Vuokratyö on kustannustehokasta, joustavaa ja parantaa sote-alan työntekijöiden saatavuutta

,

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoiman käyttöä pohtinut ryhmä kritisoi torstaina 15.2.2024 julki tulleessa raportissaan sote-alan vuokratyötä kalliiksi ja tehottomaksi vaihtoehdoksi työvoimapulan ratkaisemisessa. Ryhmä jättää raportissaan huomioimatta, että alalla on suuria eroja sekä yritysten kustannuksissa että niiden välittämien työntekijöiden palkkarakenteissa.

Vuokratyö voi olla sekä kustannustehokasta että tuoda joustoja työelämään. Oikein toteutettuna henkilöstövuokraus myös parantaa työntekijöiden kokonaissaatavuutta – eli asiaa, jota meidän oikeasti pitäisi Suomessa olla ratkaisemassa.

Seuren omien kyselytutkimusten mukaan 55 prosenttia keikkatyötä tekevistä mainitsee tärkeimmäksi syyksi halun määritellä itse työn ja vapaa-ajan aikataulunsa. Joka kolmas sanoo, että keikkailu sopii parhaiten tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. Jos vuokratyötä ei olisi tarjolla, nämä henkilöt eivät siis siirtyisi automaattisesti vakituiseen työsuhteeseen kolmivuorotyöhön, vaan todennäköisesti vaihtaisivat alaa tai eivät esimerkiksi tekisi osa-aikaisia töitä eläkkeellä.

Myös Hyvinvointiala HALI ry on täysin väärässä väittäessään tiedotteessaan, että ilman kilpailutusta tuotetut henkilöstövuokrauspalvelut nostaisivat automaattisesti kustannuksia. Seure on ennakkoluulottomasti etsinyt parhaita mahdollisia keinoja sote-alan työvoimapulan ratkaisemiseen. Yhtiö on kokeillut myös alihankintaa yksityisiltä yrityksiltä, mutta totesi sen olevan pahimmillaan jopa 100 % kalliimpaa kuin Seuren itse tuottama henkilöstövuokraus.

”Tärkeintä sote-alan vuokratyökeskustelussa olisi kuitenkin ymmärtää, että Suomeen tarvitaan kaikenlaisia työsuhdemuotoja, jos aiomme aidosti ratkaista alan työvoimapulaa”, sanoo Seuren sote-liiketoiminta-alueen johtaja Kaarina Liimatainen.

”Seuressa työskentelee noin 19 000 eri alan ammattilaista monissa erilaisissa työsuhdemuodoissa. Jokainen heidän tekemänsä työtunti rakentaa hyvinvoivaa Suomea. Vuokratyö ja vakituinen työ eivät ole joko-tai-asemassa toisiinsa nähden, vaan toimintamme pitäisi pystyä näkemään sekä-että-ratkaisuna. Haastammekin kaikkia alan toimijoita yhdessä kanssamme miettimään ratkaisuja alan houkuttelevuuden ja työelämän joustojen kehittämiseksi. Hintakatot tai henkilöstövuokrauksen määrääminen viimesijaiseksi keinoksi eivät lisää joustoja vaan viestittävät hoitoalan ammattilaisille, että heidän pitää joko venyä entisestään tai jättää ala kokonaan”, Seuren strategia- ja brändijohtaja Ilari Viippola puolestaan kertoo.

Seure toivoo, että julkisten toimijoiden raporteissa tulevaisuudessa keskityttäisiin tarkemmin vertailemaan henkilöstövuokrauksen kustannuksia.

”On edullisia toimijoita ja on kalliita toimijoita, mutta koko alan leimaaminen vain muutamien toimijoiden hinnoittelun perusteella ei ole kovin ratkaisukeskeistä”, Kaarina Liimatainen esittää.

Vuokratyöllä on myös sote-alalla oma tärkeä paikkansa, eikä sitä tarvitse tuottaa yhtä kalliisti kuin ne yksittäiset esimerkit, joita mediassa on nostettu esiin. Seure on pääkaupunkiseudun kuntien ja hyvinvointialueiden omistama, voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö. Omistusrakenteensa ansiosta Seuren koko toiminta voidaan keskittää vain veronmaksajien kokonaisetua palvelevien ratkaisujen tuottamiseen.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisupäivä: 16.2.2024.