Rekrytoivalla opintojaksolla joustava urapolku

Opiskelun ja työssäkäynnin yhdistäminen – siinä ajankohtainen haaste näin lukuvuoden alkuun. Suurimmalle osalle opiskelijoista työssäkäynti on taloudellinen välttämättömyys. Mutta mitä muuta hyötyä on työskentelystä opiskeluaikana?

Opiskellessani lastentarhanopettajaksi tiiviisiin päiväopintoihin oli hankalaa yhdistää keikkatyötä päiväkodeissa. Teinkin opiskeluaikana keikkatöitä muun muassa siivoamalla ruotsinlaivan hyttejä, keräämällä astioita hotelliaamiaisilla ja myymällä hodareita jääkiekko-otteluiden erätauoilla.

Opiskelijalle on etu kasvaa ammattiin jalat tukevasti työelämässä

Lastentarhanopettajan saappaisiin kasvu alkoi kohdallani varsinaisesti vasta valmistumiseni jälkeen ensimmäisessä työpaikassani päiväkodissa. Nyt, työskennellessäni varhaiskasvatuksen rekrytoinnissa, katson työkokemuksen hankkimisen oman alan töistä opiskeluaikana ehdottomaksi eduksi.

Opiskelijalle on etu kasvaa ammattiin jalat tukevasti työelämässä. Yhtä tärkeitä ovat riittävä lähiopetus ja opinto-ohjaus. Uskon, että myös teoriaopinnoista saa irti enemmän silloin, kun työelämän realiteetteihin on kosketuspintaa muutenkin kuin opiskelija-harjoittelijan roolissa.

Rekrytoiva opintojakso yhdistää työn ja koulutuksen uudella tavalla

Seure on aloittanut uudenlaisen yhteistyön Helsingin Ohjaamon ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Rekrytoivassa opintojaksossa opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta yhden tutkinnonosan, josta valmistuttuaan hänellä on mahdollisuus työllistyä Seureen lastenhoidon keikkatöihin.

Olen tästä yhteistyöstä innoissani, koska opintojakso pureutuu isoon haasteeseen: lastenhoitotyöhön on paljon motivoituneita hakijoita, joilta kuitenkin puuttuu tarvittava ammattipätevyys. Halua kouluttautua alalle olisi, mutta perinteinen tapa, eli koulunpenkillä tapahtuva kaksi-kolmevuotinen lähihoitajakoulutus, ei syystä tai toisesta sovi hakijan elämäntilanteeseen.

Rekrytoiva opintojakso pureutuu isoon haasteeseen: lastenhoitotyöhön on paljon motivoituneita hakijoita, joilta kuitenkin puuttuu tarvittava ammattipätevyys.

Meidät on haastettu etsimään jatkuvasti uusia ratkaisuja saada varhaiskasvatukseen tehtävien vaatimukset täyttäviä osaajia. Joustavat, hakijoiden erilaiset tarpeet huomioivat tutkintojen suoritustavat, tiiviimpi oppilaitosyhteistyö ja räätälöidyt täsmäkoulutukset ovat tulevaisuudessa keskeinen tekijä tässä onnistumisessa.

Rekrytoiva opintojakso soveltuu hyvin monenlaisille hakijoille ja erilaisiin elämäntilanteisiin: niin ensimmäistä työpaikkaa etsivälle nuorelle, kuin jalansijaa suomalaisesta työelämästä hakevalle maahanmuuttajallekin. Erityisen hyvin se vastaa aikuisen alanvaihtajan tarpeeseen hankkia joustavasti uusi ammatti missä vaiheessa työuraa tahansa.

Opiskelijan näkökulmasta on tärkeää verkostoitua heti opintojen alussa.

Opiskelijan näkökulmasta on tärkeää verkostoitua heti opintojen alussa tulevaan työnantajaan. Rekrytoivan opintojakson jälkeinen työsuhde Seuressa voi olla esimerkiksi lastenhoitajan kuukausipalkkainen kokopäivätyö vaihtuvissa työkohteissa. Jos nälkä kasvaa syödessä ja intoa koko ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen on, osaaminen ja työelämävalmiudet vahvistuvat opintojen ohella keikkailemalla. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen työkohteita Seuressa on satoja, ja opintojen edetessä tehtävänimikkeitä ja työkohteita on mahdollista laajentaa vaikkapa vanhustyöhön.

Laaja työtarjontamme mahdollistaa opiskelijan pitkäaikaisen, joustavan kumppanuuden. Kun urapolku alalle alkaa jo opintojen alkuvaiheessa, vastavalmistunutkin voi olla jo vahvan ammatti-identiteetin omaava moniosaaja, jolla on valmius täyttää isommatkin saappaat.