Oppia ja omannäköisiä urapolkuja – osaamisen vuosi 2023

Tarjoamme seurelaisille tietoa, taitoa ja väyliä uusille urille. Vuonna 2023 sadat seurelaiset oppivat uutta ja kehittivät osaamistaan.

Ihmisen ja osaajan ei tarvitse olla valmis. Me Seuressa uskomme jatkuvaan oppimiseen ja omannäköisen työuran luomiseen, johon voi kuulua uuden suunnan etsimistä ja ottamista. Vuonna 2023 tarjosimme sadoille seurelaisille mahdollisuuksia etsiä ja löytää juuri omaan elämään sopivat työkuviot.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa mahdollistamme osaamisen kehittämisen ja uusille urapoluille astumisen. Motivoitunut ja kyvykäs tekijä voi löytää uralleen uuden suunnan Seuresta työhön tutustumisella ja tehtäviin perehtymisellä.

Vuonna 2023 sadat osaavat ihmiset löysivät Seuresta oman reittinsä autismi- ja kehitysvammaopetukseen, varhaiskasvatukseen, erikoissairaanhoitoon ja kotihoitoon sekä ruokapalvelualalle.

Tutustumiseen tai perehtymiseen osallistuneet seurelaiset vuonna 2023:

Lastenohjaajaksi valmistui 35 seurelaista

Varhaiskasvatuksen oppisopimuskoulutuksella seurelainen saa lastenohjaajan ammattitutkinnon. Koulutuspolku on innostanut alalle uusia tekijöitä sekä sitouttanut uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Vuonna 2023 yhteensä 79 seurelaista opiskeli itselleen uutta ammattia oppisopimuskoulutuksessa, ja heistä 35 valmistui vuoden 2023 aikana.

Lääkehoitoluvalla monipuolisia työmahdollisuuksia

Lääkehoitolupa on avain monipuolisempaan ja runsaampaan työtarjontaan. Terveydenhuollossa työskentelevä seurelainen voi hankkia lääkehoitoluvan kauttamme maksutta ja työajalla. Vuonna 2023 yli 700 seurelaista suoritti lääkehoito-osaamisen LOVe-koulutuksen. Järjestimme työntekijöillemme tarvittaessa tilaisuuden myös käytännön näyttöjen antamiseen.

Apotti haltuun

Seuren asiakkaista Apotti-potilastietojärjestelmää käyttävät Helsingin sote, HUS sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Näissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenteleville seurelaisille tarjoamme maksuttoman ja palkallisen Apotti-koulutuksen työssä tarvittavan potilastietojärjestelmäosaamisen hankkimiseksi. Vuonna 2023 koulutimme ja saimme joukkoomme 456 uutta Apotti-osaajaa!

Hyvinvointia koulutuksista

Järjestimme yhteensä 18 työhyvinvointia tukevaa koulutusta, joihin osallistui lähes 300 seurelaista vuoden 2023 aikana. Palautekyselyssä 95 prosenttia piti saamaansa koulutusta hyödyllisenä oman työn ja ammattitaidon kannalta.

Palautteiden perusteella koulutuksiin osallistuneet seurelaiset pitivät erityisen onnistuneina koulutusten käytännönläheisyyttä, kouluttajien asiantuntijuutta ja selkeää toteutusta. Kiitosta sai myös miellyttävä oppimisympäristö: tunnelma, puitteet ja ryhmähenki. On ilo oppia #hyvässäseuressa!

Haluatko tietää lisää vuoden 2023 työkuvioistamme?