Epätietoisuus on sijaisen vihollinen – Laakavuoren ala-aste satsaa työvuorojen ennakkotietoihin

Aivan Mellunmäen metroaseman kupeesta löytyvä on keikkailijan näkökulmasta optimaalinen työkohde – hyvien kulkuyhteyksien päässä oleva kompakti 250 oppilaan talo, jonka arkeen ja työyhteisöön on helppo hypätä mukaan. Koulussa onkin kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että sijaisella on päivän kulku ja tarvittavat lisätiedot saatavilla jo hyvissä ajoin ennen vuoron alkua.

Rehtori Sini Latvala arvioi koulun työntekijätilanteen kokonaisuudessaan tällä hetkellä varsin hyväksi. Pätevää ja osaavaa omaa henkilökuntaa täydentää luotettava joukko tuttuja vakikeikkailijoita.

– Aika harvassa ovat sellaiset päivät, että sijainen jäisi kokonaan puuttumaan, hän toteaa.

Mutta mikä tekee Laakavuoren ala-asteesta seurelaisten mielestä toimialansa parhaan työkohteen? Positiivinen ilmapiiri, hyvä yhteishenki ja auliisti apua antavat kollegat ovat sijaiselle mainio selkänoja onnistuneeseen työpäivään. Näiden lisäksi koululta löytyy kuitenkin yksi valttikortti, jolla se erottuu selvästi edukseen.

Sijainen tietää, mitä tulee tekemään

Infotaan hyvin päivän kulusta. Jo keikkailmoituksessa on tietoa, mikä auttaa päivään valmistautumisessa.

– Keikkatyössä yksi suurimmista haasteista on epätietoisuus, toteaa eräs Laakavuoren ala-asteen vuoden parhaaksi opetuksen työkohteeksi nimennyt seurelainen perusteluissaan. Koulu onkin kunnostautunut erityisesti siinä, että kaikissa ilmoituksissa on mukana erinomaiset lisätiedot kyseisestä työvuorosta.

Rehtori Latvala antaa tästä kiitosta luokanopettaja Aino Mikkoselle, joka koordinoi Laakavuoren ala-asteen sijaistarpeita ja näiden täyttämistä, ja joka on panostanut paljon siihen, että vuoron kuvaus lisätietoineen on aina varaamista pohtivan potentiaalisen työntekijän saatavilla. Mikkonen on itsekin aikoinaan tehnyt keikkatyötä, minkä myötä hänelle on muodostunut hyvä ymmärrys siitä, kuinka arvokas merkitys lisätiedoilla on sijaiselle.

Sijaista tarvitsevan työkohteen näkökulmasta lisätietojen kirjaaminen vie vain pienen hetken, mutta se voi säästää moninkertaisesti sekä keikkalaisen että kohteen oman henkilökunnan aikaa. Oman työn helpottamisen lisäksi Mikkonen osaa kokemuksensa kautta katsoa asiaa myös sijaisen kannalta:

– Ei ole hyvä tilanne, jos kokee itsensä vaivaksi jo siinä kohtaa, kun kysyy apua. Tämän taklaamisessa työvuoron lisätiedot ovat avainasemassa. Normaalia paikan päällä tapahtuvaa vastaanottoa ja perehdytystä työvuorolle kirjatut lisätiedot eivät tietenkään korvaa.

Laakavuoren ala-asteella seurelaisia keikkailee tavallisesti useita viikossa. Ensimmäistä kertaa koululle tulevaa uutta keikkalaista on yleensä vastassa Mikkonen, koulusihteeri tai muu etukäteen sovittu perehdyttäjä. Tämän kanssa käydään läpi esimerkiksi avainten luovutus, koulun tilat, oma luokka, päivän aikataulu ja välituntikäytännöt. Kompaktin koulun tapauksessa näiden käytännön seikkojen läpikäynti on aamulla jouheva operaatio.

Vuoden 2022 parhaiden työkohteiden valinta

Laakavuoren ala-asteen koulu valittiin vuoden 2022 parhaaksi opetusalan työkohteeksi.

Seuren työntekijät ovat kyselyllä saaneet ehdottaa ja perustella omia suosikkityökohteitaan, ja näiden pohjalta Seure on palkinnut parhaat työkohteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja palvelualoilla sekä parhaan ruotsinkielisen työkohteen.

Alkuvuoden aikana toteutettu kysely keräsi yli 650 vastausta. Perusteluissaan seurelaiset ovat saaneet painottaa itselleen tärkeitä teemoja – vastaanottoa ja perehdytystä, tasa-arvoista kohtelua, arvostuksen tunnetta sekä palautteen tärkeyttä. Lisätietoa kampanjasta ja voittajakohteista löydät täältä.

Tutustu työkohteisiin