Sairastuin. Mitä teen ja kuinka ilmoitan sairauspoissaoloni?

Kun sairastut, ilmoita sairastumistesi mahdollisimman pian.

  • Ilmoita poissaolostasi aina itse soittamalla työkohteeseen. Puhelinnumeron löydät OmaSeuresta työvuoron lisätiedoista.
  • Ilmoita poissaolosi myös Seureen. Sairauspoissaolon kolme ensimmäistä päivää ilmoitetaan OmaSeure-sovelluksessa. Lue ohje sairausloman ilmoittamiseen.
  • Jos ilmoittaminen OmaSeuressa ei onnistunut, ilmoita poissaolosta puhelimitse. Katso yhteystiedot.

Lue lisää terveydenhuollosta ja Seuren työterveydestä.

Sairauspoissaolotodistus

Sairauspoissaolotodistus hankitaan omalta terveysasemalta.

  • Alle kolmen kuukauden pituisessa työsuhteessa (keikkatyö) sairauspoissaolotodistus tulee toimittaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien.
  • Yli kolmen kuukauden pituisessa työsuhteessa Seure arvioi tapauskohtaisesti, tuleeko sinun toimittaa todistus ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien.
  • Toimita sairauspoissaolotodistuksesi OmaSeuren kautta.
  • Lisätietoa sairauspoissaolotodistuksesta löydät Työntekijän Portaali -oppaasta.

Muu poissaolo

Kaikista muista poissaoloista kuin akuuteista sairastumisista pitää sopia Seuren kanssa etukäteen. Ohjeet vapaiden anomiseen löydät Työntekijän Portaalista.

Loading…