Yhdistelmätyöntekijä on päiväkodin moniosaaja

Päiväkotien henkilökunnan näkyvintä osaa edustavat lapsiryhmiä ohjaava hoitohenkilöstö sekä varhaisen kasvatustyön ammattilaiset. Sujuvan arjen kannalta aivan yhtä merkittävässä roolissa ovat kuitenkin esimerkiksi ruoanlaitosta sekä tilojen ja välineiden puhtaanapidosta vastaavat työntekijät. Joskus näitä tehtäviä saattaa hoitaa jopa yksi ainoa henkilö, joka onkin varsinainen päiväkodin moniosaaja – yhdistelmätyöntekijä.

Yhdistelmätyöntekijä työskentelee Helsingin, Espoon tai Vantaan päiväkodeissa. Tehtävät ovat tekijälleen monipuolisia ja päiväkodin toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Työkohteesta riippuen yhdistelmätyöntekijä osallistuu keittiössä esimerkiksi aamu- ja välipalan sekä salaatin valmistukseen, ruoan kuumennukseen, kattamiseen sekä astiahuoltoon. Hän tekee ylläpitosiivousta myös muissa päiväkodin tiloissa ja vastaa esimerkiksi pyykkihuollosta. Työnkuva on vaihteleva; joissain kohteissa painotus on keittiössä, toisissa puolestaan siivouksessa.

Viherkallion päiväkodissa Espoossa työskentelevä yhdistelmätyöntekijä Maria Keurulainen kertoo työpäivänsä käynnistyvän tavallisesti puuron keittämisellä ja aamupalan kattamisella. Tiskien ja pöytien pyyhkimisen jälkeen alkaa jo valmistautuminen lounasta varten, esimerkiksi ruoan vastaanottaminen ja kylmätuotteiden hoitaminen. ”Iltapäivällä on päivästä riippuen yleisten tilojen puhtaanapitoa, pyykkihuoltoa ja välipalan valmistusta. Päivän päätteeksi vielä keittiön siivous ja roskien vienti”, Maria kertoo.

Yhdistelmätyöntekijänä itsenäistä ja vastuullista keittiö- ja siivoustyötä

Yhdistelmätyöntekijältä edellytetään alan koulutusta, esimerkiksi hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoa, tai soveltuvaa työkokemusta keittiöstä ja siivouksesta. Elintarvikkeiden käsittelyn vuoksi työntekijältä vaaditaan voimassaolevat hygieniaosaamis- ja salmonellatodistukset. Lisäksi laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä edellyttää rikosrekisteriotteen esittämistä.

Nykyään päiväkodin moniosaaja Maria suoritti loppuvuodesta 2016 Seuren tarjoaman ruokapalvelutyöntekijän perehdytyksen. Perehdytyksen jälkeen hän on työskennellyt alalla täysipäiväisesti, pääasiassa yhdistelmätyöntekijänä.

Vaihtuvat työkohteet ovat uteliaaksi itseään kuvailevalle Marialle mielekäs tapa nähdä ja kokea erilaisia työympäristöjä. Toisaalta tuttuun ja turvalliseen kohteeseen, jossa viihtyy ja tuntee henkilökunnan, jää mielellään pidemmäksikin aikaa. Viherkallion päiväkodissa hän on jo toista kautta.

Yhdistelmätyö vaatii tekijältään ennen kaikkea itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, sillä varsinkin pienemmissä kohteissa työskennellään tavallisesti yksin. ”Välillä saa olla myös omissa oloissaan”, Maria vahvistaa. Suuremmissa päiväkodeissa voi keittiötyöparina olla kokki tai puhtaanapidossa siivooja.

Yhdistelmätyöntekijän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Maria nostaa kuitenkin pelisilmän ja maalaisjärjen: ”Omaa työtä täytyy organisoida päiväkodin rytmin ja toimintatapojen mukaisesti. Tarvittaessa täytyy uskaltaa irrota omasta roolista ja osata olla aktiivisena osana myös lasten arkea. Annettuja ohjeita tulee toki noudattaa, mutta ei mennä sokeasti niiden mukaan.”

Haasteena Maria kokee työkohteiden poikkeavan laitteiston, välineistön ja käytännöt, jotka täytyy aina uuteen paikkaan mennessä opetella ja sisäistää. ”Kokeneen konkarin on toki helpompi sopeutua uuteen kohteeseen kuin tuoreemman työntekijän”, Maria toteaa.

Maria kehottaa olemaan myös itse aktiivinen ja esittämään kysymyksiä. ”Uteliaisuudesta ei ole haittaa ja itseoppimiseenkin kannattaa varautua. Ole avoin ja osoita olevasi kiinnostunut työstä, kohteesta ja ihmisistä.”

Perehdytys on luonnollisesti tärkeä tekijä uuden työntekijän aloittamisessa ja sopeutumisessa. Seure haluaa osaltaan ja yhteistyössä kaupunkien sekä päiväkotien kanssa kehittää näitä käytäntöjä ja edistää uusien yhdistelmätyöntekijöiden ensiaskelia alalla.