Jag blev sjuk. Vad gör jag och hur sjukanmäler jag mig?

När du blir sjuk, anmäl din sjukdom så snart som möjligt.

  • Anmäl alltid din frånvaro själv genom att ringa till arbetsplatsen. Telefonnumret hittar du i OmaSeure i tilläggsinformationen om arbetspasset.
  • Anmäl din frånvaro till Seure också. De tre första dagarna av sjukfrånvaro redovisas i OmaSeure-applikationen. Läs instruktionerna för sjukanmälan.
  • Om rapporteringen i OmaSeure inte lyckades, rapportera din frånvaro per telefon. Se kontaktinformation.

Sjukskrivningsintyg

  • Sjukfrånvarointyg hämtas från din egen vårdcentral. Vid ett anställningsförhållande som varar kortare än tre månader (gigarbete) ska sjukskrivningsbeviset lämnas från första sjukdagen.
  • Vid ett anställningsförhållande som varar över tre månader bedömer Seure från fall till fall om du ska lämna in ett intyg från första sjukdagen.
  • Skicka in ditt sjukfrånvarointyg via OmaSeure.
  • Du hittar mer information om sjukfrånvarointyget i Portal guide.

Annan frånvaro

All frånvaro förutom akuta sjukdomar måste avtalas med Seure i förväg. Instruktioner för att söka ledighet finns i Portal guide.

Loading…