Vuoden 2019 paras opetuksen työkohde – Postipuun koulu

Espoon Leppävaarassa sijaitseva Postipuun koulu on Vuoden 2019 opetuksen paras työkohde.

Seurelaiset ovat jo toistamiseen äänestäneet mielestään vuoden parhaat työkohteet. Vuoden paras työkohde -kampanjalla haluamme palkita työkohteita, joissa hyvä vastaanotto ja positiivinen suhtautuminen seurelaisiin toteutuu.

Vuoden 2019 paras työkohde -palkinto annetaan tunnustuksena vuokrahenkilöstön hyvästä kohtelusta ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Äänestyksen perusteluissa toistuvat samat tärkeät teemat: hyvä perehdytys, tasa-arvoinen kohtelu, hyvä yhteishenki, tunne porukkaan kuulumisesta ja palautteen saaminen omasta työstä. Kiitos kaikille 1407 äänensä antaneelle seurelaiselle!

”Ammattitaitoinen, positiivinen ja kannustava työyhteisö.”

”Hyvä vastaanotto, mukava ilmapiiri, ihania oppilaita, osaava henkilökunta, kaiken kaikkiaan aina mukava mennä keikkailemaan Postipuuhun!”

Palkinnonjaossa oli mukana (vasemmalta oikealle) Seurelta opetuksen asiakasvastaava Saga Hienonen, Postipuun koulun rehtori Anne Suomala ja apulaisrehtori Kaija Lepistö.

Hyvä yhteishenki ja tasavertainen kohtelu saa viihtymään Postipuussa

Seuren kautta Postipuun koululla erityiskoulunkäyntiavustajana työskentelevä Ritja Koho ja erityisluokkien päivähoidon vastaava Johanna Aarrekorpi kertovat kuin yhdestä suusta, miksi Postipuussa viihdytään. Hyvä yhteishenki ja positiivinen asenne seurelaisia kohtaan ovat merkittävässä asemassa.

”Seuren sijaiset ovat tasavertaisia työntekijöitä. Olemme yhtä porukkaa, jossa ei eritellä sijaisia ja vakihenkilökuntaa toisistaan. Lisäksi meillä on tutortoimintaa eli uusilla työntekijöillä on kokeneempi koulunkäyntiavustaja tuutorina. Tuutori kertoo työn kannalta oleelliset asiat ja lisätiedot lapsista. Meillä ei kukaan jää yksin”, Aarrekorpi kuvailee.

Seuren työntekijällä Ritja Koholla (vas.) ja erityisluokkien päivähoidon vastaavalla Johanna Aarrekorvella on yhtenäinen näkemys siitä, miksi Postipuun koulu on opetuksen vuoden paras työkohde. Hyvä työyhteisö ja tasavertaisuus sijaisten ja vakituisen henkilöstön kesken saavat seurelaiset viihtymään.
Johanna Aarrekorpi kertoo, miksi Postipuun koulu voitti hänen mielestään Vuoden paras työkohde -äänestyksen.
Seurelainen Ritja Koho kuvailee Postipuun koulun hyvää yhteishenkeä.
Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.