset tulevat meille tarpeeseen ja haluamme pitää heistä hyvää huolta”, Sari kertoo.

Päiväkodin johtaja Sari Ikonen-Polamo kertoo, mikä tekee päiväkodista poikkeuksellisen ja miksi hän arvelee Vaaralanpuiston menestyneen parhaan työkohteen äänestyksessä. 

Seuren keikkalaisen Minna Renqvistin mukaan työssä viihtymistä parantaa yhteen hiileen puhaltaminen ja tiimityön toimivuus. ”Heti tulee sellainen ystävällinen ilmapiiri. Otetaan avosylin vastaan”, Minna kuvailee Vaaralanpuiston yhteishenkeä.

Seuren keikkalainen Minna kertoo oman näkemyksensä siitä, mikä tekee päiväkodista erityisen ja mitkä seikat vaikuttavat hänen omaan työssä viihtymiseensä. Lisäksi Minna antaa vinkkejä uudelle keikkalaiselle.

Seuren asiakasvastaava Susanna Joutsenvirta (vas.) ja päiväkodin johtaja Sari Ikonen-Polamo.

Kohti parempaa työhyvinvointia!

Seure onnittelee kaikkia palkittuja kohteita ja kiittää äänestykseen osallistuneita aktiivisuudesta! Vastaukset perusteluineen antavat jatkossa työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen.