Panosta työhakemukseen – saat todennäköisimmin paikan itsellesi!

,

Työn hakeminen ei ole helppoa puuhaa. Monet joutuvat tekemään lukemattoman määrän työhakemuksia ennen kuin tärppää.

Tämä tarkoitta myös lukuisten CV:iden ja hakemuksien täyttämistä. Se voi olla tukalaa ja turhauttavaakin, mutta työhakemukseen panostaminen kannattaa, vaikka työpaikan hakeminen olisikin hieman leipäännyttävää.

Suosittelijat kannattaa pyytää ajoissa

Tarvitsetko suosittelijoita? Soitellaanko suosittelijoille oikeasti? Todennäköisesti ainakin jossain vaiheessa työuraa suosittelijoita tarvitaan, ja kyllä, heille soitellaan.

Suosittelijoiden kysyminen on arkipäivää eikä se ole esimerkiksi epäluottamuslause. Pyydä itsellesi suosittelijoita edellisistä työpaikoistasi. Suosittelijana toimii yleensä esihenkilö, mutta joskus rekrytoija haluaa suosittelijaksi myös esimerkiksi kollegan tai alaisen. Suosittelijoihin on aina syytä olla etukäteen yhteydessä, kun rekrytointiprosessi on siinä vaiheessa, että suosittelijoille soitetaan.

Järjestelmistä tuskaa vai hyötyä?

Monissa yrityksissä on käytössä rekrytointijärjestelmä ja erityisesti sen käyttäminen koetaan usein turhauttavaksi. Järjestelmään kannattaa kuitenkin aina syöttää kaikki ne tiedot, mitä järjestelmässä kysytään, sillä usein rekrytoinnissa katsotaan tiettyjen taustatekijöiden (kuten esimerkiksi koulutuksen) pohjalta, keneen kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä.

Taustatiedot tarkistetaan usein automatisoidusti, minkä vuoksi tiedot täytyy – joskus turhauttavasti -, syöttää lomakemuodossa rekrytointijärjestelmään. Jos jätät vastaamatta kysymyksiin tai lisäät vain Word- tai Pdf-muotoisen hakemuskirjeen tai CV:n järjestelmään, rekrytoija saattaa pohtia oletko motivoitunut haettavasta työstä.

Panosta työhakemukseen myös silloin, jos hakemuspohja antaa mahdollisuuden liittää mukaan ekstraa. Suurimpaan osaa järjestelmistä voi myös jättää liitteeksi CV:n ja erillisen hakemuskirjeen, ja se on toki suotavaa lisätietoa rekrytoijalle. Valmiita hakemusmalleja löytyy esimerkiksi TE-palveluiden sivuilta.

Kun haet työtä, on rekrytoijalle tietenkin tärkeää, että osaamisesi on sillä tasolla, että sinut voidaan kutsua haastatteluun. Omaa osaamispohjaasi tuot esille parhaiten liittämällä hakemukseesi osaamispohjaisen CV:n. Jos siis työnhakujärjestelmässä kysytään perinteisesti luetteloa entisistä työpaikoistasi, lisää jokaiseen työpaikkaan myös kuvaus siitä, mitä tehtäviä työpaikoissa teit ja mitä vastuita sinulla oli.

Kirjoita hakemuksesi samalla kielellä kuin työpaikkailmoitus

Jos sinun on hankalaa kirjoittaa hakemusta suomeksi, tee se silti itse! Toista henkilöä ei kannata pyytää kirjoittamaan työhakemusta puolestaan vaikka se voisikin olla houkuttelevaa. Panosta työhakemukseen ja kirjoita itse, niin annat rekrytoijalle heti rehellisen kuvan itsestäsi ja myös kielitaidostasi. Nykyisin on tarjolla monenlaisia tehtäviä, joissa täydellistä suomen kielen taitoa ei tarvita. Suosittelen muutoinkin aina kirjoittamaan hakemuksen samalla kielellä kuin millä työpaikkailmoitus on kirjoitettu.

Perustele työnhaussa motivaatiotasi, se kiinnostaa rekrytoijaa eniten

Oman osaamisen korostaminen työnhaussa kannattaa. Älä vähättele itseäsi tai sitä osaamistasi, joka sinulle on jo kertynyt, vaan kerro siitä rohkeasti.

Jos olet työnhaussa tilanteessa, jossa haet kaikkia kohtaamiasi oman alan paikkoja, pysähdy kuitenkin hetkeksi. Mieti vaikkapa sitä, vastaavatko yrityksen arvot omia arvojasi. Mitä työtehtäviä työ pitää sisällään ja miksi erityisesti motivoidut kyseisistä tehtävistä?

Lue työpaikkailmoitus tarkkaan läpi ja kerro erityisesti siitä osaamisesta, jota tässä tehtävässä vaaditaan. Jos kyseessä on esimerkiksi työ, jossa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, ei välttämättä ole järkevää kertoa pelkästään että ”olen hyvä ihmisten kanssa”, vaan perustele myös sitä, miksi näin on ja miksi motivoidut ihmisten kohtaamisesta.

Osaamisesi lisäksi me rekrytoijat olemme hyvin kiinnostuneita siitä, miksi haet juuri kyseistä työtä. Kerro siis motivaatiostasi mahdollisimman laajasti – motivaatiota ei koskaan voi korostaa liikaa! Kerro mitä mielestäsi erityistä työtehtävässä ja yrityksessä, mihin olet hakemassa, on.

Hyviä motivaation mittareita eivät ole esimerkiksi sopiva työmatka tai se, että on aiemmin tehnyt samankaltaisia tehtäviä. Myöskään palkkaa ei kannata mainita motivaation mittarina.

Toivotan kaikille työtä etsiville näiden vinkkien jälkeen onnea työnhakuun!